Year 2017, Volume 34, Issue 34, Pages 30 - 41 2017-06-29

KADINLARIN YOKSULLUKLA MÜCADELE YOLLARINDAN BİRİ OLARAK SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI: ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ

Bülent Kara [1] , Hacer Ateş [2]

318 628

Toplumdaki gelir dağılımı eşitsizliğini önlemek, toplumsal huzuru sağlamak, yoksulluğun etkilerini azaltmak ve fırsat eşitliği sağlayabilmek adına önemli bir yere sahip olan sosyal güvenlik programlarındaki açıkların ortaya koyduğu eşitsizlikleri kapatma bazında alternatif bir önlem olarak sosyal yardım hizmetleri yaygınlaşmıştır. Gelişim ve değişimler zamanla ve toplumlara göre yoksul kesimlerde farklı ihtiyaçların doğmasına neden olmuş böylece bu ihtiyaçları karşılamaya yönelik çeşitli önlemler alınmış, birtakım kurumlar oluşturulmuş ve hukuki düzenlemeler getirilmiştir. Yoksul kişilerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir uygulama olan sosyal yardımlar ayni ve nakdi yardımları içermektedir. Yoksullukla mücadele yollarında kadınların erkeklerden daha fazla aktif rol oynamalarında birçok faktörün etkili olmasının yanı sıra “toplumsal cinsiyet rolleri” nin yüklediği meşrulaştırmanın büyük etkisi yadsınamaz bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. Hane içi incelemeye tabi tutularak yapılan yardımlarla kadının yoksulluğunun ayırt ediciliği görülmemekte ve kadın mağduriyetini ailedeki diğer fertlerin yoksunluklarını yok edememe gafletiyle ağırlaştırırken, daha fazla sorumluluk alan ve mücadeleye girişen taraf olarak “Yoksulluğun Kadınsılaşması” şekliyle karşımıza çıkmaktadır. Yerel düzeydeki sosyal hizmet ve yardımların merkezi yardımlara göre daha etkili olması yerel yönetimlerin sosyal yardım konusunda aktif rol oynamalarında etkili olduğundan hareketle Adana Büyükşehir Belediyesi sosyal yardım biriminin faaliyetleri arasında kadınların yeri bu çalışmanın konusu olmuştur. Alt yapısının ne derece sağlam olduğu ve sonuçlarının ne derece takip edilip etkili olduğu tartışma konusu ola[1]n sosyal yardım faaliyetleri toplumsal huzura etki edebilecek gelir dağılımındaki adaletsizliklerin yol açtığı bozulmaların önlemesi konusunda emniyet görevindedir.*   Doç. Dr. Ömer Halisdemir Üniversitesi, FEF, bkara@ohu.edu.tr

 

Yoksulluk, Sosyal yardım, sosyal hizmet, yoksulluğun kadınsılaşması, sosyal güvenlik, gelir dağılımı
  • BAL, Hüseyin(2008). Kent Sosyolojisi, Fakülte Kitabevi, İstanbul, s.245-247. BARUT, Kaşif, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Knaunu-5393 Sayılı Belediye Kanunu-5747 Sayılı Kanun-6360 Sayılı Kanun-Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği, (Adana Büyükşehir Belediyesi-Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı-31.07.2015 sayı ve 546 sayı ile kayıtlı kitapçığı) ÇELİK, Abdullah(2014). Sosyal Belediyecilik Anlayışı: Şanlıurfa Büyükşehir Bedlediyesi Örneği. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi ,s.5. GÜL, Hüseyin, KİRİŞ, Hakan Mehmet, NEGİZ, Nilüfer ve GÖKDAYI(2014). İsmail , Türkiye'de Yerel Yönetimler ve Yerel Siyaset, Detay Yayıncılık, Ankara, s.183. TOPÇUOĞLU, Abdullah, AKSAN, Gamze ve ALPTEKİN, Duygu(2014). Yoksulluk ve Kadın (s. 342), Ayrıntı Yayınevi, İstanbul, s. 20-21-132-134-342-343-344-347. İPEK, Selçuk, ÇIPLAK, Benan(2016). Türkiye'de Sosyal Belediyecilik ve Sosyal Bütçe Uygulamaları: Çanakkale Belediyesi Örneği. Yönetim Bilimleri Dergisi, s. 209. KARAKOYUN, İlhan(2013). Yardımlar ve Yoksulluk, Karacadağ Bölgesel Kalkınma Dergisi, Diyarbakır, s.23. MIES, Maria(2008). Son Sömürge: Kadınlar (1988), Çev. TEMURTÜRKAN, Yıldız, İletişim Yayınları, İstanbul, s.83. NEGİZ, Nilüfer (2011). Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmet Faaliyetleri Açısından Isparta Belediyesi: Farkındalık, Yararlanma ve Değerlendirme Açısından Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Isparta, s.329. ŞENER, Ülker (Eylül 2009). Kadın Yoksulluğu. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV Değerlendirme Notu), s.2-7-8. Zengin, Eyüp, Öztaş, Cemal(Ocak-Şubat-Mart 2009). Yerel Yönetimler ve Sosyal Yardımlar: Üsküdar Belediyesi Örneği. Aile ve Toplum Eğitim Kültür ve Araştırma Dergisi 4. Cilt, s.27.
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Bülent Kara
Country: Turkey


Author: Hacer Ateş

Bibtex @research article { kdeniz306128, journal = {Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi}, issn = {1308-6200}, address = {Kültür Ajans}, year = {2017}, volume = {34}, pages = {30 - 41}, doi = {10.17498/kdeniz.306128}, title = {KADINLARIN YOKSULLUKLA MÜCADELE YOLLARINDAN BİRİ OLARAK SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI: ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Kara, Bülent and Ateş, Hacer} }
APA Kara, B , Ateş, H . (2017). KADINLARIN YOKSULLUKLA MÜCADELE YOLLARINDAN BİRİ OLARAK SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI: ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, 34 (34), 30-41. DOI: 10.17498/kdeniz.306128
MLA Kara, B , Ateş, H . "KADINLARIN YOKSULLUKLA MÜCADELE YOLLARINDAN BİRİ OLARAK SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI: ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ". Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi 34 (2017): 30-41 <http://dergipark.org.tr/kdeniz/issue/29959/306128>
Chicago Kara, B , Ateş, H . "KADINLARIN YOKSULLUKLA MÜCADELE YOLLARINDAN BİRİ OLARAK SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI: ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ". Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi 34 (2017): 30-41
RIS TY - JOUR T1 - KADINLARIN YOKSULLUKLA MÜCADELE YOLLARINDAN BİRİ OLARAK SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI: ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ AU - Bülent Kara , Hacer Ateş Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17498/kdeniz.306128 DO - 10.17498/kdeniz.306128 T2 - Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi JF - Journal JO - JOR SP - 30 EP - 41 VL - 34 IS - 34 SN - 1308-6200- M3 - doi: 10.17498/kdeniz.306128 UR - https://doi.org/10.17498/kdeniz.306128 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Black Sea KADINLARIN YOKSULLUKLA MÜCADELE YOLLARINDAN BİRİ OLARAK SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI: ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ %A Bülent Kara , Hacer Ateş %T KADINLARIN YOKSULLUKLA MÜCADELE YOLLARINDAN BİRİ OLARAK SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI: ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ %D 2017 %J Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi %P 1308-6200- %V 34 %N 34 %R doi: 10.17498/kdeniz.306128 %U 10.17498/kdeniz.306128
ISNAD Kara, Bülent , Ateş, Hacer . "KADINLARIN YOKSULLUKLA MÜCADELE YOLLARINDAN BİRİ OLARAK SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI: ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ". Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi 34 / 34 (June 2017): 30-41. https://doi.org/10.17498/kdeniz.306128