Year 2017, Volume 6, Issue 2, Pages 21 - 35 2017-09-26

BALANCE OF PAYMENTS CONSTRAINED GROWTH IN TURKEY (1950-2014)
ÖDEMELER DENGESİ KISITLI BÜYÜME: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1950-2014)

Mevlüt Tatlıyer [1]

121 381

This paper investigates whether Thirlwall’s law, or balance of payments-constrained growth model (BPC) holds for Turkey, using annual data spanning from 1950 to 2014. Unlike previous studies for the country, we tested both original Thirlwall’s law and its modified version with capital flows and interest payments, for a much longer period. The empirical findings indicate that Thirlwall’s law somewhat holds for Turkey and further restrictions imposed by modified version of the Thirlwall’s law do not constitute an important hindrance to economic growth performance directly. Turkey should improve its production base and manage to produce higher quality products for both exports and domestic consumption. Such a policy will solve balance of payments constrained growth problem, by both increasing exports and decreasing income elasticity of demand for imports. 

Bu makalede 1950-2014 dönemine ait yıllık veriler yardımıyla Thirlwall kanununun (ödemeler dengesi kısıtlı büyüme) Türkiye için geçerli olup olmadığı incelenmektedir. Türkiye için yapılan daha önceki çalışmaların aksine, bu çalışmada hem orjinal Thirlwall kanunu ve hem de bu kanunun sermaye hareketleri ve faiz ödemeleriyle modifiye edilmiş versiyonu çok daha uzun bir periyot için test edilmiştir. Ampirik bulgular Thirlwall kanununun Türkiye için kısmen geçerli olduğunu ve Thirlwall kanununun modifiye versiyonunun ekonomik büyüme performansı üzerinde direkt olarak önemli bir engel oluşturmadığını göstermektedir. Türkiye üretim altyapısını geliştirmeli ve hem ihracat hem de iç tüketim için yüksek kalite üretim yapmalıdır. Bu şekilde bir politika hem ihracatı arttırarak hem de ithalat talebinin gelir esnekliğini düşürerek ödemeler dengesi kısıtlı büyüme problemini çözecektir. 

  • Alonso, J. A. (1999). Growth and the external constraint: lessons from the Spanish case. Applied Economics, 31(2), 245-253.
  • Atesoglu, H. S. (1993). Balance-of-payments-constrained growth: Evidence from the United States. Journal of Post Keynesian Economics, 507-514.
  • Atesoglu, H. S. (1994a). An application of a Kaldorian export-led model of growth to the United States. Applied Economics, 26(5), 479-483.
  • Atesoglu, H. S. (1994b). Exports, capital flows, relative prices, and economic growth in Canada. Journal of Post Keynesian Economics, 289-297.
  • Atesoglu, H. S. (1997). Balance-of-payments-constrained growth model and its implications for the United States. Journal of Post Keynesian Economics, 327-335.
  • Bagnai, A. (2010). Structural changes, cointegration and the empirics of Thirlwall's law. Applied Economics, 42(10), 1315-1329.
Subjects Economics
Journal Section Articles
Authors

Author: Mevlüt Tatlıyer
Country: Turkey


Bibtex @research article { klujfeas339960, journal = {Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-3417}, eissn = {2587-2052}, address = {Kirklareli University}, year = {2017}, volume = {6}, pages = {21 - 35}, doi = {}, title = {BALANCE OF PAYMENTS CONSTRAINED GROWTH IN TURKEY (1950-2014)}, key = {cite}, author = {Tatlıyer, Mevlüt} }
APA Tatlıyer, M . (2017). BALANCE OF PAYMENTS CONSTRAINED GROWTH IN TURKEY (1950-2014). Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6 (2), 21-35. Retrieved from http://dergipark.org.tr/klujfeas/issue/31239/339960
MLA Tatlıyer, M . "BALANCE OF PAYMENTS CONSTRAINED GROWTH IN TURKEY (1950-2014)". Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 6 (2017): 21-35 <http://dergipark.org.tr/klujfeas/issue/31239/339960>
Chicago Tatlıyer, M . "BALANCE OF PAYMENTS CONSTRAINED GROWTH IN TURKEY (1950-2014)". Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 6 (2017): 21-35
RIS TY - JOUR T1 - BALANCE OF PAYMENTS CONSTRAINED GROWTH IN TURKEY (1950-2014) AU - Mevlüt Tatlıyer Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 21 EP - 35 VL - 6 IS - 2 SN - 2146-3417-2587-2052 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Journal of the Faculty of Economics and Administrative Sciences BALANCE OF PAYMENTS CONSTRAINED GROWTH IN TURKEY (1950-2014) %A Mevlüt Tatlıyer %T BALANCE OF PAYMENTS CONSTRAINED GROWTH IN TURKEY (1950-2014) %D 2017 %J Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2146-3417-2587-2052 %V 6 %N 2 %R %U
ISNAD Tatlıyer, Mevlüt . "BALANCE OF PAYMENTS CONSTRAINED GROWTH IN TURKEY (1950-2014)". Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 6 / 2 (September 2017): 21-35.