Year 2013, Volume 5, Issue 9, Pages 43 - 64 2014-12-31

SAĞLIK İŞLETMELERİNDE MALİYET HACİM KAR ANALİZİ: RADYOLOJİ ÜNİTESİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Cuma ERCAN [1] , Faruk DAYI [2] , Mustafa NAL [3]

383 840

Bu çalışma; 2003 yılında uygulanmaya başlanan Sağlıkta Dönüşüm Programı’ndan sonra, kamu hastaneleri için önemli hale gelen hizmet kalitesini geliştirme ve karlılıklarını artırabilme çalışmaları için, kamu sağlık işletmelerinde maliyet-hacim-kar analizinin uygulanabilirliğini ortaya koymaktadır. 2012 yılında Kamu Hastaneleri Birliklerinin kurulmasıyla, kamu hastanelerinin özel hastaneler ile aynı rekabet ortamını yakalaması hedeflenmektedir. Hastane işletmelerinin teknoloji yoğun makineler ile donatılması, hastaya aynı anda birden fazla farklı komplikasyonun uygulanması, devlet hastanelerinde maliyet kontrolünü ön plana çıkarmıştır. Bu nedenle Gaziantep İlindeki bir devlet hastanesinde, Radyoloji ünitesinin Maliyet-Hacim-Kar analizi yapılarak, SGK tarafından belirlenen fiyatlarla, hastanenin maliyetleri karşılaştırılmıştır. Analiz sonucunda hastanelerin maliyetleri ile SGK tarafından belirlenen fiyatların arasında bir uyum olmadığı görülmüştür.
Maliyet-Hacim-Kar Analizi, Sabit ve Değişken Gider, Sağlık İşletmesi
 • Ağırbaş, İ., Gök, H., Akbulut, Y., Önder Ö.R.(2012).”Hastanelerde Maliyet Analizi ve Tıbbı Rehabilitasyon Hizmetlerinde Birim Maliyet Hesaplanması”. Türk Fizik Tıp Rehabilitasyon Dergisi, Sayı:58,103-108.
 • Ataay, F. (2007). “Kamu Hastane Birlikleri Tasarısı Üzerine Bir Değerlendirme”. Türk Tabipleri Birliği Yayınları, Ankara.
 • Bayri, O. (2005). "Maliyet Liderliği Stratejisi Açısından Maliyet-Hacim Analizleri". Muhasebe Finansman Dergisi , 184-197.
 • Büyükmirza, K. (2009). "Maliyet ve Yönetim Muhasebesi". Gazi Kitabevi, Ankara.
 • Çam, H. (2008). "Sağlık İşletmelerinde Finansal Performansın Değerlendirmesi: Karaman Devlet Hastanesi Örneği". Konya: Selçuk Üniveristesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Karasioğlu, F., & Çam, A.V.(2008). "Sağlık İşletmelerinde Maliyet Analizi: Karaman Hesaplanması". Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Cilt:1, Sayı:1, 15-24. Niğde. Birim Muayene Maliyetlerinin
 • Kısakürek, M., & Biçer, E. B. (2011). "Maliyet Hacim Kar Analizinin Bir Hastane İşletmesi MR Ünitesinde Uygulanması". Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 281-306.
 • Ocak S.,Gider Ö., Top M. ve Çetin A.(2004). "Muğla Devlet Hastanesi Tomografi Ünitesi Maliyet-Hacim-Kar Analizi". Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Cilt:7, Sayı:1.Ankara.
 • Osman, B. (2005). "Maliyet Liderliği Strareji Açısından Maliyet Hacim Analizleri". Muhasebe ve Finansman Dergisi , 184-197.
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi.(2007). “Kamu Hastane Birlikleri Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Tasarısı”, http://www2.tbmm.gov.tr/d23/1/1-0439.pdf , Erişim Tarihi: 24.03.2013.
 • Wayne J., M., Davis, J.R., & R., H. A. (1991). "Management Accounting". Addision- Wesley Publishing Company Inc.,USA.
Primary Language tr
Journal Section RESEARCH PAPERS
Authors

Author: Cuma ERCAN

Author: Faruk DAYI

Author: Mustafa NAL

Bibtex @ { kilisiibfakademik204548, journal = {Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD)}, issn = {1309-3762}, eissn = {2149-1585}, address = {Kilis 7 Aralik University}, year = {2014}, volume = {5}, pages = {43 - 64}, doi = {10.20990/aacd.83821}, title = {SAĞLIK İŞLETMELERİNDE MALİYET HACİM KAR ANALİZİ: RADYOLOJİ ÜNİTESİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA}, key = {cite}, author = {ERCAN, Cuma and DAYI, Faruk and NAL, Mustafa} }
APA ERCAN, C , DAYI, F , NAL, M . (2014). SAĞLIK İŞLETMELERİNDE MALİYET HACİM KAR ANALİZİ: RADYOLOJİ ÜNİTESİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD), 5 (9), 43-64. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kilisiibfakademik/issue/19257/204548
MLA ERCAN, C , DAYI, F , NAL, M . "SAĞLIK İŞLETMELERİNDE MALİYET HACİM KAR ANALİZİ: RADYOLOJİ ÜNİTESİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 5 (2014): 43-64 <http://dergipark.org.tr/kilisiibfakademik/issue/19257/204548>
Chicago ERCAN, C , DAYI, F , NAL, M . "SAĞLIK İŞLETMELERİNDE MALİYET HACİM KAR ANALİZİ: RADYOLOJİ ÜNİTESİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 5 (2014): 43-64
RIS TY - JOUR T1 - SAĞLIK İŞLETMELERİNDE MALİYET HACİM KAR ANALİZİ: RADYOLOJİ ÜNİTESİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA AU - Cuma ERCAN , Faruk DAYI , Mustafa NAL Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) JF - Journal JO - JOR SP - 43 EP - 64 VL - 5 IS - 9 SN - 1309-3762-2149-1585 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Academic Researches and Studies SAĞLIK İŞLETMELERİNDE MALİYET HACİM KAR ANALİZİ: RADYOLOJİ ÜNİTESİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA %A Cuma ERCAN , Faruk DAYI , Mustafa NAL %T SAĞLIK İŞLETMELERİNDE MALİYET HACİM KAR ANALİZİ: RADYOLOJİ ÜNİTESİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA %D 2014 %J Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) %P 1309-3762-2149-1585 %V 5 %N 9 %R %U
ISNAD ERCAN, Cuma , DAYI, Faruk , NAL, Mustafa . "SAĞLIK İŞLETMELERİNDE MALİYET HACİM KAR ANALİZİ: RADYOLOJİ ÜNİTESİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 5 / 9 (December 2015): 43-64.