Year 2011, Volume 10, Issue 2, Pages 653 - 676 2011-12-01

Mevsimlik Tarım İşçilerinin Yaşam Koşullarına İlişkin Bir Araştırma: Hilvan İlçesi (Şanlıurfa) Örneği
A Study on Living Conditions of the Seasonal Agricultural Workers: Hilvan County (Şanlıurfa) Sample

Sedat Benek [1] , Şevket Ökten [2]

364 1217

Bu çalışma, Şanlıurfa iline bağlı Hilvan ilçesinde büyük oranda geçimlerini tarım işçiliğiyle sağlayan topraksız veya az topraklı mevsimlik tarım işçilerinin yaşam koşullarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini, Hilvan Kaymakamlığı aracılığıyla Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda eğitim-öğretim sürecinin devam ettiği dönemde, göçe katılan öğrencilerinin aileleri oluşturmaktadır. Mevsimlik tarım işçisi olan 523 aile reisi ile “yüz yüze” görüşülerek uygulanan anketler, SPSS (Statistical Package for Social Science) paket programına yüklenmiş, araştırmanın değerlendirilmiştir. Yılın önemli bir bölümünü dışarıda çalışarak geçiren mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının çok büyük bir kesimi okula zamanında başlayamayıp, bir kesimi de okul dönemini sonuna kadar götürememektedir. Bu durum dışında mevsimlik tarım işçileri çalışma bölgelerine giderken kullandıkları araçlar, güvenli olmadıkları için tehdit unsuru oluşturmaktadır. Gidilen yerlerde çalışma ortamlarına ilişkin yaşadıkları sorunlara bakıldığında; bunların başında beslenme, ortamın sağlıksız koşulları ve düşük ücret geldiği açıkça görülmektedir. Olumsuz barınma ve beslenme koşulları beraberinde sağlık sorunlarını da getirmektedir. Görüşülenlerin önemli bir kesiminin yeşil kart dışında herhangi bir sağlık güvencesine sahip olmadıkları saptanmıştır
This study is carried out to identify living standards of seasonal agricultural workers in Hilvan County of Şanlıurfa that largely rely on agriculture and have sufficient or little cultivable lands. Study sample is composed of families of the students who attend schools affiliated to Hilvan County Directorate of National Education and are involved in temporary migration before the school term ends in a year. “Face to face” interviews were held with and questionnaires were applied to heads of 523 families which live on seasonal agricultural labor. The results were assessed by using SPSS (Statistical Package for Social Science) through various statistical techniques required for the study purpose. Majority of the children of families who
Other ID JA32RF26SJ
Journal Section Article
Authors

Author: Sedat Benek
Institution: ?

Author: Şevket Ökten
Institution: ?

Dates

Publication Date: December 1, 2011

APA Benek, S , Ökten, Ş . (2011). A Study on Living Conditions of the Seasonal Agricultural Workers: Hilvan County (Şanlıurfa) Sample. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 10 (2), 653-676. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jss/issue/24242/257008