Year 2018, Volume 11, Issue 3, Pages 374 - 389 2018-09-15

Volkswagen Emission Crisis And The Role Of Public Relations And Ethical Values During Crisis Management
Volkswagen Emisyon Krizi Ve Kriz Yönetimindehalkla İlişkilerin Rolü

Taha Oğuzhan ÖZCÜRE [1]

100 1100

In this article we analyzed the Volkswagen emission crisis which occured global level and the public relations practices applied by Volkswagen to protect instutional reputation in crisis management. This issue is an important and scientific case study that has become a major issue today when unethical behaviors, corporate culture and image is gained importance again. Also, how the public relation and crisis communication are applied examined by the help of Benoit’s image restoration theory between the research period of 23.09.2015 and 23.10.2017 by crisis news how many times had published by Hürriyet, Sabah and Dünya newspapers which are representing the mainstream media with the most circulation in Turkey through the contents of these news were discussed. These news are seen as examples of Public Relations practices such as bi-directional, transparency, apology, explanation, crisis-taking and Single-voice analyzed with the help of Benoit’s image restoration theory. Within the scope of the review, the approach of Volkswagen's central management and Turkish Distributor Doğuş Otomotiv to Public Relations practices in crisis management is also analyzed.

Bu makalede, Volkswagen’in küresel düzeyde yaşadığı emisyon krizi ve bu krizden kurumsal itibarını koruyarak çıkmak için yaptığı halkla ilişkiler uygulamaları imaj restorasyon teorisi yardımıyla incelenmektedir. Etik olmayan davranışların, kurumsal kültür ve imajın yeniden önem kazandığı günümüzde bilimsel açıdan incelenmeye değer önemli bir vaka analizi oluşturmaktadır.   Ayrıca, kriz iletişiminin nasıl sağlandığı araştırmanın gerçekleştirildiği 21.08.2015 ile 23.10.2017 tarihleri arasında, Türkiye’de en fazla tiraja sahip ana akım medyayı temsil eden gazetelerden Hürriyet, Sabah ve Dünya Gazeteleri’nde krizin kaç kez habere konu edildiği ve bu haberlerin içeriklerinin halkla ilişkiler ve kriz iletişimi uygulamaları analizi yardımıyla analiz edilmiştir. Bu haberlerin çift yönlülük, şeffaflık, özür dileme, açıklama yapma, krize sahip çıkma ve tek seslilik gibi halkla ilişkiler uygulamalarına örnek oluşturdukları ve görülmektedir.  

 • Akbayır, Z., Kuşay, Y. (2015). Sosyal Medyadan Krize Bakış: Otomotiv Sektöründe Kriz Dönemlerinde Sosyal Medyanın Kullanımına İlişkin Bir Araştırma. International Journal of Social Sciences and Education Research, 1 (3), 1177-1193, Online, http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ijsser/, 1 (3), 2015.
 • Arklan, Ü. (2014). Kriz, İtibar ve Yönetimi: Spesifik Süreçte Yaşamsal Etkileşim. Kriz Yönetimi İletişimsel Temelde Çözüm Odaklı Stratejik Yaklaşımlar. Ed. Akdağ, M. Ve Arklan Ü. içinde (205-264). Konya: Literatürk Yayınları.
 • Balkır, Z.G. (2005). İşverenin Yönetim Hakkının Kullanılmasında Etik Sınırlar. Siyasette ve Yönetimde Etik Sempozyumu. 18-19 Kasım 2015. Sakarya: Sakarya Üniversitesi. İİBF. Esentepe Kampüsü. 197-210.
 • Barokas, S. (2016). Etik. Halkla İlişkiler Uygulaması. İstanbul: Beta.105-125.
 • Çakır, V. (2014). Kriz İletişimi Teorileri. Kriz Yönetimi İletişimsel Temelde Çözüm Odaklı Stratejik Yaklaşımlar. Ed. Akdağ, M. Ve Arklan Ü. içinde (67-118). Konya: Literatürk Yayınları.
 • İktisadi Kalkınma Vakfı. (2013). Kriz Sözlüğü 10 Kelimede Avrupa’nın Ekonomik Krizi. Yayın No:263. İstanbul: İKV Yayınları.
 • Ertem, T. (2016). Kriz Yönetimi. Halkla İlişkiler Uygulaması. İstanbul: Beta.348-364.
 • Karaağaç, T. (2013). Kriz Yönetimi ve İletişim, İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi. No:49. 117-132.
 • Kavi, E. Koçak, O. (2013).Kavramsal Açıdan Ahlak ve Etik. Çalışma Yaşamında Etik. Bursa: Ekin Yayınları.,
 • Kolçak, M. (2013). Meslek Etiği. Gözden Geçirilmiş 2. Baskı. Bursa: Ekin.
 • Kutanis, R. Ö., Bayraktaroğlu, S. Özdemir, Y. (2005). Etik Davranışların Yöneliminde Cinsiyet Faktörü: Bir Devlet Üniversitesi Örneği.
 • Siyaset ve Yönetimde Etik Sempozyumu. Sakarya Üniversitesi, 18-19 Kasım 2005, Esentepe Kampüsü, Sakarya, 211-217.
 • Mengü, S.Ç. (2014). Kurumsal İletişim ve Profesyonel Markalar. Genişletilmiş ve Düzenlenmiş Üçüncü Basım. İstanbul: Derin Yayınları.
 • Mengü, S.Ç. Görpe, S.(2007). Halkla İlişkilerde Aydınlanma: Kamusal İletişim Stratejilerinin Gerçekleşmesinde Halkla İlişkiler Rolleri ve Etik. Halkla İlişkiler ve Reklam Üzerine Etik Değerlendirmeler. İstanbul: Beta.
 • Münchau, W. (2015). The Meaning of VW, The International Economy, Fall 2015, Washington, USA.
 • Ndedi, A. and Feussi, P. (2015). How to Restore Your Tainted Reputation: The Case of Volkswagen, November 7, Available at SSRN: http://ssrn.com/abstracts =2687438, Erişim Tarihi: 29.03.2016.
 • Ndedi, A. Yota, K. Mua, K.K. and Kouwos, M. B. (2015), What Can Companies Learn from Volkswagen Business Unethical Behaviour? Available at SSRN: http://ssrn.com/abstracts=2678887, Erişim Tarihi: 29.03.2016.
 • Okay, A. Ve Okay A. (2012). Halkla İlişkiler Kavram Strateji ve Uygulamaları. Genişletilmiş Beşinci Basım. İstanbul: Der Yayınları.
 • Oldenkamp, R. Zelm, R. Huijbregts, M.A.J. (2016), Valuing the human health damage caused by the fraud of Volkswagen, Environmental Pollution 2012 (2016) 121-127, Elsevier.
 • Önder, B. (2016). Halkla İlişkilerin Tarihi ve Büyümesi. Halkla İlişkiler Uygulaması. İstanbul: Beta. 24-47.
 • Özden, K. (2011). İşletme ve Örgütlerde Toplam Kriz Yönetimi. İstanbul: Beta.
 • Özenen, C. (2015), “İlk Önlemin Maliyeti’de Büyük Oldu:VW Emisyonu Nasıl Düşük Gösterdi?”, 3 Şerit, 23.09.2015, (Çevrimiçi), http://www.3serit.com/2015/09/23/ilk-%C3%B6nlemin-maliyeti-de-a%C4%9F%C4%B1r-oldu-vw-emisyonu-as%C4%B1ld%C3% BC%C5%9F% C3% BCk-g%C3%B6sterdi/, erişim:19.03.2016.
 • Özgener, Ş. (2016). İş Ahlakının Temelleri Yönetsel Bir Yaklaşım. 4. Baskı. Ankara: Nobel.
 • Peltekoğlu, F.B. (2012). Halkla İlişkiler Nedir?. 7. Baskı. Beta: İstanbul.
 • Pira, A. ve Sohodol, Ç. (2015). Kriz Yönetimi Halkla İlişkiler Açısından Bir Değerlendirme, (5. Baskı). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Sayımer, İ., Yayınoğlu, P.E. (2007). Halkla İlişkiler ve Reklam Üzerine Etik Değerlendirmeler, İstanbul: Beta.
 • Seitel, F. P. (2016). Halkla İlişkiler Uygulaması, Ankara: Nobel.
 • Sökmen A. Tarakçıoğlu, S. (20139. Mesleki Etik. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Tosun, N.B. ve Çerci, M. (2016). Halkla İlişkiler Disiplinini Tanımak. Halkla İlişkiler Uygulaması. İstanbul: Beta.1-23.
 • Yavuz, C. (2013). Halkla İlişkiler. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Yeldan, E. (2009). Küresel Kriz: Yapısal Nedenleri ve Türkiye Ekonomisine Etkileri, Ekonomik Kriz Koşullarında Feshe Karşı Korunma Çalışma Hukuku I. Sempozyum-2009, Kocaeli Üniversitesi ve Kocaeli Barosu, İzmit-Kocaeli, 15-31.
 • Yengin, H. (2007). “Sunuş”, Halkla İlişkiler ve Reklam Üzerine Etik Değerlendirmeler, Editörler: İdil Sayımer-Pınar Eraslan Yayınoğlu, İstanbul:Beta 1. Baskı, v-vi.
 • Zhang, B. Veijalainen, J. And Kotkov, D. (2016). Volkswagen Emission Crisis – Managing stakeholder Relations on the Web. Sciences and Technology Publications. SCITERPRESS. 176-187. İNTERNET KAYNAKLARI
 • www.hurriyet.com.tr http://www.sabah.com.tr www.sozcu.com.tr www.volkswagenag.com www.dogusotomotiv.com.tr facebook.volkswagen facebook.doğuşotomotiv twitter.volkswagenTürkiye. twitter.doğuşoto
Primary Language tr
Subjects Management
Published Date Güz
Journal Section Research Article
Authors

Author: Taha Oğuzhan ÖZCÜRE (Primary Author)
Institution: Istanbul Aydin University
Country: Turkey


Dates

Publication Date: September 15, 2018

Bibtex @research article { kent456572, journal = {Kent Akademisi}, issn = {2146-9229}, eissn = {2146-9229}, address = {Karadeniz Yazarlar ve Şairler Derneği}, year = {2018}, volume = {11}, pages = {374 - 389}, doi = {}, title = {Volkswagen Emisyon Krizi Ve Kriz Yönetimindehalkla İlişkilerin Rolü}, key = {cite}, author = {ÖZCÜRE, Taha Oğuzhan} }
APA ÖZCÜRE, T . (2018). Volkswagen Emisyon Krizi Ve Kriz Yönetimindehalkla İlişkilerin Rolü. Kent Akademisi, 11 (3), 374-389. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kent/issue/39992/456572
MLA ÖZCÜRE, T . "Volkswagen Emisyon Krizi Ve Kriz Yönetimindehalkla İlişkilerin Rolü". Kent Akademisi 11 (2018): 374-389 <http://dergipark.org.tr/kent/issue/39992/456572>
Chicago ÖZCÜRE, T . "Volkswagen Emisyon Krizi Ve Kriz Yönetimindehalkla İlişkilerin Rolü". Kent Akademisi 11 (2018): 374-389
RIS TY - JOUR T1 - Volkswagen Emisyon Krizi Ve Kriz Yönetimindehalkla İlişkilerin Rolü AU - Taha Oğuzhan ÖZCÜRE Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Kent Akademisi JF - Journal JO - JOR SP - 374 EP - 389 VL - 11 IS - 3 SN - 2146-9229-2146-9229 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kent Akademisi Volkswagen Emisyon Krizi Ve Kriz Yönetimindehalkla İlişkilerin Rolü %A Taha Oğuzhan ÖZCÜRE %T Volkswagen Emisyon Krizi Ve Kriz Yönetimindehalkla İlişkilerin Rolü %D 2018 %J Kent Akademisi %P 2146-9229-2146-9229 %V 11 %N 3 %R %U
ISNAD ÖZCÜRE, Taha Oğuzhan . "Volkswagen Emisyon Krizi Ve Kriz Yönetimindehalkla İlişkilerin Rolü". Kent Akademisi 11 / 3 (September 2018): 374-389.
AMA ÖZCÜRE T . Volkswagen Emisyon Krizi Ve Kriz Yönetimindehalkla İlişkilerin Rolü. UrbanAcademy. 2018; 11(3): 374-389.
Vancouver ÖZCÜRE T . Volkswagen Emisyon Krizi Ve Kriz Yönetimindehalkla İlişkilerin Rolü. Kent Akademisi. 2018; 11(3): 389-374.