Year 2018, Volume 17, Issue 1, Pages 160 - 175 2018-01-31

The Effect Of The Online News On Tourism
Çevrimiçi Haberlerin Turizme Etkisi

Didem KUTLU [1] , Eda DİŞLİ BAYRAKTAR [2] , Hasan AYYILDIZ [3]

151 408

Due to the technological developments, people are able to quickly reach the information and the news about destinations where they have planned to go on their holidays. Online news websites are important and reliable tools which deliver up-to-date information about a destination to broad masses. It is indisputable that the media is a significant influence on public awareness, tourist purchase decision, destination image and tourist behavior. A tourist who chooses a holiday destination decides among countless destinations according to the information he receives from various sources. Therefore, in this study, the news in the two foreign online news sites are interpreted according to the touristic arrival statistics from the Ministry of Culture and Tourism. The two countries to be included in the study, Germany and England, were selected among the countries that sent the most tourists to Turkey. In these countries, news web sites with the highest number of daily visitors were determined and the news related to Turkey in the 5 years period between 2010 and 2014 were analyzed by content analysis. 

Gelişen teknolojiye bağlı olarak, insanlar tatillerini geçirmek istedikleri destinasyonla ilgili bilgiye ve haberlere hızlı bir şekilde ulaşabilmektedirler. Çevrimiçi haber siteleri, geniş kitlelere bir destinasyonla ilgili güncel bilgiler veren önemli ve güvenilir araçlardır. Medyanın kamu bilinci oluşturma, turistin satın alma kararı, destinasyon imajı ve turist davranışına önemli etkileri olduğu göz ardı edilmez bir gerçektir. Turist, çeşitli kaynaklardan aldığı bilgiye göre sayısız destinasyon arasından bir tatil yerine karar vermektedir. Dolayısıyla bu çalışmada Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınan ülkemize geliş istatistiklerine göre, yurt dışındaki iki çevrimiçi haber sitesindeki haberlerin turist gelişlerine etkisi yorumlanmıştır. Çalışmaya dahil edilen iki ülke, Almanya ve İngiltere, ülkemize en çok turist gönderen ülkeler arasından seçilmiştir. Bu ülkelerdeki haber siteleri ise günlük ziyaretçi sayılarına göre belirlenmiş ve Türkiye ile ilgili haberler, 2010-2014 yılları arasındaki beş yıllık dönemde içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir.

 • Alvarez, M. D. and Korzay, M. (2008). Influence of politics and media in the perceptions of Turkey as a tourism destination. Tourism Review, 63(2), pp. 38 – 46, http://dx.doi.org/10.1108/16605370810883932
 • Alvarez, M. D. and Campo, S. (2011). Controllable versus uncontrollable information sources: effects on the image of Turkey. International Journal Of Tourism Research, 13, 310–323, DOI: 10.1002/jtr.838
 • Bilgen, P. (2009). Türk turizm sektörü, General Management Turizm ve Yönetim Dergisi, 30(2009)
 • Bob, U. and Potgieter, C. (2013). Mega-events and tourism impacts: foreign visitor perceptions of the 2010 Fifa World Cup in South Africa. Journal of Human Ecology, 43(1), 71-82
 • Böke, K. (Ed.) (2009). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım Ltd. Şti.
 • Castelltort, M. and Mäder, (2010). Press media coverage effects on destinations – A Monetary Public Value (MPV) analysis. Tourism Management, 31 (2010, 724–738, doi:10.1016/j.tourman.2009.06.007
 • Charlett, D., Garland, R. and Marr, N. (1995). How damaging is negative word-of-mouth? Marketing Bulletin, 6,42-50, Research Note 1
 • Crompton, J. L. (1979). An assessment of the image of Mexico as a vacation destination and the influence of geographical location upon that image. Journal of Travel Research, 17, 18–23
 • Çolakoğlu, S. and Çolakoğlu, B.E. (2005). Dünya basınında Türkiye imajı: Güney Kore örneği. Selçuk İletişim. 4(1), 141-148
 • Drakos, K. and Kutan, A.M. (2003). Regional effects of terrorism on tourism in three mediterranean countries. Journal Of Conflict Resolution, 47(5), 621-641, DOI: 10.1177/0022002703258198
 • Emsen, Ö.S. and Değer, M. K. (2004). Turizm üzerine terörizmin etkileri: 1984-2001 Türkiye deneyimi. Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (7) 2004, 67-83
 • Ertuna, C. and Ertuna, Z. (2009). The sensitivity of German and British tourists to news shocks. Tourism Review, 64(3), 19 – 27, http://dx.doi.org/10.1108/16605370910988809
 • Fourie, F. and Santana-Gallego, M. (2011). The impact of mega-sport events on tourist arrivals. Tourism Management 32 (2011), 1364-1370, https://doi.org/10.1016/j.tourman.2011.01.011
 • Gunn, C. A. (1997). Vacationscape: Developing tourist areas. Washington, DC: Taylor & Francis
 • Hall, Michael C. (2002). Travel Safety, Terrorism and the Media: The Significance of the Issue-Attention Cycle. Current Issues in Tourism, 5(5), 458-466
 • İslamoğlu, M. and Özbay, H. (2012). Euro Bölgesinde yaşanan borç krizinin Türk turizmine etkileri. Bartın Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 3(6), 35-62
 • Kapuscinski, G. and Richards, B. (2016). News framing effects on destination risk perception. Tourism Management, 57(2016), 234-244, http://dx.doi.org/10.1016/j.tourman.2016.06.017
 • Kim, T-K., Lee, C-K., Mjelde, J.W. and Lee, H-M. (2014). The carryover effect of newspaper reports on a mega event: ex post analysis of the 2012 expo Yeosu Korea. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 19(9), 1009–1022, http://dx.doi.org/10.1080/10941665.2013.833126
 • Kim, Samuel S. and Wong, Kevin K.F. (2006). Effects of news shock on inbound tourist demand volatility in Korea. Journal of Travel Research, 44(4), 457-66, DOI: 10.1177/0047287505282946
 • Koyunsağan, N. (2008). Türkiye'de terörizmin turist davranışlarına etkisi üzerine bir araştırma. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Kadir Has Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul
 • Küçüktaş, R. (2015). Büyük ölçekli etkinliklerin ev sahibi ülkelere ve kentlere olan etkileri. (Uzmanlık tezi). T.C. Kalkınma Bakanlığı, Yayın No:2925
 • Lexow, Margrete and Edelheim, Johan R. (2004) Effects of Negative Media Events on Tourist’s Decisions. International Tourism and Media Conference Proceedings. 24th-26th November 2004. Melbourne: Tourism Research Unit, Monash University. 51-60.
 • Mercille, J. (2005). Media effects on image: The case of Tibet. Annals of Tourism Research, 32(4), 1039–1055, doi:10.1016/j.annals.2005.02.001
 • Okçu, D. (2009). Uluslar arası terör ve Türkiye’ye etkileri. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ufuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara
 • Stepchenkova, Svetlana (2009), A Proposal For A Dynamic Destination Image Index: Concept, Construction, And Validation, Doctoral Dissertation, Purdue University, West Lafayette, Indiana
 • Stepchenkova, S. and Eales, J.S. (2011). Destination image as quantified media messages: the effect of news on tourism demand. Journal of Travel Research, 50(2), 198–212, DOI: 10.1177/0047287510362780
 • Solberg, H.A. and Preuss, H. (2007). Major sport events and long-term tourism impacts. Journal of Sport Management, 2007,21,213-234 
 • Sönmez, S. and Graefe, A.R. (1998). Influence of Terrorism Risk on Foreign Tourism Decisions. Annals of Tourism Research, 25(1),112-144
 • Sönmez, S., Apostolopoulos, Y. and Tarlow, P. (1999). Tourism in crisis: managing the effects of terrorism. Journal of Travel Research, 38,13-18
 • Walters, G., Mair, J. and Lim, J. (2016). Sensationalist media reporting of disastrous events: Implications for tourism. Journal of Hospitality and Tourism Management. 28(2016), 3-10, http://dx.doi.org/10.1016/j.jhtm.2016.04.008
 • Wang, D., HweeLeng, C. and Pan, S. (2015). The impacts of mass media on organic destination image: a case study of Singapore, Asia Pacific Journal of Tourism Research, 20:8, 860-874, http://dx.doi.org/10.1080/10941665.2014.948464
Subjects Hospitality Leisure Sport and Tourism
Journal Section Tourism
Authors

Orcid: 0000-0003-3354-5202
Author: Didem KUTLU
Institution: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Eda DİŞLİ BAYRAKTAR
Country: Turkey


Author: Hasan AYYILDIZ

APA KUTLU, D , DİŞLİ BAYRAKTAR, E , AYYILDIZ, H . (2018). The Effect Of The Online News On Tourism. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 17 (1), 160-175. DOI: 10.21547/jss.335584