Year 2010, Volume 9, Issue 2, Pages 345 - 356 2010-12-01

Kilis Ağzında Dönüşlülük Zamiri
The Reflexive Pronoun in Kilis Dialect

Hülya Arslan-Erol [1]

185 712

Batı Türkçesinde dönüşlülük zamiri olarak kullanılan kendi, Anadolu ağızlarının bazılarında dönüşlülük yanında işaret zamiri fonksiyonuyla da kullanılmaktadır. Anadolu ağızlarının sınıflandırılmasında Batı Grubunda yer alan Kilis ağzında, dönüşlülük zamiri olarak kendi‟nin ses değişikliğine uğramış şekilleri kullanılmakta ve bunlar dönüşlülük yanında, özellikle üçüncü şahıs çekimlerinde, işaret de ifade etmektedirler
Kendi, used as a reflexive pronoun in west Anatolian dialects, has been used also as a demonstrative pronoun. Kilis dialect has been considered in West Anatolian dialects, and in this local dialect kendi is used with some phonetic changes. These changes express demonstrative pronoun too, especially in third person
Other ID JA32RC26NP
Journal Section Article
Authors

Author: Hülya Arslan-Erol
Institution: ?

APA Arslan-Erol, H . (2010). The Reflexive Pronoun in Kilis Dialect. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 9 (2), 345-356. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jss/issue/24246/257085