Year 2019, Volume 27, Issue 2, Pages 443 - 452 2019-03-15

Musa Kâzım’ın Osmanlı Eğitim-Öğretimi Üzerine Görüşlerinin Günümüz Eğitim Sistemi Açısından Önemi
The Importance in Present-Day Education System of Musâ Kâzım’s Opinions About Ottoman Education And Training

Seher Bölükbaş [1] , Cevdet Yakupoğlu [2]

97 182

Musa Kâzım son dönem Osmanlı eğitimcilerinden birisidir. İlk cildini 1894, ikinci cildini 1897 yılında kaleme aldığı Rehber-i Tedris ve Terbiye adlı eseri, öğretmen okullarında okutulmuş ve eğitimcilere yol gösterici olmuştur. Yazar, kitabında öğretmenlerin sahip olması gereken niteliklerden bahsetmiştir. Bu nitelikler günümüzde de geçerliliğini korumaktadır. Musa Kâzım, eserinde öğretim yöntemlerine de değinmiştir. Yazarın bahsettiği bazı yöntemler zaman içerisinde daha da gelişmiştir. Konuyla ilgili günümüze kadar çok sayıda çalışma yapılmış, bu alanda büyük mesafeler kat edilmiştir. Bu çalışmanın amacı Musa Kâzım’ın içinde yaşadığı dönemdeki eğitim-öğretim anlayışı ile günümüz eğitim sisteminin bir karşılaştırmasını yapmak, yüz yirmi yıllık süreç içinde Türk eğitim sisteminde ne kadar yol kat edildiğini gözler önüne sermektir.

Musa Kâzım is the last term Ottoman educators. His work Rehber-i Tedris and Terbiye, which was taught in teacher training schools and was guide to educators, was written up by him as a two skins. Its first skin was written up by him in 1894 and second was written up by him in 1897. In his book, the author mentioned about the characteristicts still protect their validity nowadays. Musa Kâzım also mentioned about teaching methods in the work some methods which mentioned by the author also have been developed in time. Until today lots of works have been made about the subject huge distances have been made. The aim of this study is to compare understanding of education teaching in which period Musa Kâzım lived and todays education system to display how much way have been made in a hundred twenty years.

 • Bölükbaş, S. (2016). Rehber-i Tedris ve Terbiye Adlı Eserine Göre Musa Kâzım’ın Eğitim ve Öğretim Üzerine Görüşleri (1894-1897). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu.
 • Buyrukçu, R. (2002). Selim Sabit Efendi’nin Rehnümâ-i Muallimîn'ine Pedagojik Bir Yaklaşım Dini Araştırmalar, 12/4, s. 7-30.
 • Demircioğlu, İ. H. , Tokdemir M. A. (2008). Değerlerin Oluşturulma Sürecinde Tarih Eğitimi: Amaç, İşlev ve İçerik. Değerler Eğitimi Dergisi, 15/6, s. 69-70.
 • Dilek, D. (2005). Sosyal Bilimler Öğretiminde Öğrencilerin Yeteneklerine Dayalı Konu Merkezli (Dursun Dilek) Tekniği. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, S: 18, s. 153-159.
 • Durukoğlu, S. (2001). Süleyman Nesip (Süleyman Paşazade Sami Bey) Hayatı, Edebi Kişiliği, Şiirleri. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • Güçlü, M., Şanal M. (2005). Yenileşme Dönemi Eğitimcilerinin Öğretmenlik Mesleğine Bakışları. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S:18/1, s. 151.
 • Mercin, L. , Alakuş, A. O. (2007). Birey ve Toplum İçin Sanat Eğitiminin Gerekliliği. D.Ü. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, S: 9, s. 17.
 • Musa Kâzım, (1313). Taşra Maarif Memurlarına Mahsus Rehber-i Tedris ve Terbiye, İkinci Kısım, İstanbul: Kasbar Matbaası.
 • Oruç, Ş. , Kırpık, G. (2006.) Tedrisat Mecmuası’ndan Makaleler Osmanlı’da Modern Öğretim, Strateji, Yöntem ve Teknikleri. Ankara: Fersa Matbaacılık.
 • Selçuk, Z. , Yılmaz, E. D. (2015). Rehber Benim “Dokuz Tip Mizaç Modeli’ne Göre Rehberlik Yaklaşımına Giriş” Ankara: Elma Yayınevi.
 • Şanal, M. (2011). Musa Kâzım Bey’in (1858-1919) Türk Eğitim Tarihindeki Yeri ve Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Görüşleri. Akademik Bakış Dergisi, S: 26, s.1-13.
 • Tuğrul, B. , Duran, E. (2003). Her Çocuk Başarılı Olmak İçin Bir Şansa Sahiptir: Zekanın Çok Boyutluluğu Çoklu Zeka Kuramı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, S: 24, s.224-233.
 • Yılmaz, M. (2014). Musa Kâzım Efendi’de Eğitim Öğretim ve Medreselerin Islahı. Erzurumlu Şeyhulislam Musa Kâzım Efendi Sempozyumu (22-24 Kasım 2013 Erzurum) , Erzurum, s. 2-22.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Published Date Mart-2019
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-5759-3367
Author: Seher Bölükbaş

Orcid: 0000-0002-9637-6314
Author: Cevdet Yakupoğlu

Dates

Publication Date: March 15, 2019

Bibtex @research article { kefdergi537919, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2019}, volume = {27}, pages = {443 - 452}, doi = {10.24106/kefdergi.2501}, title = {Musa Kâzım’ın Osmanlı Eğitim-Öğretimi Üzerine Görüşlerinin Günümüz Eğitim Sistemi Açısından Önemi}, key = {cite}, author = {Bölükbaş, Seher and Yakupoğlu, Cevdet} }
APA Bölükbaş, S , Yakupoğlu, C . (2019). Musa Kâzım’ın Osmanlı Eğitim-Öğretimi Üzerine Görüşlerinin Günümüz Eğitim Sistemi Açısından Önemi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27 (2), 443-452. DOI: 10.24106/kefdergi.2501
MLA Bölükbaş, S , Yakupoğlu, C . "Musa Kâzım’ın Osmanlı Eğitim-Öğretimi Üzerine Görüşlerinin Günümüz Eğitim Sistemi Açısından Önemi". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019): 443-452 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/43884/537919>
Chicago Bölükbaş, S , Yakupoğlu, C . "Musa Kâzım’ın Osmanlı Eğitim-Öğretimi Üzerine Görüşlerinin Günümüz Eğitim Sistemi Açısından Önemi". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019): 443-452
RIS TY - JOUR T1 - Musa Kâzım’ın Osmanlı Eğitim-Öğretimi Üzerine Görüşlerinin Günümüz Eğitim Sistemi Açısından Önemi AU - Seher Bölükbaş , Cevdet Yakupoğlu Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.2501 DO - 10.24106/kefdergi.2501 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 443 EP - 452 VL - 27 IS - 2 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.2501 UR - https://doi.org/10.24106/kefdergi.2501 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal Musa Kâzım’ın Osmanlı Eğitim-Öğretimi Üzerine Görüşlerinin Günümüz Eğitim Sistemi Açısından Önemi %A Seher Bölükbaş , Cevdet Yakupoğlu %T Musa Kâzım’ın Osmanlı Eğitim-Öğretimi Üzerine Görüşlerinin Günümüz Eğitim Sistemi Açısından Önemi %D 2019 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 27 %N 2 %R doi: 10.24106/kefdergi.2501 %U 10.24106/kefdergi.2501
ISNAD Bölükbaş, Seher , Yakupoğlu, Cevdet . "Musa Kâzım’ın Osmanlı Eğitim-Öğretimi Üzerine Görüşlerinin Günümüz Eğitim Sistemi Açısından Önemi". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 / 2 (March 2019): 443-452. https://doi.org/10.24106/kefdergi.2501
AMA Bölükbaş S , Yakupoğlu C . Musa Kâzım’ın Osmanlı Eğitim-Öğretimi Üzerine Görüşlerinin Günümüz Eğitim Sistemi Açısından Önemi. Kastamonu Education Journal. 2019; 27(2): 443-452.
Vancouver Bölükbaş S , Yakupoğlu C . Musa Kâzım’ın Osmanlı Eğitim-Öğretimi Üzerine Görüşlerinin Günümüz Eğitim Sistemi Açısından Önemi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2019; 27(2): 452-443.