Year 2017, Volume 25, Issue 3, Pages 1171 - 1186 2017-05-15

Ortaokul (5-8) Müzik Ders Kitaplarında Yer Alan Şarkıların Değerler Bakımından İncelenmesi
The Songs in The Music Textbook Middle School (5-8) Examined in Terms of The Values

Serap YÜKRÜK [1] , Sıtkı AKARSU [2]

213 0

Yapılan çalışmanın amacı, ortaokullarda(5-8) okutulan müzik dersi kitaplarındaki ünitelerde yer alan şarkıları değerler bakımından incelemektir. Çalışmada betimsel içerik analizi ve doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Ortaokullarda 5, 6, 7 ve 8. sınıf müzik dersi öğrenci çalışma kitaplarındaki şarkıların sözleri belirlenerek, MEB değerler eğitimi yönergesindeki değerlerle olan benzer ve farklı yönleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışma sonucunda ortaokul(5-8) müzik ders kitaplarındaki şarkı sözlerinin mısralarında, 230 yerde değer vurgusunun yapıldığı tespit edilmiştir. MEB değerler eğitimi yönergesinde yer alan 27 başlık altındaki değerlerden, en çok “sevgi” değerinin, ardından “vatanseverlik” değerinin vurgulandığı tespit edilmiştir. Ayrıca ortaokul(5-8) müzik dersi, etkinlik şarkılarında “Adil Olma”, “Alçakgönüllülük”, “İyilik Yapmak”, “Kültürel Mirasa Sahip Çıkma”, “Misafirperverlik”, “Nazik Olmak”, “Paylaşımcı Olmak” ve “Selamlaşma” değerlerine yer verilmediği belirlenmiştir. 

The aim of this study is to examine the terms of values the songs contained in the unit in the book music lessons in middle school (5-8). In the study, was used descriptive content analysis the document analysis method. It has tried to determine. similar and different aspects 5, 6, 7 and 8th grade students music lessons in the workbook lyrics and values are the values in the training instructions in secondary schools. As a result of study has been determined the emphasis value where at 230 locations in the words songs in the music lesson book in the middle school (5-8). It has been identified that from the values under section 27 in Ministry of Education values educational instruction highlighted of most “love” value, followed by “patriotism” value. Also is determined not place given to values “Fairness”, “Humility”, “Doing good”, “Cultural Heritage with Bounce”, “hospitality”, “Be gentle,” “Participatory Be” and “Greetings” in activity song music lessons middle school(5-8). 

 • Acay, S. Uşaklıgil, I., Tercanlı, C.(2006). Cd’li Çocuk Ezgileri, İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
 • Akarsu, S.(2015). “İlkokul(1-4) ve Ortaokul(5-8) Müzik Ders Kitaplarında Yer Alan Şarkıların Değerler Bakımından İncelenmesi ve Değerler Eğitimine İlişkin Öğrenci Algıları”. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Van: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Aydın, Z., Gürler, Ş. (2014). Okulda Değerler Eğitimi-Yöntemler, Etkinlikler, Kaynaklar. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Balcı. M. (2014). Değerleri Yaşa(t)mak. İstanbul: Ensar Neşriyat.
 • Baş, T. ve Akturan, U. (2008). Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Budak, O. (2000). Türk Müziği’nin Kökeni Gelişimi. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • Çalık, M., Sözbilir. M.(2014). “İçerik Analizinin Parametreleri”. Eğitim ve Bilim Dergisi, 39, 174.-38.
 • Çelik, M., ve Şendağ, B. (2014). A. Albuz(Ed). İlköğretim Müzik 6 Öğrenci Çalışma Kitabı. Ankara:MEB.
 • Çelik, M., ve Şendağ, B. (2014). A. Albuz(Ed). İlköğretim Müzik 7 Öğrenci Çalışma Kitabı. Ankara:MEB.
 • Çelik, M., ve Şendağ, B. (2014). A. Albuz(Ed). İlköğretim Müzik 8 Öğrenci Çalışma Kitabı. Ankara:MEB.
 • Dilmaç, B. (2012). İnsanca Değerler Eğitimi. Ankara. Pegem Akademi.
 • Gül, G. ve Bozkaya, İ. (2014). Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programının Müzik Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi: Uludağ Üniversitesi Örneği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22, 3. 995-
 • İşcan, C. (2007). “İlköğretim Düzeyinde Değerler Eğitimi Programının Etkililiği”. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Karagöz, B. (2013). “İlköğretim Öğrencilerine Değerlerin Okul Şarkıları Yoluyla Kazandırılması”.Yayımlanmamış Doktora Tezi, Malatya: İnönü Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Karasar, N.(2005). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Kaymakcan, R. ve Meydan, H. (2014). Ahlak Değerler ve Eğitimi. İstanbul: Değerler Eğitimi Merkezi.
 • Kenan, S. (2014). Modern Eğitimin Oluşum Sürecinde Değerler Eğitimi Nasıl Zayıfladı? S.
 • Zavalsız(Ed). “Değerler Eğitimi”. 107-140. İstanbul: Ensar Neşriyat.
 • Kova, Ö. (2014). “Trt Repertuvarında Bulunan Deyiş ve Semahların Müzikal Analizi ve Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi” Fırat Üniversitesi: Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Say, A. (2002). Müziğin Kitabı. Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.
 • Suri, H. ve Clarke, D. (2009). “Advancements In Research Systhesis Methods: From A Methodologically Inclusive Perspective”. Review of Educational Research, 79(1), 395-430.
 • Şahin, F. ve Özbey, S.(2007). “Aile Eğitim Programlarına Niçin Gereksinim Duyulmuştur? Aile Eğitim Programları Neden Önemlidir?”. Aile ve Toplum. 3-12, 7-12.
 • Uçan, A., Yıldız, G. ve Bayraktar, E. (1999). İlköğretimde Etkili Öğretme ve Öğrenme Öğretmen El Kitabı Modül 9” MEB.
 • Uluğbay, S. (2013). “Müzik Eğitiminin Çocuk Zekâsına Olan Etkileri”. Kastamonu Eğitim Dergisi, 3. 1025-1034.
 • Uşaklıgil, I. ve Diğ. (2009). Müzikli Çocuk Oyunları. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
 • Varış, F. (1991). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.
 • Yaşar, N., Çelik, M., ve Şendağ, B. (2014). M. Akpınar(Ed). İlköğretim Müzik 5 Öğrenci Çalışma Kitabı. Ankara: MEB.
 • MEB. (2015). Değerler Eğitimi Yönergesi. http://tahaoo.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/07/02/704876/dosyalar/2015_12/05102226_24015229_deerlereitimiynergesi.pdf (Erişim Tarihi: 12.03.2015)
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Author: Serap YÜKRÜK

Author: Sıtkı AKARSU

Dates

Publication Date: May 15, 2017

Bibtex @research article { kefdergi321144, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2017}, volume = {25}, pages = {1171 - 1186}, doi = {}, title = {Ortaokul (5-8) Müzik Ders Kitaplarında Yer Alan Şarkıların Değerler Bakımından İncelenmesi}, key = {cite}, author = {YÜKRÜK, Serap and AKARSU, Sıtkı} }
APA YÜKRÜK, S , AKARSU, S . (2017). Ortaokul (5-8) Müzik Ders Kitaplarında Yer Alan Şarkıların Değerler Bakımından İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25 (3), 1171-1186. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/29417/321144
MLA YÜKRÜK, S , AKARSU, S . "Ortaokul (5-8) Müzik Ders Kitaplarında Yer Alan Şarkıların Değerler Bakımından İncelenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 (2017): 1171-1186 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/29417/321144>
Chicago YÜKRÜK, S , AKARSU, S . "Ortaokul (5-8) Müzik Ders Kitaplarında Yer Alan Şarkıların Değerler Bakımından İncelenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 (2017): 1171-1186
RIS TY - JOUR T1 - Ortaokul (5-8) Müzik Ders Kitaplarında Yer Alan Şarkıların Değerler Bakımından İncelenmesi AU - Serap YÜKRÜK , Sıtkı AKARSU Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1171 EP - 1186 VL - 25 IS - 3 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal Ortaokul (5-8) Müzik Ders Kitaplarında Yer Alan Şarkıların Değerler Bakımından İncelenmesi %A Serap YÜKRÜK , Sıtkı AKARSU %T Ortaokul (5-8) Müzik Ders Kitaplarında Yer Alan Şarkıların Değerler Bakımından İncelenmesi %D 2017 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 25 %N 3 %R %U
ISNAD YÜKRÜK, Serap , AKARSU, Sıtkı . "Ortaokul (5-8) Müzik Ders Kitaplarında Yer Alan Şarkıların Değerler Bakımından İncelenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 / 3 (May 2017): 1171-1186.
AMA YÜKRÜK S , AKARSU S . Ortaokul (5-8) Müzik Ders Kitaplarında Yer Alan Şarkıların Değerler Bakımından İncelenmesi. Kastamonu Education Journal. 2017; 25(3): 1171-1186.
Vancouver YÜKRÜK S , AKARSU S . Ortaokul (5-8) Müzik Ders Kitaplarında Yer Alan Şarkıların Değerler Bakımından İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2017; 25(3): 1186-1171.