Year 2018, Volume 10, Issue 19, Pages 593 - 605 2018-11-26

SOCIAL EVOLUTION AND LIBERALISM EFFECTS IN HERBERT SPENCER SOCIOLOGY
HERBERT SPENCER SOSYOLOJİSİNDE SOSYAL EVRİMCİLİK VE LİBERALİZM ETKİLERİ

A. Gökhan YAŞA [1]

59 1061

The study also focused on the sociology of Herbert Spencer and, in particular, on the effects of social evolution and liberalism. In this context, biographical information as well as the precursors and the people affected are also mentioned. Methodological understanding, understanding of society, understanding of morality and social evolution are emphasized. Herbert Spencer's sociology reviewed the theoretical debates about liberalism.

Çalışma da Herbert Spencer sosyolojisi ve özelinde ise sosyal evrimcilik ile liberalizme etkileri üzerinde odaklanılmıştır. Bu kapsamda biyografik verilerin yanı sıra öncüllere ve etkilendiği kişilere de değinilmiştir. Metodolojik anlayış, toplum anlayışı, ahlak anlayışı ve toplumsal evrim üzerinde durulmasının ardından ise liberalizm ile ilgili olan kuramsal tartışmalara değinilmiş bu konuda değerlendirmeler yapılmıştır
 • Berktay, F. (2014). Liberalizm: Tek Bir Teorik Pozisyona İndirgenmesi Olanaksız Bir İdeoloji. H. B. Örs içinde, 19. Yüzyıldan 20. Yüzyıla Modern Siyasal İdeolojiler (s. 47-114). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Collins, R., & Makowsky, M. (2014). Toplumun Keşfi. (N. Oktik, Çev.) Ankara: Nobel Yayınları.
 • Coser, L. A. (2008). Sosyolojik Düşüncenin Ustaları. (H. Hülür, S. Toker, & İ. Mazman, Çev.) Ankara: De ki.
 • Darwin, C. (2002). Life and Letters of Charles Darwin. The Complete Work of Charles Darwin Online. (J. v. Wyhe, Dü.) Londra. Aralık 24, 2017 tarihinde http://darwin-online.org.uk: http://darwinonline.org.uk/content/frameset?itemID=F1452.1&viewtype=text&pageseq=1 adresinden alındı
 • Ergun, D. (2015). Sosyoloji El Kitabı. Ankara: İmge. Friedman, M. (2011). Kapitalizm ve Özgürlük. (D. Erberk, & N. Himmetoğlu, Çev.) İstanbul: Plato.
 • Hayek, F. v. (2014). Kölelik Yolu. (T. Feyzioğlu, Y. Arsan, & A. Yayla, Çev.) Ankara: Liberte.
 • Kongar, E. (2014). Toplumsal Değişme Kuramları ve Türkiye Gerçeği. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Neuman, W. L. (1991/2013). Toplumsal Araştırma Yöntemleri (Cilt 2). (N. Demir, Dü., & S. Özge, Çev.) Ankara: Yayın Odası.
 • Ritzer, G. (2014). Klasik Sosyoloji Kuramları. (H. Hülür, Çev.) Ankara: De ki.
 • Slattery, M. (2008). Sosyolojide Temel Fikirler. (Ü. Tatlıcan, & G. Demiriz, Çev.) Ankara: Sentez.
 • Spencer, H. (1851). Social Statics. Londra: George Woodfall & Son.
 • Spencer, H. (1896). First Principles (Cilt 1-2). Londra: Williams and Norgate.
 • Spencer, H. (2016). Devlete Karşı İnsan. (Y. S. Altındal, Çev.) İstanbul: Litera.
 • Turner, J. H., Beeghley, L., & Powers, C. H. (2010). Sosyolojik Teorinin Oluşumu. (Ü. Tatlıcan, Çev.) İstanbul: Sentez. Yayla, A. (2003). Liberalizm. İstanbul: Plato.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section RESEARCH PAPERS
Authors

Orcid: 0000-0002-1521-4701
Author: A. Gökhan YAŞA (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Publication Date: November 26, 2018

Bibtex @research article { kilisiibfakademik406466, journal = {Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD)}, issn = {1309-3762}, eissn = {2149-1585}, address = {Kilis 7 Aralik University}, year = {2018}, volume = {10}, pages = {593 - 605}, doi = {10.20990/kilisiibfakademik.406466}, title = {HERBERT SPENCER SOSYOLOJİSİNDE SOSYAL EVRİMCİLİK VE LİBERALİZM ETKİLERİ}, key = {cite}, author = {YAŞA, A. Gökhan} }
APA YAŞA, A . (2018). HERBERT SPENCER SOSYOLOJİSİNDE SOSYAL EVRİMCİLİK VE LİBERALİZM ETKİLERİ. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD), 10 (19), 593-605. DOI: 10.20990/kilisiibfakademik.406466
MLA YAŞA, A . "HERBERT SPENCER SOSYOLOJİSİNDE SOSYAL EVRİMCİLİK VE LİBERALİZM ETKİLERİ". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 10 (2018): 593-605 <http://dergipark.org.tr/kilisiibfakademik/issue/40595/406466>
Chicago YAŞA, A . "HERBERT SPENCER SOSYOLOJİSİNDE SOSYAL EVRİMCİLİK VE LİBERALİZM ETKİLERİ". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 10 (2018): 593-605
RIS TY - JOUR T1 - HERBERT SPENCER SOSYOLOJİSİNDE SOSYAL EVRİMCİLİK VE LİBERALİZM ETKİLERİ AU - A. Gökhan YAŞA Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.20990/kilisiibfakademik.406466 DO - 10.20990/kilisiibfakademik.406466 T2 - Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) JF - Journal JO - JOR SP - 593 EP - 605 VL - 10 IS - 19 SN - 1309-3762-2149-1585 M3 - doi: 10.20990/kilisiibfakademik.406466 UR - https://doi.org/10.20990/kilisiibfakademik.406466 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Academic Researches and Studies HERBERT SPENCER SOSYOLOJİSİNDE SOSYAL EVRİMCİLİK VE LİBERALİZM ETKİLERİ %A A. Gökhan YAŞA %T HERBERT SPENCER SOSYOLOJİSİNDE SOSYAL EVRİMCİLİK VE LİBERALİZM ETKİLERİ %D 2018 %J Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) %P 1309-3762-2149-1585 %V 10 %N 19 %R doi: 10.20990/kilisiibfakademik.406466 %U 10.20990/kilisiibfakademik.406466
ISNAD YAŞA, A. Gökhan . "HERBERT SPENCER SOSYOLOJİSİNDE SOSYAL EVRİMCİLİK VE LİBERALİZM ETKİLERİ". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 10 / 19 (November 2018): 593-605. https://doi.org/10.20990/kilisiibfakademik.406466
AMA YAŞA A . HERBERT SPENCER SOSYOLOJİSİNDE SOSYAL EVRİMCİLİK VE LİBERALİZM ETKİLERİ. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD). 2018; 10(19): 593-605.
Vancouver YAŞA A . HERBERT SPENCER SOSYOLOJİSİNDE SOSYAL EVRİMCİLİK VE LİBERALİZM ETKİLERİ. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD). 2018; 10(19): 605-593.