Sayı: 32

Yıl: 2016

Makaleler

Araştırma Makalesi

5. YER ADLARI(TOPONİMİ) AÇISINDAN DİVANÜ LÛGATİ’T-TÜRK

Derleme

18. DOLGANLARDA SOSYAL ADET VE GELENEKLER

Araştırma Makalesi

23. EDESSA’DA PAGANİZM VE HIRİSTİYANLIK