Year 2019, Volume 8, Issue 1, Pages 14 - 28 2019-03-01

2017 ANAYASA DEĞIŞIKLIĞI'NDE YENI HÜKÜMET SISTEMI

Oğuz KAAN [1]

116 243

Hükümet Sistemi tartışmaları, Türkiye’nin siyasi tarihine bakıldığında özellikle Yeni Osmanlılar (Genç Osmanlılar veya I. Jöntürk)’dan itibaren dile getirilmeye başlamıştır. Bu tartışmaların etkileleri neticesinde Kanun-i Esasi  ilan edilmiş ve  I. Meşrutiyet dönemi başlamıştır. Tabiki bu rejim Meşrutiyet rejimi içinde parlamenter bir sistemdir. Daha sonraki yıllarda özellikle yeni anayasa yapım süreçlerinde ve sistemin tıkanma dönemlerinde en önemli tartışma konusu türkiye için nasıl bir hükümet modeli kurulması üzerinde yoğunlaşmıştır.

1876 Kanuni Esasinin ilanından itibaren kabul ettiği sistem 1921 anayasası hariç özellikle 1961 anayasası ile birlikte Parlamenter sistemdir. 1982 Anayasası’nın uygulamaya başlamasıyla birlikte hem Cumhurbaşkanı’nın icrai kuvvetinin olmaması ve hem de Cumhurbaşkanı’nın  sık sık kendi kurduğu partinin hükümette olduğu dönemde bile zaman zaman çatışmalar yaşanması özellikle 1990’lı yıllardan itibaren hükümet sistemi tartışmalarını sürekli gündeme getirmiştir.

Bu çalışmanın temel amacı hükümet sistemlerini inceleyerek 2017 yılında yapılan anayasal değişikliklerin hükümet sistemine yönelik ne gibi değişiklikler ve yenilikler getirdiğini incelemektir. Özellikle değişlik öncesi var olan parlamenter sistem ile ABD tipi başkanlık sistemi yeni cumhurbaşkanlığı sistemi ile karşılaştırılarak yeni hükümet sisteminin benzerlik veya farklılıkları gösterilmeye çalışılacaktır. Bu çerçevede yeni hükümet sisteminin ayırt edici özellikleri vurgulanmaya çalışılacaktır

Hükümet Sistemleri, Cumhurbaşkanlı Sistemi, Başkanlık Sitemi
  • KAYNAKÇA Arslan, Rıza, Siyasi Sistem Önerisi-Türkiye Tipi Başkanlık Sistemi, Vipaş Yayın No:56, Bursa, 2001. Arslan, Rıza, Demokratik Yönetim Sistemleri, Dora Yayınları, Bursa, 2013. Erdem, Kasım, Yarı-Başkanlık Sistemi: Teori, Pratik ve Tartışmalar, Karşılaştırmalı Hükümet Sistemleri Yarı-Başkanlık Sitemi, 2.Baskı, TBMM Basımevi, Ankara, 2017. (ss.1-19) Erdoğan, Mustafa, (2000), “Türkiye’nin Sistem Arayışı”, Siyasal Rejim Tartışmaları, Tesev Yayınları, İstanbul. Erdoğan, Mustafa; Anayasa Hukuku, 6.Baskı, 2011, s.68. Gözler Kemal, Kısa Anayasa Hukuku, Onbeşinci baskı, Ekin Yayınları, Bursa, 2017. Gözler, Kemal; Anayasa Hukukunun Genel Teorisi, Cilt I, 1.Baskı, Bursa, 2011,s.538. http://www.fortuneturkey.com/erdogan-alisilmis-cumhurbaskani-olmam-4064 https://www.haberler.com/basbakan-erdogan-tarafsiz-bir-cumhurbaskani-6238361-haberi/ http://www.turkiyehukuk.org/baskanlik-sistemi-ile-parlamenter-sistemin-karsilastirilmasi-infografik Işık, Gülcan, Medyada “Yeniden Üretilen” Cumhuriyet Mitingleri, İletişim ve Kuram Araştırma Dergisi, S.31, Güz 2010 (s.29-58). İncioğlu, Nihal, “Siyasal Rejimler:Başkanlık, Yarı-Başkanlık ve Seçilmiş Başbakanlık Seçenekleri Türkiye’ye Ne Sunabilir”, Siyasal Rejim Tartışmaları, Tesev Yayınları, İstanbul, 2000. İnsel, Ahmet (1999), “Cumhuriyet Dönemi Otoritarizmi” [(ed.) Zeynep Rona (1999), Bilânço 1923–1938 I, İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları] içinde: 35–47. http://www.birikimdergisi.com/birikim-yazi/4745/otoritarizmin-surekliligi#.Vye9HtSLQdU Karatepe, Şükrü, Hükümet Sistemleri ve Türkiye, Yeni Türkiye, S.51, Mart Nisan 2013, (s.223-225). Kili, Suna, Osmanlı ve Türk Anayasaları, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, Yayın No:210, İstanbul, 1980. Küçük, Adnan, Yeni Anayasa Değişikliği ile Getirilmek İstenen Türkiye’ye Özgü Başkanlık Sistemi: Korkular, Algılar, Beklentiler, Liberal Düşünce Dergisi, Yıl:22, Sayı:85, Kış 2017.(ss.157-189) Tanör, Bülent, Osmanlı – Türk Anayasal Gelişmeleri (1789-1980), Gözden geçirilmiş 3. Baskı, Afa Yayınları, İstanbul, 1996. Teziç, Erdoğan; Anayasa Hukuku, 14.Baskı, İstanbul, 2012, s.417. Tunaya, Tarık Zafer, Anayasa Hukuku,3.baskı, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, İstanbul, 1975. Tunçkaşık, Halit, Başkanlık Sistemi, Teori, Pratik ve Tartışmalar, , Karşılaştırmalı Hükümet Sistemleri: ABD, Arjantin, Azerbeycan, Birezilya ve Nijerya Örnekleri, Editör, Semra Gökçimen, 2. Baskı, TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığı Yayınları,2017. (s.1-18) Tunçkaşık, Halit, Parlamenter Sistem, Teori, Pratik ve Tartışmalar, Karşılaştırmalı Hükümet Sistemleri: Parlamenter Sistem (Almanya, Güney Afrika, Hindistan, İngiltere, İtalya ve Japonya Örnekleri), Editör, Semra Gökçimen, 2. Baskı, TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığı Yayınları,2017.(s.1-30)
Journal Section Articles
Authors

Author: Oğuz KAAN
Country: Turkey


Dates

Application Date: November 23, 2017
Acceptance Date: December 24, 2018
Publication Date: March 1, 2019

Bibtex @research article { klujfeas357304, journal = {Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-3417}, eissn = {2587-2052}, address = {Kirklareli University}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {14 - 28}, doi = {}, title = {2017 ANAYASA DEĞIŞIKLIĞI'NDE YENI HÜKÜMET SISTEMI}, key = {cite}, author = {KAAN, Oğuz} }
APA KAAN, O . (2019). 2017 ANAYASA DEĞIŞIKLIĞI'NDE YENI HÜKÜMET SISTEMI. Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8 (1), 14-28. Retrieved from http://dergipark.org.tr/klujfeas/issue/40803/357304
MLA KAAN, O . "2017 ANAYASA DEĞIŞIKLIĞI'NDE YENI HÜKÜMET SISTEMI". Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 8 (2019): 14-28 <http://dergipark.org.tr/klujfeas/issue/40803/357304>
Chicago KAAN, O . "2017 ANAYASA DEĞIŞIKLIĞI'NDE YENI HÜKÜMET SISTEMI". Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 8 (2019): 14-28
RIS TY - JOUR T1 - 2017 ANAYASA DEĞIŞIKLIĞI'NDE YENI HÜKÜMET SISTEMI AU - Oğuz KAAN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 14 EP - 28 VL - 8 IS - 1 SN - 2146-3417-2587-2052 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of the Faculty of Economics and Administrative Sciences 2017 ANAYASA DEĞIŞIKLIĞI'NDE YENI HÜKÜMET SISTEMI %A Oğuz KAAN %T 2017 ANAYASA DEĞIŞIKLIĞI'NDE YENI HÜKÜMET SISTEMI %D 2019 %J Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2146-3417-2587-2052 %V 8 %N 1 %R %U
ISNAD KAAN, Oğuz . "2017 ANAYASA DEĞIŞIKLIĞI'NDE YENI HÜKÜMET SISTEMI". Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 8 / 1 (March 2019): 14-28.
AMA KAAN O . 2017 ANAYASA DEĞIŞIKLIĞI'NDE YENI HÜKÜMET SISTEMI. KLUJFEAS. 2019; 8(1): 14-28.
Vancouver KAAN O . 2017 ANAYASA DEĞIŞIKLIĞI'NDE YENI HÜKÜMET SISTEMI. Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2019; 8(1): 28-14.