Year 2017, Volume 25, Issue 1, Pages 129 - 146 2017-01-15

OSMANLI İMPARATORLUĞU VE CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİMCİLERİNDEN KAZIM NAMİ’NİN AHLAK EĞİTİMİ ANLAYIŞI
Ethics Education According To One of The Educators of Ottoman Empire and Republican Period; Kazım Nami

Cengiz Özmen [1] , Fatma Ünal [2]

216 330

Doküman analizi yönteminin kullanıldığı bu araştırmada Kazım Nami’nin ilk ve orta mekteplerle liselerde ahlak eğitimi ile ilgili görüşlerine ve yorumlarına yer verilmiş, bu bağlamda, Kazım Nami’ye göre ahlakın ne olduğu ve ahlak eğitiminin neden verilmesi gerektiği, dönemin okullarında ahlak eğitiminin nasıl verildiği, müfredat programının bu konuya yaklaşımıahlak üzerinde tesir eden amiller, izciliğin ahlak üzerindeki etkisi, ahlaki terbiyede öğretmenlerin şahsiyeti ve takip edilecek usullerden bahsedilmiştir. Kazım Nami, ahlak eğitimine pozitivist anlayışla yaklaşmakta ve Avrupa tarzı bir değer anlayışını benimsemektedir. Ancak zaman zaman nefis terbiyesinden ve dinden bahsetmesi maneviyatı tamamen yadsımadığını da göstermektedir.  

Documentary analysis has been used in the study. In the content of the study by using the


Ottoman Turkish book titled “Mekteplerde Ahlak Nasıl Telkin Edilmeli” by Kazım Nami. Kazım


Nami’s opinions and commends related to the moral education in primary and secondary schools


and high schools have been expressed and in this context Kazım Nami’s definition of morality, the


necessity of moral education, moral education in schools in his period, curriculum’s approach to


moral education, the factors which affect morality, the effect of scouting and guiding on morality,


teachers’ characteristics’ in moral cultivation and which the methods should be followed have


been mentioned. When we read the book, it has been understood that Kazım Nami has a positivist


approach to moral education and adopted an European moral perception. On the other hand,


he didn’t deny spiritual issues completely as he sometimes mentioned about ego training and


religion.


 • Akbaş, O. (2004). Türk Milli Eğitim Sisteminin Duyuşsal Amaçlarının İlköğretim II. Kademedeki Gerçekleşme Derecesinin Değerlendirilmesi.Yayınlanmamış doktora tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Andrew, J. M. (2002).Developing a ComprehensiveApproachtoCharacterEducation in theSocialStudies.TheSocıalStudıes,101-102.
 • Ekşi, H. (2003). Temel İnsanî Değerlerin Kazandırılmasında Bir Yaklaşım: Karakter Eğitimi Programları. Değerler Eğitimi Dergisi, 1 (1), 79-96.
 • Erdem, A. R. (2003). Üniversite Kültüründe Önemli Bir Unsur: Değerler. Değerler Eğitimi Dergisi, 1(4), 55-72.
 • Fidan, N. K. (2009). Öğretmen Adaylarının Değer Öğretimine İlişkin Görüşleri. Kuramsal Eğitimbilim, 2 (2), 1-18.
 • Güngör, E. (1998). Değerler Psikolojisi Üzerinde Araştırmalar Ahlâk Psikolojisi, Ahlâkî Değerler ve Ahlâkî Gelişme.İstanbul:Ötüken Yayınları.
 • Halstead, J. M. (1996).ValuesandValuesEducation in School.Values in EducationandEducation in Values, (editedby J. Mark Halsteadand Monica J. Taylor).London:TheFalmerPress.
 • Hoge, J.D. (2002).CharacterEducation, CitizenshipEducation, theSocialStudies. TheSocıalStudıes, 103-108.
 • Leming J. S. (2004.) http://www.uensd.org/USOE_Pages/Char_ed/fed_proj/utah/hist/teaching.htm 23.01.2004 tarihinde alınmıştır.
 • Lovat, T.andClement, N. (2008). QualityTeachingandValuesEducation: CoalescingForEffective Learning.Journal of Moral Education, 37 (1),1–16.
 • Mindivanlı,E., Küçük, B. ve Aktaş, E. (2012). Sosyal Bilgiler Dersinde Değerlerin Aktarımında Atasözleri ve Deyimlerin Kullanımı. Eğitim ve Öğretim Araş-tırmaları Dergisi, 1 (3), 93-101.
 • Nami, K. (1925). Mekteplerde Ahlakı Nasıl Telkin Etmeli. İstanbul: Kanaat Kitabevi.
 • Özbay, M. (2012). Kâzım Nami Duru’nun Tiran ve Berat’taki Eğitim Hizmetle-ri Uluslararası Dil ve Edebiyat Sempozyumu: Türk ve Arnavut Kültüründe Ortak Yönler, Beder Üniversitesi, Tiran-Arnavutluk, 25-26 Mayıs Yayım-lanmış Sempozyum Kitabı, 147-154.
 • Özensel, E. (2003). Sosyolojik bir olgu olarak değer. Değerler Eğitimi Dergisi, 1 (3), 217-239.
 • Suh, B.K. and Traiger, J. (1999). Teaching Values Through Elementary Social Studies and Literature Curricula. Education 119 No. 4. Ashe Eric Higher Education Reports Series One Dupont Circle Suite 630, Washington, DC 20036-1183, pp 723-727.
 • URL 1: www.livingvalues.net 28.03.2015 tarihinde alınmıştır.
 • Yazıcı, K. (2006). Değerler Eğitimine Genel Bir Bakış. Türklük Bilimi Araştırmaları, 19, 499-522.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Author: Cengiz Özmen

Author: Fatma Ünal

Dates

Publication Date: January 15, 2017

Bibtex @research article { kefdergi308278, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2017}, volume = {25}, pages = {129 - 146}, doi = {10.24106/kefdergi.308278}, title = {OSMANLI İMPARATORLUĞU VE CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİMCİLERİNDEN KAZIM NAMİ’NİN AHLAK EĞİTİMİ ANLAYIŞI}, key = {cite}, author = {Özmen, Cengiz and Ünal, Fatma} }
APA Özmen, C , Ünal, F . (2017). OSMANLI İMPARATORLUĞU VE CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİMCİLERİNDEN KAZIM NAMİ’NİN AHLAK EĞİTİMİ ANLAYIŞI. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25 (1), 129-146. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/27737/308278
MLA Özmen, C , Ünal, F . "OSMANLI İMPARATORLUĞU VE CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİMCİLERİNDEN KAZIM NAMİ’NİN AHLAK EĞİTİMİ ANLAYIŞI". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 (2017): 129-146 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/27737/308278>
Chicago Özmen, C , Ünal, F . "OSMANLI İMPARATORLUĞU VE CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİMCİLERİNDEN KAZIM NAMİ’NİN AHLAK EĞİTİMİ ANLAYIŞI". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 (2017): 129-146
RIS TY - JOUR T1 - OSMANLI İMPARATORLUĞU VE CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİMCİLERİNDEN KAZIM NAMİ’NİN AHLAK EĞİTİMİ ANLAYIŞI AU - Cengiz Özmen , Fatma Ünal Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 129 EP - 146 VL - 25 IS - 1 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal OSMANLI İMPARATORLUĞU VE CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİMCİLERİNDEN KAZIM NAMİ’NİN AHLAK EĞİTİMİ ANLAYIŞI %A Cengiz Özmen , Fatma Ünal %T OSMANLI İMPARATORLUĞU VE CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİMCİLERİNDEN KAZIM NAMİ’NİN AHLAK EĞİTİMİ ANLAYIŞI %D 2017 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 25 %N 1 %R %U
ISNAD Özmen, Cengiz , Ünal, Fatma . "OSMANLI İMPARATORLUĞU VE CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİMCİLERİNDEN KAZIM NAMİ’NİN AHLAK EĞİTİMİ ANLAYIŞI". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 / 1 (January 2017): 129-146.
AMA Özmen C , Ünal F . OSMANLI İMPARATORLUĞU VE CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİMCİLERİNDEN KAZIM NAMİ’NİN AHLAK EĞİTİMİ ANLAYIŞI. Kastamonu Education Journal. 2017; 25(1): 129-146.
Vancouver Özmen C , Ünal F . OSMANLI İMPARATORLUĞU VE CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİMCİLERİNDEN KAZIM NAMİ’NİN AHLAK EĞİTİMİ ANLAYIŞI. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2017; 25(1): 146-129.