Year 2016, Volume 32, Issue 32, Pages 325 - 336 2016-12-19

İNGİLİZCEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERDE TRİCE AKADEMİK KONTROL ODAĞI ÖLÇEĞİNİN TEK BOYUTLU FAKTÖR YAPISININ ÖN İNCELEMESİ

Hakan AYDOĞAN [1]

251 425

Denetim odağı okul ve akademik performansının önde gelen belirleyici faktörlerindendir. Dışa yönelik denetim odağı olanlar olayların kader, şans ve başka güçler tarafından kontrol edildiğine inanırlar. Bunun aksine, içsel denetim odağı olanlar hayattaki olayların kendi davranışları tarafından etkilendiğine inanırlar. Bu çalışmanın amacı Türkiye’de üniversite seviyesinde İngilizceyi Yabancı Dil Olarak (EFL) öğrenen ve Türkiye’nin Ege Bölgesinde bir üniversitede okumakta olan 402 katılımcı üzerinde Trice Akademik Kontrol Ölçeğinin güvenirliğini ve geçerliğini ortaya çıkarmaktır. Katılımcıların yaşları 18 ve 27 arasında değişkenlik göstermektedir. Çok kuvvetli olmayan sekiz tane metrik unsur çıkarıldıktan sonra verilerden TALCS’ın tek boyutlu öncelikli faktör yapısı incelenmiştir. TALCS ölçeğinin güvenirlik katsayısı (Cronbach’ın Alfası) α = .96’ya eşitti. Öğrencilik yıl sürelerinin ortalama değeri M=3.02 olmasına karşın standart sapma SD=1.24’dür. Akademik kontrol odağı üzerindeki cinsiyet farklılıklarının ise istatiksel olarak önemli olmadığı ve önceden tanımlanan alfa. 05 seviyesinde olduğu görülmüştür. Katılımcıların okuma sürelerinin aritmetik ortalaması M=3.02 olmasına karşın SD= 1.24 olarak ortaya çıkmıştır. Katılımcıların akademik kontrol odağı ve yaşları ile korelasyonunun düşük ve istatistiksel olarak anlamlı olduğu ortaya çıkmıştır. Araştırma bulgularının sonuçları tartışılmış olup pedagojik psikoloji alanında ileride yapılabilecek çalışmalar için önerilerde bulunulmuştur.

akademik kontrol odağı, güvenirlik, İngilizce öğrenen öğrenciler, geçerlilik
 • AKIN, A. (2007). The academic locus of control scale: A validity and reliability study. Cukurova University Faculty of Education Journal, 34 (3), pp. 9-17.
 • BALBAG, Z., CEMREK, F., MUTLU, T. (2010).The role of self-esteem, locus of control and big five personality traits in predicting hopelessness. Procedia Social and Behavioral Sciences, 9, pp. 1788-1792. doi:10.1016/j.sbspro.2010.12.401.
 • BLANCHARD-FIELDS, F., IRION, J. C. (1988). The relation between locus of control in coping in two contexts: Age as a moderator variable. Psychology and Aging, 3, pp. 197-203.
 • CAIRNS, E., McWHIRTER, L., DUFFY, U., BARRY, R. (1990). The stability of self-concept in late adolescence: Gender and situational effects. Personality and Individual Differences, 11, pp. 937-944.
 • CLARKE, D. (2004). Neuroticism: moderator or mediator in the relation between locus of control and depression. Journal Personality and Individual Differences, 37, pp. 245-258.
 • DURNA, U., SENTURK, F. K. (2012). A study to determine the locus of control of university students with the contribution of different variables. Zonguldak Karaelmas University Journal of Social Sciences, 8 (15), pp. 37-48
 • GORUSCH, R. L. (1983). Factor analysis (2nd ed.). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 • HAIDER ZAIDI, I. , NAEEM MOHSIN, M. (2013). Locus of control in graduation students. International Journal of Psychological Research, 6 (1), pp. 15-20.
 • HASAN, S. S. , KHALID, R. (2014). Academic locus of control of high and low achieving students. Journal of Research and Reflections in Education, 8 (1), pp. 22-33.
 • HATCHER, L. (1994). A step-by-step approach to using the SAS® system for factor analysis and structural equation modeling. Cary, N.C.: SAS Institute, Inc.
 • KAZAK ÇETINKALP, Z. (2010). The relationship between academic locus of control and achievement goals among physical education teaching program students. World Applied Sciences Journal, 10 (11), pp. 1387-1391.
 • LEVENSON, H. (1972). Distinction within the concept of internal-external control: Development of a new scale. Proceedings of the Annual Convention of the American Psychological Association, 7, pp. 261-262.
 • McLEOD, M., CARTER, V., NOWICKI, S., TOTTENHAM, D., WAINWRIGHT, P., & WYNER, D. (2015). Evaluating the study abroad experience using the framework of Rotter’s Social learning theory. The Interdisciplinary Journal of Study Abroad, 26, pp. 30-38.
 • NAIK, A. R. (2015). A study on locus of control among college students of Gulbarga City. The International Journal of Indian Psychology, 2 (4), pp. 47-54.
 • RINN, A. N., BOAZMAN, J., JACKSON, A., BARRIO, B. (2014). Locus of control, academic self-concept, and academic dishonesty among high ability college students. Journal of the Scholarship of Teaching and Learning, 14, pp. 88-114. doi:10.14434/josotl.v14i4.12770.
 • ROTTER, J. (1966). Generalized expectancies for internal versus external control of reinforcement. Psychological Monographs, 80 (1), pp.609.
 • ROTTER, J. B. (1990). Internal versus external control of reinforcement. American Psychologist, 45 (4), pp. 489-493.
 • SAGONE, E. , DE CAROLI, M. E. (2014). Locus of control and academic self-efficacy in university students: the effects of self-concepts. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 114, pp. 222-228.
 • SARICAM, H. (2015). Academic locus of control and motivational persistence: Structural equation modeling. Journal of Educational Sciences Research, 5 (1), 79-92. doi:10.12973/jesr. 2015.51.5.
 • STIPEK, D. J., WEISZ, J. R. (1981). Perceived personal control and academic achievement. Review of Education Research, 51, pp. 101-137.
 • TRICE, A. D. (1985). An Academic locus of control scale for college students. Perceptual and Motor Skills, 61, pp. 1043-1046.
 • YESILYURT, E. (2014). Academic locus of control, tendencies towards academic dishonesty and test anxiety levels as the predictors of academic self-efficacy: Educational Sciences: Theory & Practice, 14 (5), pp. 1945-1956. doi:10.12738/estp.2014.5.1841.
Journal Section Articles
Authors

Author: Hakan AYDOĞAN
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 19, 2016

Bibtex @research article { kdeniz279654, journal = {Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi}, issn = {1308-6200}, address = {Kültür Ajans}, year = {2016}, volume = {32}, pages = {325 - 336}, doi = {10.17498/kdeniz.279654}, title = {İNGİLİZCEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERDE TRİCE AKADEMİK KONTROL ODAĞI ÖLÇEĞİNİN TEK BOYUTLU FAKTÖR YAPISININ ÖN İNCELEMESİ}, key = {cite}, author = {AYDOĞAN, Hakan} }
APA AYDOĞAN, H . (2016). İNGİLİZCEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERDE TRİCE AKADEMİK KONTROL ODAĞI ÖLÇEĞİNİN TEK BOYUTLU FAKTÖR YAPISININ ÖN İNCELEMESİ. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, 32 (32), 325-336. DOI: 10.17498/kdeniz.279654
MLA AYDOĞAN, H . "İNGİLİZCEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERDE TRİCE AKADEMİK KONTROL ODAĞI ÖLÇEĞİNİN TEK BOYUTLU FAKTÖR YAPISININ ÖN İNCELEMESİ". Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi 32 (2016): 325-336 <http://dergipark.org.tr/kdeniz/issue/26521/279654>
Chicago AYDOĞAN, H . "İNGİLİZCEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERDE TRİCE AKADEMİK KONTROL ODAĞI ÖLÇEĞİNİN TEK BOYUTLU FAKTÖR YAPISININ ÖN İNCELEMESİ". Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi 32 (2016): 325-336
RIS TY - JOUR T1 - İNGİLİZCEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERDE TRİCE AKADEMİK KONTROL ODAĞI ÖLÇEĞİNİN TEK BOYUTLU FAKTÖR YAPISININ ÖN İNCELEMESİ AU - Hakan AYDOĞAN Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.17498/kdeniz.279654 DO - 10.17498/kdeniz.279654 T2 - Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi JF - Journal JO - JOR SP - 325 EP - 336 VL - 32 IS - 32 SN - 1308-6200- M3 - doi: 10.17498/kdeniz.279654 UR - https://doi.org/10.17498/kdeniz.279654 Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Black Sea İNGİLİZCEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERDE TRİCE AKADEMİK KONTROL ODAĞI ÖLÇEĞİNİN TEK BOYUTLU FAKTÖR YAPISININ ÖN İNCELEMESİ %A Hakan AYDOĞAN %T İNGİLİZCEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERDE TRİCE AKADEMİK KONTROL ODAĞI ÖLÇEĞİNİN TEK BOYUTLU FAKTÖR YAPISININ ÖN İNCELEMESİ %D 2016 %J Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi %P 1308-6200- %V 32 %N 32 %R doi: 10.17498/kdeniz.279654 %U 10.17498/kdeniz.279654
ISNAD AYDOĞAN, Hakan . "İNGİLİZCEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERDE TRİCE AKADEMİK KONTROL ODAĞI ÖLÇEĞİNİN TEK BOYUTLU FAKTÖR YAPISININ ÖN İNCELEMESİ". Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi 32 / 32 (December 2016): 325-336. https://doi.org/10.17498/kdeniz.279654
AMA AYDOĞAN H . İNGİLİZCEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERDE TRİCE AKADEMİK KONTROL ODAĞI ÖLÇEĞİNİN TEK BOYUTLU FAKTÖR YAPISININ ÖN İNCELEMESİ. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi. 2016; 32(32): 325-336.
Vancouver AYDOĞAN H . İNGİLİZCEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERDE TRİCE AKADEMİK KONTROL ODAĞI ÖLÇEĞİNİN TEK BOYUTLU FAKTÖR YAPISININ ÖN İNCELEMESİ. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi. 2016; 32(32): 336-325.