Year 2018, Volume 17, Issue 1, Pages 291 - 302 2018-01-31

Importance of Private Crew Management Companies For Employment of Turkish Seafarer to Replace In International Maritime Labor Market
Türk Gemi Adamlarının Uluslararası Deniz İş Gücü Piyasalarında İstihdamı İçin Özel İstihdam Bürolarının Önemi

Aziz MUSLU [1]

218 1388


Shipping is one of the rare global business sectors. Globalisation is not only for entity and entrepreneurs but also manpower in the shipping sectors. There is a huge traffic in seaman exchange in shipping sector. Entrepreneurs, ship managers, and seafarers can be different nationalities individually. Sometimes, ship managers transfers all responsibilities to crew management companies their crewing jobs. In such cases, crew supply is done via crewing intermediary companies. A number of course and certificates are essential to be a sea man. All seamen are obliged to take some courses in their ranks. This educational courses are renewed with a long life principle periodically. Turkey is issuing internationally valid seamen books and certificates.However there is no any legal problem to work in any international market for our sea farers. There are laws regulating private employment agencies, crew agencies are not listed in this field. Third party ship management is new and not well known sector in our country. Therefore there is no any ship management company that is not including employment activities. Establishment of well organised and private employment companies in turkey will satisfy global sea farer demand and will supply more employment to Turkish sea men. Irregular labour market will go in line in case of forming private crew management companies. It will help Turkish sea men to employ in international shipping groups more than present number and moreover it will help solving unemployment problems. In this study, the employment of seafarers in Turkey has been set forth by numbers and it has been determined that the most important reason why our country is not successful in this matter is labor market irregularities and inappropriate crew resources company. In the maritime sector, there is a need for a professional and private employment agencies with a global scale, able to respond to market needs. By means of the employment agencies with such qualifications, we will be able to easily employ our officer and crew class seafarers. Keywords: Maritime Management, Human Resource Management, Sefarerers, Manning Agency.

Denizcilik sektörü küresel iş yapılan nadir sektörlerden biridir. Sadece sermaye ve girişimcinin küreselleşmediği emeğin de küreselleştiği bir iş koludur. Deniz iş gücü piyasaları, yüksek anlamda küresel hareketliliğe sahiptir. Yatırımcı,  gemi işletmecisi ve çalışanlar birbirinden farklı uluslardan oluşabilmektedir. Gemi işletmecisi personelle ilgili yönetsel faaliyetleri tamamı ile gemi adamı yönetim firmalarına bırakabilmektedir. Bazı durumlarda gemi adamı tedariki için aracı firmalar kullanılmaktadır. Gemi adamı olmak için çeşitli eğitimler ve sertifikasyonlar gerekmektedir. Her kademe gemi adamı bir dizi zorunlu eğitimden geçmek zorundadır. Bu eğitimler yaşam boyu eğitim anlayışı ile periyodik olarak yenilenir. Ülkemiz uluslararası geçerlilikte ehliyetler vermektedir. Küresel olarak istihdam konusunda uluslararası düzenlemeler açısından bir engel bulunmamaktadır. Gemi adamlarının uluslararası iş gücü piyasalarında istihdamı için yasal bir engel bulunmamaktadır. Bu duruma karşın Türkiye’de denizcilik sektöründe hizmet veren kayıtlı özel istihdam büroları bulunmamaktadır. Türkiye’de özel istihdam bürolarının yapacağı işleri simsar adı verilen, İŞKUR’a kayıtları olmadan faaliyet gösteren firmalar gerçekleştirmektedir. Türkiye’de özel istihdam bürolarının yerine denizcilik sektöründe informal simsar müesseselerinin olması gemi adamının küresel deniz iş gücü piyasalarında istihdamında önemli bir engeldir. İstihdam büroları uluslararası piyasalarda gemi işletme firmaların altında organize olmuş bölümler olarak yer alabilmektedir. Üçüncü parti gemi işletmeciliği ülkemizde yeni ve yaygın olmayan bir hizmet türüdür. Bu nedenle istihdam bürolarının faaliyetlerini içine alan gemi işletme firmaları kısıtlıdır. Türkiye’deki gemi adamları emek piyasasındaki düzensizlik özel istihdam büroları ile ortadan kalkacaktır. Gemi adamlarının küresel piyasalarda istihdamı Türkiye’de işsizliğin azalmasına katkı sunacaktır. Ayrıca küresel denizcilik piyasalarında Türkiye’nin söz sahibi olmasını da sağlayacaktır. Çalışmada, Türkiye'nin gemi adamı istihdamı rakamlarla ortaya koyulmuş olup ülkemizin bu konuda başarılı olamamasının en önemli nedeninin emek piyasasındaki düzensizlik ve uygun olmayan aracı kuruluşlar olduğu tespit edilmiştir. Denizcilik sektöründe küresel ölçekli, piyasanın ihtiyacına cevap verebilen, profesyonel, özel istihdam büroları ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Söz konusu niteliklere sahip istihdam büroları sayesinde zabitan ve tayfa sınıfı gemi adamlarımızın kolaylıkla istihdamı sağlanabileceği sonucuna ulaşılmıştır.

 • Cömert, A. (2008). Türkiye'de Gemi adamı Piyasası: Arz ve İstihdam Üzerine Bir Model Önerisi, (İstanbul Üniversitesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Deniz İşletmeciliği Anabilim Dalı).
 • Güler, E. Ç. (2006). İşletmelerin e-insan kaynakları yönetimi ve e-işe alım süreçlerinde ki gelişmeler, Ege Akademik Bakış Dergisi, Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Cilt.6, Sayı.1, Ocak 2006.s.17-23
 • Garantili iş vaadiyle dolandırıcılığa dikkat (2010). http://www.ntv.com.tr/turkiye/garantili-is-vaadiyle-dolandiriciliga-dikkat,XR96x50sckm6rD1uLMLPZA Erişim Tarihi 07 Temmuz 2017
 • Geçici işler özel bürodan, (30 Mayıs 2016). Hürriyet Gazetesi. http://www.hurriyet.com.tr/gecici-isler-ozel-burodan-40110833 Erişim Tarihi 07 Temmuz 2017
 • Gemiadamı simsarları dolandırıcı çıktı, (2009). http://www.denizhaber.com.tr/gemiadami-simsarlari-dolandirici-cikti-haber- 17921.htm Erişim Tarihi 07 Temmuz 2017
 • Türk Gemi adamlarının istihdamı çalıştayı (2017). Kosder Armatörleri ve İşletmecileri Derneği (KOSDER), İstanbul
 • Türkiye İş Kurumu, (2013). Özel İstihdam Büroları Genelgesi (2013/1)
 • http://www.iskur.gov.tr/Portals/0/dokumanlar/Kurumsal%20Bilgi/Mevzuat/Genelgeler/%C3%96%C4%B0B%20Genelgesi-2013-1.pdf, Erişim Tarihi: özel15 Haziran 2017
 • Kahveci E., Lane T., Sampson H., (2002). Transnational Seafarer Communities, Cardiff Üniversitesi.
 • Kocabaş , H.(2014), Türk Bayrağı ve Kolay Bayrak Mukayesesi,
 • http://www.kosder.net/assets/images/site/library/T%C3%9CRK-BAYRA%C4%9EI-VE-KOLAY-BAYRAK-MUKAYES%C4%B0-H%C3%9CSEY%C4%B0N-KOCABA%C5%9E.pdf, Erişim tarih 01 Temmuz 2017
 • Lee, I. (2005). E-recruiting: categoriesand analysis of fortune 100 career web sites. In TorresCoronas,T.& Arias-Oliva, M.(ed), E-human resources management: managing knowledge people (ss.87-100). USA: Western Illinois University.
 • Leggate, H. (2004). The future shortage of seafarers: will it become a reality? Maritime Policy & Management The flagship, Journal of international shipping and port research, http://www.tandfonline.com/loi/tmpm20, Erisim Tarihi 07 Temmuz 2017
 • Lin, H. F. (2010). Applicability of the extended theory of planned behavior in predicting job seeker intentions to use job-search web sites. International Journal of Selection and Assessment, 18(1), 64-74 Lizbon Stratejisi, (2006).
 • (http://www.eurociett.org/fileadmin/templates/eurociett/docs/position_papers/Eurociett_Position_Paper_Lisbon_Strategy_March_2006.pdf).Erişim Tarihi 07 Ekim 2016
 • Manpower Report (2015). The Global supply and demand for sefarers in 2015, London:BIMCO.
 • Öğüt, A. (2007).Türkiye'de Özel İstihdam Bürolarının Halkla İlişkiler, Reklam ve Tanıtım Faaliyetlerinin İncelenerek İŞKUR'un Bu Alandaki Uygulamalarıyla Karşılaştırılması (Uzmanlık Tezi), T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Özel İstihdam büroları yönetmeliği (2016). Resmi Gazete Tarihi: 11.10.2016 Resmi Gazete Sayısı:29854yönetmelik.Md.3-4
 • Sampson,H. (2003). Powerful Unions, Vulnerable Workers; the representation of seafarers in the global Labour market, SIRC Cardiff University, s.6
 • The impact on seafarers ' livingand working conditions of changes in the structure of the shipping industry, (2001). Genova: ILO 2 http://staging.ilo.org/public/libdoc/ilo/2001/101B09_3_engl.pdf Erişim Tasrihi 07 Temmuz 2017
Subjects Management
Journal Section Business
Authors

Orcid: 0000-0002-3496-1374
Author: Aziz MUSLU
Country: Turkey


Dates

Publication Date: January 31, 2018

APA MUSLU, A . (2018). Importance of Private Crew Management Companies For Employment of Turkish Seafarer to Replace In International Maritime Labor Market. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 17 (1), 291-302. DOI: 10.21547/jss.345040