Yıl 2016, Cilt 32 , Sayı 32, Sayfalar 275 - 292 2016-12-19

FAKİR BAYKURT’UN “IRAZCA’NIN DİRLİĞİ” ROMANININ YAPISAL ÇÖZÜMLEMESİ

Okan Özkara [1]


Her roman, teknik bakımdan bir bütünlük içerisinde çeşitli yapı unsurlarından oluşur. Romanda anlam bütünlüğünün sağlanması, yapısalcı bakış açısı ile yapısal unsurların kurgulanma ve kullanılma biçimine bağlıdır. İnceleme içerisinde yapı; Romanın Kimliği, İsimden İçeriğe, Bakış Açısı ve Anlatıcı, Olay Örgüsü, Zaman, Mekan ve Kişiler Düzlemi başlıkları altında tespit edilmeye çalışılmış ve bu yapının gösterdiği anlam örüntülerine değinilmiştir. Mekan çözümlemesinde, mekana yüklenen algısal yük esas alınarak darlaşan/labirentleşen ve genişleyen mekanlar; kişiler düzleminde ise, başkişi ve başkişinin etrafında şekillenen norm, kart ve fon kişiler tespit edilmiştir.

Huzur arayışında olan Cumhuriyet sonrası dönem Anadolu insanının yaşamsal sorunlarının anlam bulduğu Irazca’nın Dirliği romanı, Fakir Baykurt anlatılarının ortak çıkış noktasını oluşturan toplumsal eşitsizliği konu edinir. Romanda anlam bütünlüğünün sağlanabilmesinde yol gösterici olan yapı unsurları, romanın başkişisi olan Irazca etrafındaki anlam örüntülerini aydınlatmak amacıyla çözümlenmiştir. 

Yapısalcılık, Roman Tekniği, Fakir Baykurt, Irazca’nın Dirliği, Algısal Mekan
 • AKTAŞ, Şerif (2000), Roman Sanatı ve Roman İncelemesine Giriş, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • AŞKAROĞLU, Vedi (2016), “Romanlarda Kişilik Kurgusu: Kuramsal Bir Karşılaştırma”, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, S.14, s. 301-319.
 • BACHELARD, Gaston (2008), Uzamın Poetikası, (Çev. Alp Tümertekin), İstanbul: İthaki Yayınları.
 • ____________, ______ (2013), Mekânın Poetikası, (Çev. Alp Tümertekin), İstanbul: İthaki Yayınları.
 • BAKHTİN, Mikhail (2001), Karnavaldan Romana, (Çev. Sibel Irzik), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • BALDIRAN, Galip (2002), Alain Robbe-Grillet ve Yeni Roman, Konya: Çizgi Kitabevi Yayınları.
 • BAYKURT, Fakir (2010), Irazca’nın Dirliği, İstanbul: Literatür Yayınları.
 • ÇETİN, Nurullah (2011), Roman Çözümleme Yöntemleri, Ankara: Öncü Kitap.
 • DEVECİ, Mutlu (2007), “Anahtar Romanının Yapı ve Tema Bakımından İncelenmesi”, Erdem, S. 49, s. 77-95.
 • ELİUZ, Ülkü (2008), “Orhan Kemal’in Murtaza Romanında Yapı”, Turkish Studies, C. 3/4, s. 904-921.
 • GASSET, Jose Ortega Y (2012), Sanatın İnsansızlaştırılması ve Roman Üstüne Düşünceler, (Çev. Nevriye Gül Işık), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • GÖKA, Şenol (2001), İnsan ve Mekan, İstanbul: Pınar Yayınları.
 • KAPLAN, Ramazan (1997), Cumhuriyet Dönemi Türk Romanında Köy, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • KORKMAZ, Ramazan (1997), Sabahattin Ali (İnsan ve Eser), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • __________, _______ (2002), “Romanda Dramatik Aksiyonu Sağlayan Değerlerin Görüntü Seviyeleri Üzerine Bazı Öneriler”, Scholary Dept and Accuracy, s. 217-281, Ankara: Grafiker Yayınları.
 • __________, _______ (2007), “Romanda Mekânın Poetiği”, Edebiyat ve Dil Yazıları (Mustafa İsen’e Armağan), Ankara: Grafiker Yayınları.
 • __________, _______ (2015), Yazınsal Okumalar, İstanbul: Kesit Yayınları.
 • LUKACS, Georg (2011), Roman Kuramı, (Çev. Cem Soydemir), İstanbul: Metis Yayınları.
 • MORAN, Berna (2008), Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış-2, İstanbul: İletişim Yayınları.
 • RICOEUR, Paul (2007), Zaman ve Anlatı: bir (Zaman, Olayörgüsü, Üçlü Mimesis), (Çev. Mehmet Rifat-Sema Rifat), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • STEVİCK, Philip (2004), Roman Teorisi, (Çev. Prof. Dr. Sevim Kantarcıoğlu), Ankara: Akçağ Yayınları.
 • ŞAHİN, Eda (2006), Fakir Baykurt’un Köy Romanlarında Sosyal Yapı, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • ŞAHİN, Veysel (2007), “Roman Tekniği Bakımından Yaban”, e-Journal of New World Sciences Academy -Social Sciences, C. 2, S. 3, s. 179-196.
 • YANARDAĞ, Mehmet Fetih (2005), Fakir Baykurt’un Hikâye ve Romanlarının Tema ve Yapısı Üzerine Bir İnceleme, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Okan Özkara
Kurum: ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 19 Aralık 2016

Bibtex @araştırma makalesi { kdeniz279661, journal = {Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi}, issn = {1308-6200}, address = {}, publisher = {Kültür Ajans}, year = {2016}, volume = {32}, pages = {275 - 292}, doi = {10.17498/kdeniz.279661}, title = {FAKİR BAYKURT’UN “IRAZCA’NIN DİRLİĞİ” ROMANININ YAPISAL ÇÖZÜMLEMESİ}, key = {cite}, author = {Özkara, Okan} }
APA Özkara, O . (2016). FAKİR BAYKURT’UN “IRAZCA’NIN DİRLİĞİ” ROMANININ YAPISAL ÇÖZÜMLEMESİ. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi , 32 (32) , 275-292 . DOI: 10.17498/kdeniz.279661
MLA Özkara, O . "FAKİR BAYKURT’UN “IRAZCA’NIN DİRLİĞİ” ROMANININ YAPISAL ÇÖZÜMLEMESİ". Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi 32 (2016 ): 275-292 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kdeniz/issue/26521/279661>
Chicago Özkara, O . "FAKİR BAYKURT’UN “IRAZCA’NIN DİRLİĞİ” ROMANININ YAPISAL ÇÖZÜMLEMESİ". Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi 32 (2016 ): 275-292
RIS TY - JOUR T1 - FAKİR BAYKURT’UN “IRAZCA’NIN DİRLİĞİ” ROMANININ YAPISAL ÇÖZÜMLEMESİ AU - Okan Özkara Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.17498/kdeniz.279661 DO - 10.17498/kdeniz.279661 T2 - Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi JF - Journal JO - JOR SP - 275 EP - 292 VL - 32 IS - 32 SN - 1308-6200- M3 - doi: 10.17498/kdeniz.279661 UR - https://doi.org/10.17498/kdeniz.279661 Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi FAKİR BAYKURT’UN “IRAZCA’NIN DİRLİĞİ” ROMANININ YAPISAL ÇÖZÜMLEMESİ %A Okan Özkara %T FAKİR BAYKURT’UN “IRAZCA’NIN DİRLİĞİ” ROMANININ YAPISAL ÇÖZÜMLEMESİ %D 2016 %J Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi %P 1308-6200- %V 32 %N 32 %R doi: 10.17498/kdeniz.279661 %U 10.17498/kdeniz.279661
ISNAD Özkara, Okan . "FAKİR BAYKURT’UN “IRAZCA’NIN DİRLİĞİ” ROMANININ YAPISAL ÇÖZÜMLEMESİ". Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi 32 / 32 (Aralık 2016): 275-292 . https://doi.org/10.17498/kdeniz.279661
AMA Özkara O . FAKİR BAYKURT’UN “IRAZCA’NIN DİRLİĞİ” ROMANININ YAPISAL ÇÖZÜMLEMESİ. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi. 2016; 32(32): 275-292.
Vancouver Özkara O . FAKİR BAYKURT’UN “IRAZCA’NIN DİRLİĞİ” ROMANININ YAPISAL ÇÖZÜMLEMESİ. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi. 2016; 32(32): 292-275.