Year 2016, Volume 24, Issue 3, Pages 1199 - 1212 2016-07-15

Türkiye’deki Yeni İlköğretim İngilizce Programın Teorik ve Pratik Temellerinin İncelenmesi: Bir Süreç Analizi
Laying the Theoretical and Practical Foundations for a New Elementary English Curriculum in Turkey: A Procedural Analysis

Yasemin KIRKGÖZ [1] , Servet ÇELİK [2] , Arda ARIKAN [3]

293 686

Dünyadaki eğitim sistemlerinde müfredatlar genellikle belirli aralıklarla yenilenmekte ve müfredat geliştirme ile ilgili konular sık sık teorik ve pedagojik açıdan ele alınmaktadır. Ancak, bir ülkedeki yabancı dil olarak İngilizce müfredatının hazırlanmasında geçen süreçlerin müfredatı hazırlayanların kendi gözüyle irdelenip detaylandırıldığı nadir görülmektedir. Farklı deneyimlere sahip müfredat tasarımcılarının görüş ve düşünceleri farklı öğretim bağlamlarına özgü zorlukların nasıl aşılabileceğine dair önemli bilgiler sağlayabileceğinden, bu çalışma Türkiye’deki ilk ve ortaokullarda uygulamaya konulan İngilizce dersi müfredatının hazırlanması sırasında takip edilen süreci sistematik bir şekilde betimlemeyi amaçlamaktadır. Özellikle ilgili müfredatın hazırlanmasına etki eden politik, pedagojik ve bağlamsal etkenlere odaklanılmış olup, bu süreçte ortaya çıkan fikir ve anlayışlar çerçevesinde çeşitli öneri ve talimatlar paylaşılmaktadır.
New educational curricula are regularly put into practice worldwide; and the issues related to curriculum design are frequently discussed from a pedagogical perspective. However, the processes involved in preparing a statewide English as a foreign language (EFL) curriculum are rarely elaborated from an inside view. As the experiences of program designers may provide insight on meeting the challenges of diverse teaching contexts, this article systematically describes the procedures that took place in preparing an elementary EFL curriculum for Turkish state schools, focusing on the political, pedagogical and contextual factors affecting the implementation. Suggestions and guidelines are offered on the basis of insights arising from the process.
 • Banner, I., Donnelly, J., & Ryder, J. (2012). Policy networks and boundary objects: Enacting cur- riculum reform in the absence of consensus. Journal of Curriculum Studies, 44(5), 577-598.
 • Bourke, J. M. (2006). Designing a topic-based syllabus for young learners. ELT Journal, 60(3), 279-86.
 • Bruner, J. (1960). The process of education. Cambridge, MA: Harvard.
 • Cameron, L. (2001). Teaching languages to young learners. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Connelly, F. M., He, M. F., & Fillion, J. (Eds.). (2008). The SAGE handbook of curriculum and instruction. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Council of Europe (CoE). (2001). Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Copland, F., & Garton, S. (2014). Key themes and future directions in teaching English to young learners: Introduction to the special issue. ELT Journal, 68(3), 223-230.
 • Çelik, S., & Erbay, S. (2013). Cultural perspectives of Turkish ELT coursebooks: Do standardized teaching texts incorporate intercultural features? Education and Science, 38(167), 336-351.
 • Çelik, S., & Karaca, B. (2014). Improving learner outcomes in EFL: Does early instruction lead to greater achievement? Novitas-ROYAL (Research on Youth and Language), 8(1), 1-10.
 • Çelik, S., & Kasapoğlu, H. (2014). Implementing the recent curricular changes to English language instruction in Turkey: Opinions and concerns of elementary school administrators. South Afri- can Journal of Education, 34(2). Retrieved from http://www.sajournalofeducation.co.za/index. php/saje/article/view/842/441
 • Enever, J. (Ed.) (2011). ELLiE: Early language learning in Europe. London: British Council.
 • Enever, J., Moon, J., & Raman, U. (Eds). (2009). Young learner English language policy and imple- mentation: International perspectives. Reading, England: Garnet.
 • Frey, C. J., & Whitehead, D. M. (2009). International education policies and the boundaries of glob- al citizenship in the US. Journal of Curriculum Studies, 41(2), 269-290.
 • Gatbonton, E., & Gu, G. (1994). Preparing and implementing a task-based ESL curriculum in an EFL setting: Implications for theory and practice. TESL Canada Journal, 11(2), 9-29.
 • Hymes, D. H. (1972). On communicative competence. In J. B. Pride & J. Holmes (Eds.), Sociolin- guistics: Selected readings (pp. 269-293). Harmondsworth, England: Penguin.
 • Johnson, M. (2007). Subject to change: New thinking on the curriculum. London: Association of Teachers and Lecturers.
 • Kırkgöz, Y. (2006). Teaching EFL at the primary level in Turkey. In M. L. McCloskey, J. Orr, & M. Dolitsky (Eds.), Teaching English as a foreign language in primary school (pp. 85-99). Alexandria, VA: TESOL.
 • Kırkgöz, Y. (2008). A case study of teachers’ implementation of curriculum innovation in English lan- guage teaching in Turkish primary education. Teaching and Teacher Education, 24, 1859-1875.
 • Kocaoluk, F., & Kocaoluk, M. Ş. (2001). İlköğretim okulu programı 1999-2000 [Primary education curriculum 1999-2000]. Istanbul: Kocaoluk.
 • Kouraogo, P. (1987). Curriculum renewal and INSET in difficult circumstances. ELT Journal, 41(3), 171-178.
 • MEB’den İngilizce öğrenmede büyük adım [A major step for learning English from the Min- istry of National Education]. (2012, October 9). Milliyet Gazetesi. Retrieved from http:// www.milliyet.com.tr/meb-den-ingilizce-ogrenmede-buyuk-adim/gundem/gundemde- tay/09.10.2012/1609052/default.htm
 • Nation, I. S. P., & Macalister, J. (2010). Language curriculum design. Oxford: Routledge.
 • Sandrock, P. (2002). Planning curriculum for learning world languages (Report No. BULL-3001). Madison, WI: Wisconsin Department of Public Instruction.
 • T.C. Millî Eğitim Bakanlığı [Republic of Turkey, Ministry of National Education (MNE)]. (2006). English Language Curriculum for Primary Education Grades 4, 5, 6, 7 and 8. Ankara: T.C. Millî Eğitim Bakanlığı.
 • T.C. Millî Eğitim Bakanlığı [Republic of Turkey, Ministry of National Education (MNE)]. (2012). Eğitimde işbirliği protokolleri imzalandı [Cooperation in Education protocols signed]. Retrie- ved from http://www.meb.gov.tr/haberler/haberayrinti.asp?ID=9363
 • T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı [Republic of Turkey, Ministry of National Education (MNE)]. (2013). İlköğretim Kurumları (İlkokullar ve Ortaokullar) İngilizce Dersi (2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı [Elementary (Primary and Lower Second- ary) English Language Teaching Program (Grades 2-8)]. Ankara: T.C. Millî Eğitim Bakanlığı.
 • Toombs, W. E., & Tierney, W. G. (1993). Curriculum definitions and reference points. Journal of Curriculum and Supervision, 8(3), 175-195.
 • Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK). (2012). Eğitimde ‘Dijital Dönem’ başladı [The ‘Digital Era’ in Education has started]. Retrieved from http://www.tubitak.gov.tr/ tr/haber/egitimde-dijital-donem-basladi-0
 • Van Oers, B., & Duijkers, D. (2013). Teaching in a play-based curriculum: Theory, practice and evidence of developmental education for young children. Journal of Curriculum Studies, 45(4), 511-534.
 • Voogt, J., & Roblin, N. P. (2012). A comparative analysis of international frameworks for 21st cen- tury competences: Implications for national curriculum policies. Journal of Curriculum Studies, 44(3), 299-321.
 • Widdowson, H. G. (1978). Teaching language as communication. Oxford: Oxford University Press.
 • Wood, E., & Attfield, J. (2005). Play learning and the early child curriculum. London: Paul Chapman.
Subjects
Other ID JA42MM82FK
Journal Section Articles
Authors

Author: Yasemin KIRKGÖZ
Institution: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Author: Servet ÇELİK
Institution: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ, YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Author: Arda ARIKAN
Institution: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

Bibtex @ { kefdergi241637, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2016}, volume = {24}, pages = {1199 - 1212}, doi = {}, title = {Türkiye’deki Yeni İlköğretim İngilizce Programın Teorik ve Pratik Temellerinin İncelenmesi: Bir Süreç Analizi}, key = {cite}, author = {KIRKGÖZ, Yasemin and ÇELİK, Servet and ARIKAN, Arda} }
APA KIRKGÖZ, Y , ÇELİK, S , ARIKAN, A . (2016). Türkiye’deki Yeni İlköğretim İngilizce Programın Teorik ve Pratik Temellerinin İncelenmesi: Bir Süreç Analizi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24 (3), 1199-1212. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22607/241637
MLA KIRKGÖZ, Y , ÇELİK, S , ARIKAN, A . "Türkiye’deki Yeni İlköğretim İngilizce Programın Teorik ve Pratik Temellerinin İncelenmesi: Bir Süreç Analizi". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 (2016): 1199-1212 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/22607/241637>
Chicago KIRKGÖZ, Y , ÇELİK, S , ARIKAN, A . "Türkiye’deki Yeni İlköğretim İngilizce Programın Teorik ve Pratik Temellerinin İncelenmesi: Bir Süreç Analizi". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 (2016): 1199-1212
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’deki Yeni İlköğretim İngilizce Programın Teorik ve Pratik Temellerinin İncelenmesi: Bir Süreç Analizi AU - Yasemin KIRKGÖZ , Servet ÇELİK , Arda ARIKAN Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1199 EP - 1212 VL - 24 IS - 3 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal Türkiye’deki Yeni İlköğretim İngilizce Programın Teorik ve Pratik Temellerinin İncelenmesi: Bir Süreç Analizi %A Yasemin KIRKGÖZ , Servet ÇELİK , Arda ARIKAN %T Türkiye’deki Yeni İlköğretim İngilizce Programın Teorik ve Pratik Temellerinin İncelenmesi: Bir Süreç Analizi %D 2016 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 24 %N 3 %R %U
ISNAD KIRKGÖZ, Yasemin , ÇELİK, Servet , ARIKAN, Arda . "Türkiye’deki Yeni İlköğretim İngilizce Programın Teorik ve Pratik Temellerinin İncelenmesi: Bir Süreç Analizi". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 / 3 (July 2016): 1199-1212.