Year 2019, Volume 27, Issue 2, Pages 885 - 895 2019-03-15

Supporting Students with Hearing Loss in Terms of Using Strategy about Social Studies Courses
İşitme Kayıplı Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Strateji Kullanımının Desteklenmesi

Elif Akay [1]

33 92

Social study is a course aimed at the development of problem solving, decision-making and research skills. For this reason, students need to be able to use their Social Studies course strategies in order to be able to monitor their academic progress, understand and transfer their knowledge, and solve problems. The goal of this research is to present the process of support given to students with hearing loss for Social Studies courses in inclusive education environment. Integrated holistic case study design is used in the research. Data are collected through observations, interviews, documents, research diary and process products. It is seen that social studies support special education service focusing on the use of strategy helped students with hearing loss by making contribution to reasoning and interpretation of information through classifying, associating, making inferences and organizing events according to timeline. 

Sosyal Bilgiler; problem çözme, karar verme ve araştırma becerilerinin gelişimini amaçlayan bir derstir. Bu nedenle öğrencilerin akademik gelişimlerini izleyebilmeleri, bilgiyi kavrayıp transfer edebilmeleri ve problemlere çözüm üretebilmeleri için Sosyal Bilgiler dersi stratejilerini kullanabilmeleri gerekmektedir. Bu araştırmanın amacı, kaynaştırma ortamındaki işitme kayıplı öğrencilerin Sosyal Bilgiler dersi stratejilerinin nasıl desteklendiğini ortaya koymaktır. Araştırmada bütüncül tek durum deseni kullanılmıştır. Veriler gözlemler, görüşmeler, belgeler, araştırma günlüğü ve süreç ürünleri ile toplanmıştır. Strateji kullanımına odaklanılarak gerçekleştirilen sosyal bilgiler destek özel eğitim hizmetinin, kaynaştırma ortamındaki işitme kayıplı öğrencilere bilgiyi sınıflandırarak, ilişkilendirerek, çıkarımlarda bulunarak ve olayların oluş zamanına göre sıralayarak anlamlandırmalarında katkı sağladığı görülmüştür. 

 • Akay, E. (2016). Kaynaştırma ortamında eğitim alan işitme engelli öğrencilere destek özel eğitim hizmeti sunan eğitimciye yönelik mentörlük sürecinin incelenmesi. Yayımlanmamış doktora tezi. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Boucher, M. J. (2010). Maps: Developing critical thinking skills for deaf students in a social studies curriculum. Unpublish Master Thesis. University of California, San Diego.
 • Bransford, J. D., Brown, A. L., & Cocking, R. R. (2000). How people learn: Brain, mind, experience and school. Washington D.C: National Academy Press.
 • Brush, T. A., & Saye, J. W. (2002). A Summary of Research Exploring Hard and Soft Scaffolding for Teachers and Students Using a Multimedia Supported Learning Environment. The Journal of Interactive Online Learning 1(2), 1-12.
 • Buchanan, L. B. (2015). Fostering historical thinking toward civil rights movement counter-narratives: Documentary film in elementary
social studies. The Social Studies, 106, 47–56.
 • Gagné, R.M., & Driscoll, M. P (1988). Essentials of learning for instruction. 2nd ed. N.J. : Prentice Hall.
 • Girgin, U. (2013). Teacher strategies in shared reading for children with hearing impairment. Eurasian Journal of Educational Research, 53, 249-268.
 • Jones, B.F., Palincsar, A. S., Ogle, D.S., & Carr, E.G. (1987). Strategic teaching and learning: Cognitive instruction in the content areas. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.
 • Karasu, H. P. (2014). İşitme yetersizliği olan öğrencilerin yazılı ürünleri gözden geçirme ve düzeltme evresine duydukları ihtiyacın belirlenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(3),1089 – 1109.
 • Karasu, H. P. (2017). Examining activities concerning the use of words encountered in content area courses in writing by children with hearing loss. Journal of Education and Practice, 8 (11), 48-64.
 • Levstik, L. S., & Barton, K. C. (2001). Doing history: Investigating with children in elementary and middle schools (2nd ed.). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. Learning to Teach History as Interpretation.
 • Lucas, A. G., & Passe, J. (2017). Are social studies methods textbooks preparing teachers to support students with disabilities in social studies classrooms? The Journal of Social Studies Research 41 (2017), 141–153.
 • Martorella, P.H., & Beal, C. (2002). Social studies for elementary school classrooms (3trd ed.). N.J.: Upper Saddle River.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2016). İlkokul 4. sınıf öğretmen kılavuz kitabı. S. Cebir Burhan (Ed). Ankara: Koza Publication, Inc.
 • Miles, M.B., & Hubermann, A. M. (2014). Nitel veri analizi.(S. Akbaba ve A. Ersoy Çev. (2.basım). Ankara: Pegem Akademi.
 • National Council for the Social Studies [NCSS] (2009). National Standards for the Preparation of Social Studies Teachers.
 • Obenchain, K. M., & Morris, R. V. (2011). 50 social studies strategies for K-8 classrooms, 3rd ed. Boston: Pearson.
 • Sievers, A. (2005). The social studies classroom: Attitudes and perspective from the deaf and hard of hearing students through literature. Unpublished master thesis. Rochester Institute of Technology: New York.
 • Watson, G., & Glaser, E. M. (2012). Watson Glaser Critical Thinking Appraisal. London: Pearson Education Limited.
 • Woolsey, M. L. Herring, T. J., & Satterfield, S. T. (2009). Social studies instruction in signing programs for deaf and hard of hearing students: An ecobehavioral assessment. American Annals of the Deaf, 154 (4), 400-412.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yin, R. (2012). Applications of case study research (3rd ed.). Los Angeles: Sage Publications.
 • Yurdakul, B. (2015). Yapılandırmacılık. Ö. Demirel (Ed.) Eğitimde yeni yönelimler (s.39-61). Ankara: Pegem Akademi.
 • Zarrillo, J. J. (2012). Teaching Elementary Social Studies: Principles and Applications (4th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Published Date Mart-2019
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-7349-6217
Author: Elif Akay

Dates

Publication Date: March 15, 2019

Bibtex @research article { kefdergi538187, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2019}, volume = {27}, pages = {885 - 895}, doi = {10.24106/kefdergi.2946}, title = {İşitme Kayıplı Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Strateji Kullanımının Desteklenmesi}, key = {cite}, author = {Akay, Elif} }
APA Akay, E . (2019). İşitme Kayıplı Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Strateji Kullanımının Desteklenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27 (2), 885-895. DOI: 10.24106/kefdergi.2946
MLA Akay, E . "İşitme Kayıplı Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Strateji Kullanımının Desteklenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019): 885-895 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/43884/538187>
Chicago Akay, E . "İşitme Kayıplı Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Strateji Kullanımının Desteklenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019): 885-895
RIS TY - JOUR T1 - İşitme Kayıplı Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Strateji Kullanımının Desteklenmesi AU - Elif Akay Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.2946 DO - 10.24106/kefdergi.2946 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 885 EP - 895 VL - 27 IS - 2 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.2946 UR - https://doi.org/10.24106/kefdergi.2946 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal İşitme Kayıplı Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Strateji Kullanımının Desteklenmesi %A Elif Akay %T İşitme Kayıplı Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Strateji Kullanımının Desteklenmesi %D 2019 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 27 %N 2 %R doi: 10.24106/kefdergi.2946 %U 10.24106/kefdergi.2946
ISNAD Akay, Elif . "İşitme Kayıplı Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Strateji Kullanımının Desteklenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 / 2 (March 2019): 885-895. https://doi.org/10.24106/kefdergi.2946
AMA Akay E . İşitme Kayıplı Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Strateji Kullanımının Desteklenmesi. Kastamonu Education Journal. 2019; 27(2): 885-895.
Vancouver Akay E . İşitme Kayıplı Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Strateji Kullanımının Desteklenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2019; 27(2): 895-885.