Year 2018, Volume 26, Issue 6, Pages 2117 - 2126 2018-11-15

Values And Value System In Physical Education And Sport: A Research On Youth Student Athletes To Adapt The Youth Sport Values Question-naire
Beden Eğitimi ve Sporda Değerler ve Değer Sistemi: Altyapı Sporlarında Değerler Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması İçin Genç Türk Sporcu Öğrencilerle Bir Araştırma

Bahri Gürpınar [1] , Serkan Toprak [2] , Merve Ayvalı [3] , Jean Whitehead [4]

60 130

This study has 2 goals. The first is to adapt the Youth Sport Values Questionnaire (YSVQ) developed by Lee, Whitehead and Balchin (2000) into Turkish to provide evidence its validity and reliability. The second is to examine the value systems of Turkish athletes. The research group were student athletes from sport clubs and sport schools in Denizli in 2017. A total of 304 athletes, 105 girls and 199 boys, participated in the research. The age range of the group is 11-18, the average age is 14.06 (SS = 1.92) and the average sport experience is 4.27 (SS = 2.36). As a result, it can be said that YSVQ is a reliable and valid measurement tool to evaluate the value systems of youth student athlete. In addition, it has been determined that the most important 3 values are contract maintenance, personal achievement and being fair.
Bu çalışmanın 2 tane amacı vardır. Birincisi Lee, Whitehead ve Balchin (2000) tarafından geliştirilen Altyapı Sporlarında Değerler Ölçeği’ni (Youth Sport Values Questionnaire–YSVQ) Türkçe’ye uyarlamak, geçerlik ve güvenirliğine kanıtlar sunmaktır. İkincisi ise Türk sporcuların değer sistemlerini incelemektir. Araştırma grubunu 2017 yılında Denizli’de spor kulüpleri ve spor okullarında eğitim gören sporcu öğrenciler oluşturmuştur. Araştırmaya 105 kız, 199 erkek olmak üzere toplam 304 sporcu öğrenci katılmıştır. Grubun yaş aralığı 11-18, yaş ortalaması 14,06 (SS=1,92), spor yaşı ortalaması ise 4,27 (SS=2,36)’dır. Sonuç olarak YSVQ’nun altyapılarda spor yapan gençlerin değer sistemlerini değerlendirmek için güvenilir ve geçerli bir ölçüm aracı olduğu söylenebilir. Ayrıca en önemli 3 değerin anlaşmanın sürdürülmesi, kişisel başarı ve dürüstlük olduğu belirlenmiştir.
 • Braithwaite, V. A. & Law, H. G. (1985) Structure of human values: Testing the adequacy of the Rokeach Value Survey. Journal of Personality and Social Psychology, 49, 250-63.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2011). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Pegem Akademi, 9. Baskı.
 • Çağlar, A. (2005). Erken çocuklukta gelişim ve eğitimde yeni yaklaşımlar. Yayıma Hazırlayan: M. Sevinç) Okul öncesi dönemde değerler eğitimi. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
 • Erkuş, A. (2003). Psikometri üzerine yazılar. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları, No:24.
 • Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). Belief. Attitude, Intention and Behavior: An Introduction to Theory and Research Reading, MA: Addison-Wesley.
 • Goggins, L.P. (2015). The role of parents in youth sport values. Yüksek Lisans Tezi. Exeter Üniversitesi.
 • Gürkan, H., Çamlıyer, H., & Saracaloğlu, A.S. (2000). Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Değerler Sistemi, Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 5(1), 35-52.
 • Hançer, M. (2003). Ölçeklerin Yazım Dilinden Başka Bir Dile Çevirileri ve Kullanılan Değişik Yaklaşımlar. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6, 47-59.
 • Kluckhohn, C. (1951) Value and value-orientations in the theory of action: An exploration in definition and classification. In T. Parsons and E. Shils (eds) Towards a General Theory of Action. Cambridge, MA: Harvard University Press, pp. 388—433.
 • Kuçuradi, İ. (1971). İnsan ve değerleri. İstanbul: Yankı Yayınları.
 • Kuşdil, M. E., & Kağıtçıbaşı, Ç. (2000). Türk öğretmenlerin değer yönelimleri ve Schwartz değer kuramı. Türk Psikoloji Dergisi. 15(45), 59-76.
 • Kuter, F.Ö., & Kuter, M. (2012). Beden eğitimi ve spor yoluyla değerler eğitimi. Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi, 3(6), 75-94.
 • Küçükali, O., Aydemir, N. & Gürpınar, B. (2017). Takım Sporu Yapan Genç Sporcuların Değer Türleri ile Ahlaktan Uzaklaşma Arasındaki İlişki ve Onların Değer Sistemleri. 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 15-18 Kasım 2017 Antalya.
 • Lee, M. J., & Cockman, M. (1995). Values in children's sport: Spontaneously expressed values among young athletes. International Review for the Sociology of Sport, 30(3-4), 337-350.
 • Lee, M. J., Whitehead, J., & Balchin, N. (2000). The measurement of values in youth sport: Development of the Youth Sport Values Questionnaire. Journal of Sport and Exercise Psychology, 22(4), 307-326.
 • MacLean, J., & Hamm, S. (2008). Values and sport participation: Comparing participant groups, age, and gender. Journal of Sport Behavior, 31(4), 352.
 • Rokeach, M. (1973). The nature of human values. Free press.
 • Schwartz, S. H. (1992) Universals in the content and structure of values: Theoretical advances and empirical tests in 20 Countries. In M. P. Zanna (ed.) Advances in Experimental Social Psychology, 25, 1-65. London: Academic Press.
 • Schwartz, S. H. (1994). Are there universal aspects in the structure and contents of human values? Journal of social issues, 50(4), 19-45.
 • Schwartz, S.H. ve Bilsky, W. (1987) Toward a psychological structure of human values. Journal of Personality and Social Psychology, 53, 503-62.
 • Schwartz, S.H. & Bilsky, W. (1990) Toward a theory of the universal content and structure of values: Extensions and cross-cultural replications. Journal of Personality and Social Psychology, 58, 878-91.
 • Schwartz, S.H., Sagiv, L. & Boehnke, K. (2000) Worries and values. Journal of Personality, 68, 309-46.
 • Simmons, D.D. & Dickinson, R.V. (1986) Measurement of values expression in sports and athletics. Perceptual and Motor Skills, 62, 650-8.
 • Torregrosa, M., & Lee, M. J. (2007). El estudio de los valores en psicología del deporte. Revista de psicología del deporte, 9(12).
 • Webb, H. (1969) Professionalisation of attitudes towards play among adolescents. In G. S. Kenyon (ed.) Aspects of Contemporary Sport Sociology. Chicago, IL: The Athletic Institute, pp. 161-78.
 • Whitehead J. (2017). Values Symposium 2: Exploring youth sport values with sport-specific value questionnaires. ISSP 14th World Congress of Sport Psychology, 10-14 July 2017, Sevilla, Spain.
 • Whitehead, J., Telfer, H., & Lambert, J. (Eds.). (2013). Values in youth sport and physical education. Routledge.
 • Yıldız, Ö., & Güven, Ö. (2013). Beden Eğitimi Dersi Öğrenci Değer Yönelimi Ölçme Aracının Geliştirilmesi. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 28-42.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Bahri Gürpınar
Institution: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Serkan Toprak
Institution: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Merve Ayvalı
Institution: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Jean Whitehead
Institution: FORMERLY, UNIVERSITY OF BRIGHTON
Country: United Kingdom


Dates

Publication Date: November 15, 2018

Bibtex @research article { kefdergi479852, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2018}, volume = {26}, pages = {2117 - 2126}, doi = {10.24106/kefdergi.2512}, title = {Beden Eğitimi ve Sporda Değerler ve Değer Sistemi: Altyapı Sporlarında Değerler Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması İçin Genç Türk Sporcu Öğrencilerle Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Gürpınar, Bahri and Toprak, Serkan and Ayvalı, Merve and Whitehead, Jean} }
APA Gürpınar, B , Toprak, S , Ayvalı, M , Whitehead, J . (2018). Beden Eğitimi ve Sporda Değerler ve Değer Sistemi: Altyapı Sporlarında Değerler Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması İçin Genç Türk Sporcu Öğrencilerle Bir Araştırma. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26 (6), 2117-2126. DOI: 10.24106/kefdergi.2512
MLA Gürpınar, B , Toprak, S , Ayvalı, M , Whitehead, J . "Beden Eğitimi ve Sporda Değerler ve Değer Sistemi: Altyapı Sporlarında Değerler Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması İçin Genç Türk Sporcu Öğrencilerle Bir Araştırma". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 2117-2126 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/40303/479852>
Chicago Gürpınar, B , Toprak, S , Ayvalı, M , Whitehead, J . "Beden Eğitimi ve Sporda Değerler ve Değer Sistemi: Altyapı Sporlarında Değerler Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması İçin Genç Türk Sporcu Öğrencilerle Bir Araştırma". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 2117-2126
RIS TY - JOUR T1 - Beden Eğitimi ve Sporda Değerler ve Değer Sistemi: Altyapı Sporlarında Değerler Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması İçin Genç Türk Sporcu Öğrencilerle Bir Araştırma AU - Bahri Gürpınar , Serkan Toprak , Merve Ayvalı , Jean Whitehead Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.2512 DO - 10.24106/kefdergi.2512 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 2117 EP - 2126 VL - 26 IS - 6 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.2512 UR - https://doi.org/10.24106/kefdergi.2512 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal Beden Eğitimi ve Sporda Değerler ve Değer Sistemi: Altyapı Sporlarında Değerler Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması İçin Genç Türk Sporcu Öğrencilerle Bir Araştırma %A Bahri Gürpınar , Serkan Toprak , Merve Ayvalı , Jean Whitehead %T Beden Eğitimi ve Sporda Değerler ve Değer Sistemi: Altyapı Sporlarında Değerler Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması İçin Genç Türk Sporcu Öğrencilerle Bir Araştırma %D 2018 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 26 %N 6 %R doi: 10.24106/kefdergi.2512 %U 10.24106/kefdergi.2512
ISNAD Gürpınar, Bahri , Toprak, Serkan , Ayvalı, Merve , Whitehead, Jean . "Beden Eğitimi ve Sporda Değerler ve Değer Sistemi: Altyapı Sporlarında Değerler Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması İçin Genç Türk Sporcu Öğrencilerle Bir Araştırma". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 / 6 (November 2018): 2117-2126. https://doi.org/10.24106/kefdergi.2512
AMA Gürpınar B , Toprak S , Ayvalı M , Whitehead J . Beden Eğitimi ve Sporda Değerler ve Değer Sistemi: Altyapı Sporlarında Değerler Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması İçin Genç Türk Sporcu Öğrencilerle Bir Araştırma. Kastamonu Education Journal. 2018; 26(6): 2117-2126.
Vancouver Gürpınar B , Toprak S , Ayvalı M , Whitehead J . Beden Eğitimi ve Sporda Değerler ve Değer Sistemi: Altyapı Sporlarında Değerler Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması İçin Genç Türk Sporcu Öğrencilerle Bir Araştırma. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2018; 26(6): 2126-2117.