Year 2017, Volume 25, Issue 3, Pages 1239 - 1249 2017-05-15

Ortaokul Öğrencilerinin Çevresel Bilgi Düzeyleri ve Çevreye Yönelik Tutumları Üzerine Bir Alan Araştırması: Kastamonu İli Örneği
A Field Study on Environmental Knowledge Levels and Environmental Attitudes of Secondary Education Students: The Case of Kastamonu City

Elif SÖNMEZ [1] , Zekeriya YERLİKAYA [2]

217 0

Sürekli dinamik bir yapı ve değişim içeren çevre sorunları, çevre eğitiminin de aynı düzeyde dinamik bir yapıda olmasını ve doğru politikalar üretilmesi adına sürekli izlenmesini gerektirmektedir. Buradan hareketle bu araştırmada Kastamonu ilindeki 11 ortaokulda öğrenim gören 604 8. Sınıf öğrencisinin Çevresel Bilgi Düzeyleri ve Çevresel Tutumları araştırılmıştır. Çevre bilgisi ile çevresel tutum arasındaki ilişki, cinsiyetin ve sosyoekonomik düzeyin bilgi ve tutumda ayırt edici bir etken olup olmadığı hususları incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, bilgi ile tutum arasında bir ilişki olduğu, kız öğrencilerin hem bilgilerinin daha yüksek olduğu hem de erkeklere göre çevre hususunda daha duyarlı oldukları ve sosyoekonomik düzeyin bilgi üzerine etkisinin olduğu fakat tutum üzerine önemli bir etkisinin olmadığı tespit edilmiştir. 

Environmental problems, which include continuous dynamic structure and change, needs continuous observation to produce true policies and environmental education must equally be in a dynamic structure as those problems. Thus, Environmental Knowledge Levels and Environmental Attitudes of 604 8th grade students who study in 11 different secondary schools in the city of Kastamonu have been researched in this study. It has been researched whether the relation between environmental knowledge and environmental attitudes, gender and socioeconomic levels are distinctive factors for knowledge and attitudes. According to the results of this study, it was found that there is a relation between knowledge and attitude, and that female students not only have better knowledge of environment but they are more sensitive to environment compared to male students, and socioeconomic level has an effect on knowledge level but it has no significant effect on attitudes.  

 • Altın, M., Bacanlı H. (2002). Biyoloji öğretmeni adaylarının çevreye yönelik tutumları. 5. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. 16-18 Eylül, ODTÜ, Ankara, S 254-268.
 • Atasoy, E. (2005). Çevre için eğitim: ilköğretim öğrencilerinin çevresel tutum ve çevre bilgisi üzerine bir çalışma. Doktora Tezi. Bursa: Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Ayhan, F.N. (1999). İlköğretim ilk üç sınıfında okuyan öğrencilerin Yakın çevre bilincini etkileyen etmenler, Bizlim uzmanlığı Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 15S.
 • Çetin, Oya Beklan, “Eskişehir’de Çevre Bilgisi, Çevresel Tutum ve Davranış”, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), ODTÜ, Sosyoloji Bölümü, Ankara, 2002
 • Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, (1994). Yedinci beş yıllık kalkınma planı çevre özel ihtisas komisyonu raporu. Yayın No: DPT :2360-Öik:428.
 • Doğan, M. (1997). Türkiye Ulusal Çevre Stratejisi ve Eylem Planı Eğitim ve Katılım Grubu Raporu, Ankara: DPT Müsteşarlığı ve Türkiye Çevre Vakfı.
 • Fegebank, B.,(1990). Environmental Education: A Task For Home Economics, Journal of Consumer Studies and Home Economics, 185-191s.
 • Gökçe, N., Kaya, E., Aktay, S., Özden, M.(2007). İlköğretim Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumları. Elementary Education Online, 6(3), 452-468.
 • Poortinga, W., Steg, L. & Vlek, C. (2004). Values, environmental concern and environmental behavior. Environment and Behavior, 36(1), 70-93.
 • Şama, E. (2003). Öğretmen adaylarının çevre sorunlarına yönelik tutumları. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23 (2): 99-110.
 • Taycı Ünal, F.(2009). İlköğretim öğrencilerinin çevresel tutum, bilgi, duyarlılık ve aktif katılım düzeylerinin belirlenmesi üzerine bir çalışma-Çorlu Örneği. Yüksek Lisasn Tezi. Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Thompson, J. C. & Gasteiger, E. L. (1985). Environmental attitude survey of university students 1971 vs 1981. ERIC No. ED 257648.
 • Tosunoğlu, C. (1993). “A Study on the Dimensions and Determinants of Environmental Attitudes”, Unpublished Ph. D. Thesis, Ankara: METU.
 • Uyeki, E. S. & Holland, L. J. (2000). Diffusion of pro-environment attitudes? American Behavioral Scientist, 43(4), 646–662.
 • Yılmaz, O., Boone, W. & Andersen, H. O. (2004). Views of elementary and middle school Turkish students toward environmental issues. International Journal of Science Education. 26(12): 1527-1546.
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Author: Elif SÖNMEZ

Author: Zekeriya YERLİKAYA

Dates

Publication Date: May 15, 2017

Bibtex @research article { kefdergi321156, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2017}, volume = {25}, pages = {1239 - 1249}, doi = {}, title = {Ortaokul Öğrencilerinin Çevresel Bilgi Düzeyleri ve Çevreye Yönelik Tutumları Üzerine Bir Alan Araştırması: Kastamonu İli Örneği}, key = {cite}, author = {SÖNMEZ, Elif and YERLİKAYA, Zekeriya} }
APA SÖNMEZ, E , YERLİKAYA, Z . (2017). Ortaokul Öğrencilerinin Çevresel Bilgi Düzeyleri ve Çevreye Yönelik Tutumları Üzerine Bir Alan Araştırması: Kastamonu İli Örneği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25 (3), 1239-1249. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/29417/321156
MLA SÖNMEZ, E , YERLİKAYA, Z . "Ortaokul Öğrencilerinin Çevresel Bilgi Düzeyleri ve Çevreye Yönelik Tutumları Üzerine Bir Alan Araştırması: Kastamonu İli Örneği". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 (2017): 1239-1249 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/29417/321156>
Chicago SÖNMEZ, E , YERLİKAYA, Z . "Ortaokul Öğrencilerinin Çevresel Bilgi Düzeyleri ve Çevreye Yönelik Tutumları Üzerine Bir Alan Araştırması: Kastamonu İli Örneği". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 (2017): 1239-1249
RIS TY - JOUR T1 - Ortaokul Öğrencilerinin Çevresel Bilgi Düzeyleri ve Çevreye Yönelik Tutumları Üzerine Bir Alan Araştırması: Kastamonu İli Örneği AU - Elif SÖNMEZ , Zekeriya YERLİKAYA Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1239 EP - 1249 VL - 25 IS - 3 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal Ortaokul Öğrencilerinin Çevresel Bilgi Düzeyleri ve Çevreye Yönelik Tutumları Üzerine Bir Alan Araştırması: Kastamonu İli Örneği %A Elif SÖNMEZ , Zekeriya YERLİKAYA %T Ortaokul Öğrencilerinin Çevresel Bilgi Düzeyleri ve Çevreye Yönelik Tutumları Üzerine Bir Alan Araştırması: Kastamonu İli Örneği %D 2017 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 25 %N 3 %R %U
ISNAD SÖNMEZ, Elif , YERLİKAYA, Zekeriya . "Ortaokul Öğrencilerinin Çevresel Bilgi Düzeyleri ve Çevreye Yönelik Tutumları Üzerine Bir Alan Araştırması: Kastamonu İli Örneği". Kastamonu Eğitim Dergisi 25 / 3 (May 2017): 1239-1249.
AMA SÖNMEZ E , YERLİKAYA Z . Ortaokul Öğrencilerinin Çevresel Bilgi Düzeyleri ve Çevreye Yönelik Tutumları Üzerine Bir Alan Araştırması: Kastamonu İli Örneği. Kastamonu Education Journal. 2017; 25(3): 1239-1249.
Vancouver SÖNMEZ E , YERLİKAYA Z . Ortaokul Öğrencilerinin Çevresel Bilgi Düzeyleri ve Çevreye Yönelik Tutumları Üzerine Bir Alan Araştırması: Kastamonu İli Örneği. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2017; 25(3): 1249-1239.