Year 2017, Volume 25, Issue 1, Pages 329 - 344 2017-01-15

Ters-düz Sınıfların Öğrencilerin Akademik Başarısı ve Görüşlerine Etkisi
The Effect of Flipped Classroom on Learners’ Academic Achievements and Views

Muhterem Akgün [1] , Bünyamin Atıcı [2]

244 442

Bu araştırmanın amacı; ters-düz sınıfların öğrencilerin akademik başarısına ve görüşlerine etkisini ortaya koymaktır. Araştırmada ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; deney grubu ile kontrol grubunun sontest puanları arasında p<.05 düzeyinde anlamlı fark olduğu görülmüştür. Deney grubu öğrencileri; ters-düz sınıf uygulamasıyla başarılarının arttığını, öğrendiklerini daha iyi hatırladıklarını, derse daha aktif katıldıklarını,  videoları dersten önce izleyerek sınıfta alıştırma yapmayı mevcut programa göre ders işlenen sınıftaki konu anlatımını dinlemekten daha motive edici bulduklarını ifade etmiştir.

The purpose of this study flipped classroom is to demonstrate the effects of students’ academic achievement and vision. Pre-test and post-test quasi-experimental design was used in the study control group. Research; posttest scores between the experimental group and the control group, p <.05 level was found to be significantly different. The experimental group students; increased success with the back-straight-class applications, better remember what they have learned, lessons to more actively participate in their video and do the exercises in the classroom watching before class stated that they found it motivating to listen to the lecture topics in class treatment course according to the program.  

 • Akgün, İ. H. (2015a). Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersi Bilim, Teknoloji ve Toplum Öğrenme Alanına Yönelik Akademik Başarılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 4(2).
 • AKGÜN, İ. H. (2015b). Investigation of Sixth Grade Studenst’Level of Achievement on the Adventure of Democracy Unit in Social Studies in Terms of Some Variables. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14(55).
 • Atıcı, B. ve Türel, Y. K. (2011). Students’ Perceptions, Interaction and Satisfaction in the Interactive Blended Courses: A Case Study. Student Satisfaction and Learning Outcomes in E-learning: An Introduction to Empirical Research, 375.
 • Bishop, J. L.ve Verleger, M. A. (2013, June). The flipped classroom: A survey of there search. In ASEE National Conference Proceedings, Atlanta, GA.
 • Boyraz, S. (2014). İngilizce Öğretiminde Tersine Eğitim Uygulamasının Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Afyonkarahisar.
 • Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Pegem Akademi: Ankara
 • Büyüköztürk, Ş. Çakmak, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş. Ve Demirel, F. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Pegem Akademi Yayıncılık: Ankara
 • Clark, K. R. (2013). Examining the effects of the flipped model of instruction on student engagement and performance in the secondary mathematics classroom: An action research study (Doctoral dissertation, Capella University).
 • Dill, E. M. (2012). The Impact of Flip Teaching on Student Homework Completion, Behavior, Engagement and Proficiency. University of New England. İndirme tarihi: 06.03.2015 Educators Conference (s. 1-11). New Orleans: EDSIG.
 • Ekmekçi, E. (2014). Harmanlanmış öğrenme odaklı tersten yapılandırılmış yazma sınıfı modeli. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara
 • Flipped Learning Network (FLN). (2014) The Four Pillars of F-L-I-P™. http://flippedlearning.org/cms/lib07/VA01923112/Centricity/Domain/46/FLIP_handout_FNL_Web.pdf Erişim Tarihi: 07.11.2014
 • Frydenberg, M. (2012). Flipping Excel. 2012 Proceedings of the Information Systems,
 • Proceedings of the Information Systems Educators Conference, New Orleans Louisiana, USA
 • Fulton, K. (2012). Upside down and inside out: Flip Your Classroom to Improve Student Learning. Learning & Leading with Technology, 39(8), 12-17.
 • Herold, M. J., Lynch, T. D., Ramnath, R. ve Ramanathan, J. (2012, October. Student and instructor experiences in the inverted classroom. InFrontiers in Education Conference (FIE), 2012 (pp. 1-6). IEEE.
 • Karasar, N. (2007). Bilimsel Araştırma Yöntemi (17. Baskı), Ankara, Nobel Yayın Dağıtım.
 • Lage, M. J.ve Platt, G. (2010). The internet and the inverted classroom. The Journal of Economic Education, 31(1), 11-11.
 • Marcey, D. J. ve Brint, M. E. (2012). Transforming an undergraduate introductory biology course through cinematic lecture sand inverted classes: A preliminary assessment of theclic model of the flipped classroom. In NABT Biology Education Research Symposium(pp. 1-9).
 • Marlowe, C. A. (2012). The effect of the flipped classroom on student achievement and stress. Master of Science, Montana State University, Bozeman, Montana
 • Mason, G.,Shuman, T. R. ve Cook, K. E. (2013).(b) Inverting (flipping) classrooms-‐-‐Advantages and challenges. In Proceedings, ASEE Annual Conference ve Exposition.
 • Moravec, M., Williams, A., Aguilar-Roca, N., & O'Dowd, D. K. (2010). Learn before lecture: a strategy that improves learning outcomes in a large introductory biology class. CBE-Life Sciences Education, 9(4), 473-481.
 • Roshan, S. ve Rochan, W. (2012). My View: It’s never too late to begin flipping your classroom. http://schoolsofthought.blogs.cnn.com/2012/08/24/my-view-its-never-too-late-to-begin-flipping-your-classroom/Erişim Tarihi: 06.03.2015
 • Staker, H., & Horn, M. B. (2012). Classifying K-12 Blended Learning. Innosight Institute.
 • Stone, B. B. (2012). Flip Your Classroom to Increase Active Learning and Student Engagement. 28th Annual Conference on Distance Teaching & Learning (s. 1-5). Wisconsin: The Board of Regents of the University of Wisconsin System.
 • Wilson, Stephanie Gray (2013). "The Flipped Class A Method to Address the Challenges of an Undergraduate Statistics Course." Teaching of Psychology (2013): 0098628313487461.
 • Yalın, H. İ. (2008). İnternet Temelli Eğitim. Nobel Yayın Dağıtım: Ankara
 • Yapıcı, Ü ve Akbayın, H. (2012). Harmanlanmış Öğrenme Ortamında Moodle Kullanımı. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Mayıs, Haziran, Temmuz 2012 Cilt 1 Sayı 2 ISNN: 2146-9199
 • Yavuz, S. ve Coşkun, E. A. (2008). Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin tutum ve düşünceleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(34).
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Author: Muhterem Akgün

Author: Bünyamin Atıcı

Dates

Publication Date: January 15, 2017

Bibtex @research article { kefdergi309169, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2017}, volume = {25}, pages = {329 - 344}, doi = {10.24106/kefdergi.309169}, title = {Ters-düz Sınıfların Öğrencilerin Akademik Başarısı ve Görüşlerine Etkisi}, key = {cite}, author = {Akgün, Muhterem and Atıcı, Bünyamin} }
APA Akgün, M , Atıcı, B . (2017). Ters-düz Sınıfların Öğrencilerin Akademik Başarısı ve Görüşlerine Etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25 (1), 329-344. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/27737/309169
MLA Akgün, M , Atıcı, B . "Ters-düz Sınıfların Öğrencilerin Akademik Başarısı ve Görüşlerine Etkisi". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 (2017): 329-344 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/27737/309169>
Chicago Akgün, M , Atıcı, B . "Ters-düz Sınıfların Öğrencilerin Akademik Başarısı ve Görüşlerine Etkisi". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 (2017): 329-344
RIS TY - JOUR T1 - Ters-düz Sınıfların Öğrencilerin Akademik Başarısı ve Görüşlerine Etkisi AU - Muhterem Akgün , Bünyamin Atıcı Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 329 EP - 344 VL - 25 IS - 1 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal Ters-düz Sınıfların Öğrencilerin Akademik Başarısı ve Görüşlerine Etkisi %A Muhterem Akgün , Bünyamin Atıcı %T Ters-düz Sınıfların Öğrencilerin Akademik Başarısı ve Görüşlerine Etkisi %D 2017 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 25 %N 1 %R %U
ISNAD Akgün, Muhterem , Atıcı, Bünyamin . "Ters-düz Sınıfların Öğrencilerin Akademik Başarısı ve Görüşlerine Etkisi". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 / 1 (January 2017): 329-344.
AMA Akgün M , Atıcı B . Ters-düz Sınıfların Öğrencilerin Akademik Başarısı ve Görüşlerine Etkisi. Kastamonu Education Journal. 2017; 25(1): 329-344.
Vancouver Akgün M , Atıcı B . Ters-düz Sınıfların Öğrencilerin Akademik Başarısı ve Görüşlerine Etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2017; 25(1): 344-329.