Year 2009, Volume 8, Issue 1, Pages 77 - 100 2009-06-01

Yaşlı Bireyin Türkiye Serüveni: Türkiye’de Yaşlı Bireyler Arasında Kültürel Sermaye Dağılımı
The Adventure of Elderly in Turkey: Distribution of Cultural Capital among Elderly in Turkey

Özgür Arun [1]

260 469

Türkiye’de, bireylerin edindikleri kültürel sermaye, toplumsal pozisyonlarının belirlenmesi açısından önemlidir. Kültürel birikim, bir grup insanı diğerlerinden farklı bir toplumsal pozisyona çıkararak ayırıyorsa, bu durum sadece sosyal bir fark değil, aynı zamanda sosyal bir eşitsizlikte yaratıyor demektir. Bu eşitsizlik, kültürel sermaye dağılımının rastlantısal olmadığını yansıtmaktadır. Ayrıca bu durum, kültürel sermaye dağılımında düzenliliklerin sosyal yapının diğer boyutlarıyla bir uyum içinde olacağını iddia etmektedir. Kültürel sermayenin dağılımı bu çerçevede değerlendirildiğinde şu iki soru yanıtlanmalıdır: Ampirik olarak Türkiye’de farklılaşarak dağılan kültürel birikimden ve bu dağılımı gözlemleyebilecek istatistiksel düzenliliklerden söz edilebilir mi? Bu bağlamda, edinilen kültürel sermayenin kullanımı, gündelik yaşamı nasıl organize etmektedir? Bu bildiride, 2004 yılına ait Avrupa Yaşam Kalitesi veri seti kullanılarak, nesillerin kültürel sermaye dağılımlarının yaşam şanslarını nasıl düzenlediği analiz edilecektir
Cultural capital is significant in terms of determining one’s social position in Turkey. If cultural capital distinguishes a specific group of people in the sense of raising above others in society, it can be said that cultural capital does not only cause a social difference but also a social inequality. This kind of problem of inequality affirmed that distribution of cultural capital is not random, and its regularities are also in accordance with the other distorted dimensions of social structure. When the distribution of cultural capital is analyzed in this frame, these two questions should be answered: Is it possible to talk about differentiation in the distribution of cultural capital empirically, besides, what statistical regularities can be observed in differentiated cultural capital distribution in Turkey? In this respect, how the use of cultural capital organizes daily life in the process of social differentiation in old ages? In this paper, the European Quality of Life Survey, 2004 data that was collected in 2004 will be analyzed to understand the how the distribution of cultural capital effects the life chances of generations in Turkey
 • Bennet, T., M. Emmison, ve J. Frow, (1999). Accounting for Tastes: Australian Everyday Cultures. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Bourdieu, P., (2005). The Social Structures of the Economy. Cambridge: Polity Press.
 • Bourdieu, P., (1993). The Field of Cultural Production. Cambridge: Polity Press.
 • Bourdieu, P., (1986). “The Forms of Capital.” in Handbook of Theory and Research for the Sociology Education, edited by John G. Richardson. New York: Greenwood Press. pp.241-58
 • Bourdieu, P., (1984). Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste. Cambridge: Harvard University Press.
 • Bourdieu, P. ve L. Wacquant, (1992). An Invitation to Reflexive Sociology. Chicago: University of Chicago Press.
 • Bourdieu, P., (1974). “The School as a Conservative Force: Scholastic Achievement and Cultural Inequalities” in Contemporary Research in the Sociology of Education, edited by J. Eggleston. London: Methuen.
 • Bourdieu, P. ve J.C. Passeron, (1964). Les Héritiers: Les Etudiants et la culture. Paris: Minuit.
 • Böröcz, J. ve C. Southworth, (1996). “Decomposing the Intellectuals’ Class Power: Conversation of Cultural Capital to Income, Hungary, 1986.” Social Forces, 74 (3): 797-821.
 • Eitle, T.M. ve D.J. Eitle, (2002). “Race, Cultural Capital, and the Educational Effects of Participation in Sports.” Sociology of Education, Vol. 75 (April): 123-146. Kant, I., (1781). Kritik der reinen Vernunft.
 • Kaya, A., (2007). “Pierre Bourdieu’nun Pratik Kuramının Kilidi: Alan Kavramı” in Ocak ve Zanaat, Pierre Bourdieu Derlemesi, (ed.) Çeğin, G., Göker, E., Arlı, A. ve Tatlıcan, Ü. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Katsillis, J. ve R. Rubinson, (1990). “Cultural Capital, Student Achievement, and Educational Reproduction: The Case of Greece.” American Sociological Review, Vol. 55 (April): 270-279.
 • Lamont, M. ve A. Lareau, (1988). “Cultural Capital: Allusions, Gaps and Glissandos in Recent Theoretical Developments. Sociological Theory. Vol. 6 (Fall): 153-168.
 • Rose, R. and Özcan, Y. Z., (2007). First European Quality of Life Survey: Quality of Life in Turkey. Dublin: European Foundation.
 • Smits, J. and Hoşgör, A. G., (2006). “Effects of family background characteristics on educational participation in Turkey.” International Journal of Educational Development. Vol. 26: 545-560.
 • Treiman, D.J., (2004). “Occupations, Stratification, and Mobility.” in The Blackwell Companion to Sociology, edited by Judith R. Blau. Cornwall: Blackwell Publishing Ltd. pp.297-313
 • Turner, B.S. ve J. Edmunds., (2002). “The Distaste of Taste.” Journal of Consumer Culture. Vol. 2(2) 219-240.
Other ID JA32PZ44VP
Journal Section Article
Authors

Author: Özgür Arun
Institution: ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ

APA Arun, Ö . (2009). The Adventure of Elderly in Turkey: Distribution of Cultural Capital among Elderly in Turkey. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 8 (1), 77-100. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jss/issue/24247/257102