Year 2014, Volume 13, Issue 4, Pages 1185 - 1197 2014-12-01

Kullanıcıların Elektronik Kitap Görüntüleyicilerinde Bulunan Özellikler Hakkındaki Düşünceleri
The Perceptions of Users’ on eBook Readers’ Features

Erhan DELEN [1] , Şevket Ceyhun ÇETİN [2] , Murat KURUÇAY [3] , Mehmet ÖREN [4]

351 617

Bu çalışmanın amacı çeşitli yaş ve özelliklere sahip elektronik kitap görüntüleyici (EKG) kullanıcılarının, EKG’lerin özelliklerine dayanarak, EKG kullanım sebeplerini belirlemek ve tespit edilen sebeplerin kullanıcıların kişisel özelliklerine göre anlamlı farklılıklar gösterip göstermediğini ortaya koymaktır. Araştırmanın verileri 82 lisans ve daha ileri düzey eğitim seviyesine sahip EKG kullanıcısından toplanmıştır. Katılımcılara EKG’lerin teknik, taşınabilirlik ve erişim özellikleri ile ilgili sorular sorulmuş ve bu özelliklerin EKG kullanımlarına ne kadar sebep oldukları irdelenmiştir. Elde edilen verilerin anlamlandırılmasında t-test ve ANOVA istatistiksel analizleri kullanılmıştır. Buna göre EKG’lerin taşınabilir özelliği genel olarak kullanıcıların EKG’leri basılı kitaplara tercih etmelerinin en önemli sebebi olduğu tespit edilmiştir. Kullanıcıların kişisel özellikleri EKG kullanım sebepleri ile ilişkilendirildiğinde, her gün EKG kullanan veya akademik amaçla EKG kullanan kullanıcıların EKG’lerin sahip olduğu teknik ve erişim özelliklerinin kullanımlarına etkisinin diğer kullanıcılara göre daha fazla olduğu bulunmuştur. Kullanıcılar, bazı özel durumlarda kullanılan ve sınırlı kullanıcı kitlesini ilgilendiren bazı özellikleri (yazıdan sese dönüştürme, EKG’den çıktı alabilme, vb.) ise kullanımlarına ciddi birer sebep olarak görmemektedirler
The purpose of this study was to investigate eBook reader (ER) users’ perceptions on eBook readers’ features and explore how users’ opinions differ based on their personal characteristics. The sample of the study was 82 ER users who had at least a bachelor’s degree. In order to figure out the reasons of using ERs, participants were asked several questions about technical, mobility, and access features of ERs. The collected data was analyzed with t-test and ANOVA. As a result, it was found that mobility features of ERs are the most important reasons for users to prefer using an ER. When users’ personal characteristics were considered, it was found that, users who use an ER in daily basis or for an academic purpose, use ERs’ technical and access features more than other users. Results also show that users don't tend to use very specific features of ERs such as text to speech and printing
 • Akgün, E., Yılmaz, E. O., & Seferoğlu, S. S. (2011). Vizyon 2023 strateji belgesi ve fırsatları artırma ve teknolojiyi iyileştirme hareketi (FATİH) projesi: Karşılaştırmalı bir inceleme. XIII. Akademik Bilişim Konferansı (AB11), 2-4.
 • Binas, M., Stancel, P., Novak, M., & Michalko, M. (2012, November). Interactive eBook as a supporting tool for education process. In Emerging eLearning Technologies & Applications (ICETA), 2012 IEEE 10th International Conference on (pp. 39-44). IEEE.
 • Cheng, L. (2012). Ebook–Free Access and Reading: Eluding the Flamethrower and the Mechanical Hound Maryann Muhilly Info 653 Digital Llibraries Drexel University.
 • Creswell, J. W. (2007). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Cuddy, C. (2008). E-book Readers. Journal of Electronic Resources in Medical Libraries, 5(4), 389-394. Davenport, C. B. (2005). Preparing text for PDA reading. Nurse Educator, 30(5), 193-194.
 • Han, J., Zhang, B., Liu, J., & Chen, X. (2010, July). The comparative study of mainstream e-book readers. In Computer Science and Information Technology (ICCSIT), 2010 3rd IEEE International Conference on (Vol. 8, pp. 461-464). IEEE.
 • Landoni, M.,& Hanlon, G. (2006). E-book reading groups: Interacting with ebooks in public libraries. Electronic Library, The, 25(5), 599-612.
 • Observatory TechWatch Series, Report No. 4, Final Version, (December 2012). Preparing for Effective Adoption and Use of Ebooks in Education. Retrieved from http://blog.observatory.jisc.ac.uk/techwatchreports/ebooks-in-education/
 • Schilit, B. N., Price, M. N., Golovchinsky, G., Tanaka, K., & Marshall, C. C. (1999). "As we may read: the reading appliance revolution." IEEE Computer, 32(1), 65-73.
 • Weber, C. L., & Cavanaugh, T. W. (2006). Promoting reading: Using ebooks with gifted and advanced readers. Gifted Child Today, 29(4), 56-63.
 • Woods, B., & Ireland, M. (2008). E-Book loans: An e-twist on a classic interlending service. Interlending & Document Supply, 36(2), 105-115.
 • Zhang, Y., & Kudva, S. (2013). Ebooks vs. print books: Readers’ choices and preferences across contexts. Journal of the Association for Information Science and Technology.
 • Zucker, T. A., Moody, A. K., & McKenna, M. C. (2009). The effects of electronic books on pre-kindergarten-to-grade 5 students’literacy and language outcomes: A research synthesis. Journal of educational computing research, 40(1) 47-87.
Other ID JA33BM64RZ
Journal Section Article
Authors

Author: Erhan DELEN
Institution: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Author: Şevket Ceyhun ÇETİN
Institution: ?

Author: Murat KURUÇAY
Institution: ?

Author: Mehmet ÖREN
Institution: ?

APA DELEN, E , ÇETİN, Ş , KURUÇAY, M , ÖREN, M . (2014). The Perceptions of Users’ on eBook Readers’ Features. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 13 (4), 1185-1197. DOI: 10.21547/jss.257183