Year 2019, Volume 8, Issue 1, Pages 29 - 40 2019-03-01

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNE YÖNELİK TUTUM ve PROJE SAHİBİ KURUMLARIN BİLİNİRLİĞİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Duygu KOÇOĞLU [1] , Ayşe Nur SOYSAL [2]

63 116

Halkla ilişkiler kapsamında yürütülen sosyal sorumluluk projeleri, kurumların toplum gözündeki imajını olumlu yönde etkileyen ve müşterilerle uzun vadeli ilişkiler kurmalarına yardımcı olan tutundurma faaliyetleridir. Bu çalışmanın amacı; üniversite öğrencilerinin sosyal sorumluluk projelerine yönelik tutumlarını ölçmek ve projelerin sahibi kurumların bilinebilirliğini tespit etmektir.Araştırmada veri toplama aracı olarak yüz yüze anket yönteminden yararlanılmıştır. Verilerin analizinde frekans analizi, ki-kare testi ve t testi  uygulanmıştır.Araştırma sonucunda, katılımcıların sosyal sorumluluk projelerine yönelik tutumlarının olumlu yönde olduğu, kadın katılımcıların erkek katılımcılara göre daha yüksek düzeyde olumlu tutum gösterdiği görülmüştür. Katılımcıların araştırmada dikkate alınan proje sahibi kurumları bilinirlik oranı ise ortalama % 37,00 düzeyinde bulunmuştur. Kurum isimlerinin sosyal sorumluluk projelerinde de yer alması bilinirliği arttıran bir etken olarak ortaya çıkmıştır.

Sosyal Sorumluluk, Sosyal Sorumluluk Projesi
  • Clark, C. E. (2000). Differences between public relations and corporate social responsibility: An analysis. Public Relations Review, 26(3), 363-380.Cutlip, S. M., & Center, A. H. (1952). Effective public relations Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.David, P., Kline, S., & Dai, Y. (2005). Corporate social responsibility practices, corporate identity, and purchase intention: A dual-process model. Journal of Public Relations Research, 17(3), 291–313.Daymon, C., & Holloway, I. (2010). Qualitative research methods in public relations and marketing communications. Routledge.Es Van. and Meijlink, Tiemo L, (Sep., 2000), Journal of Business Ethics, Vol. 27, No. 1/2, Business Challenging Business Ethics: New Instruments for Coping with Diversity in International Business: The 12th Annual EBEN Conference pp. 69-77Friedman, M. (2007). The social responsibility of business is to increase its profits. In Corporate ethics and corporate governance (pp. 173-178). Springer, Berlin, Heidelberg.Frynas, J. G. (2005). The false developmental promise of corporate social responsibility: Evidence from multinational oil companies. International affairs, 81(3), 581-598.Grunig, J. E. (2006). Furnishing the edifice: Ongoing research on public relations as a strategic management function. Journal of Public relations research, 18(2), 151-176.Grunig, JE & Hunt, T. (1984). Managing Public Relations. New York: Holt, Rinehart, & Winston Botan, C. H., & Hazleton, V. (Eds.). (2010). Public relations theory II. Routledge.Hallahan, K. (1999). Seven models of framing: Implications for public relations. Journal of public relations research, 11(3), 205-242.Harrison, J. S., & Freeman, R. E. (1999). Stakeholders, social responsibility, and performance: Empirical evidence and theoretical perspectives. Academy of management Journal, 42(5), 479-485.Hon, L. C., & Grunig, J. E. (1999). Guidelines for measuring relationships in public relations.https://www.capital.com.tr/fotogaleri/tum-foto-galeriler/en-basarili-10-kss-projesi(Erişim tarihi:12.06.2018).Husted, B. W., & Allen, D. B. (2006). Corporate social responsibility in the multinational enterprise: Strategic and institutional approaches. Journal of international business studies, 37(6), 838-849.J. E., Grunig, L. A., & Dozier, D. M. (2006). “The excellence theory”. Public relations theory II, 21-62.Kacar, A. İ., Kartal, B., & Kahraman, A. Türkiye’deki Çevreci Sivil Toplum Kuruluşlarının Sosyal Pazarlama Kampanyalarının İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi.Kelly,K.S.(2001).Stewardship:Thefifthstepinthepublicrelationsprocess.InL.Robert&Heath(Eds.),Handbookofpublicrelations(pp.279–289).Thousand Oaks, CA: Sage.Kim, S. Y., & Reber, B. H. (2008). Public relations’ place in corporate social responsibility: Practitioners define their role. Public Relations Review, 34(4), 337-342.Klein, J., & Dawar, N. (2004). Corporate social responsibility and consumers' attributions and brand evaluations in a product–harm crisis. International Journal of research in Marketing, 21(3), 203-217.Lantos, G. P. (2001)., “The Boundaries Of Strategic Corporate Social Responsibility”, Journal of Consumer Marketing, 8Ledingham, J. A., & Bruning, S. D. (1998). Relationship management in public relations: Dimensions of an organization-public relationship. Public relations review, 24(1), 55-65.Lichtenstein, D. R., Drumwright, M. E., & Braig, B. M. (2004). The effect of corporate social responsibility on customer donations to corporate-supported nonprofits. Journal of marketing, 68(4), 16-32.Luo, X., & Bhattacharya, C. B. (2006). Corporate social responsibility, customer satisfaction, and market value. Journal of marketing, 70(4), 1-18.McWilliams, A., & Siegel, D. (2001). Corporate social responsibility: A theory of the firm perspective. Academy of management review, 26(1), 117-127.Morkoç, D. K., & Erdönmez, C. (2014). Sosyal Sorumluluk Kampanyalarına Yönelik Algı Ve Tutumlar: Çsbmyo Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı Programı Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Ejovoc: Electronic Journal Of Vocational Colleges, 4(3).Ozguven, N. (2013). Sosyal Pazarlama Kampanyalarina Yonelik Tutumun Musteri Memnuniyeti ve Bagliligina Etkisi. Ege Academic Review, 13(1), 29-42.Pieczka, M. (2011). Public relations as dialogic expertise?. Journal of Communication Management, 15(2), 108-124.Simmons, C. J., & Becker-Olsen, K. L. (2006). Achieving marketing objectives through social sponsorships. Journal of Marketing, 70(4), 154-169.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Duygu KOÇOĞLU (Primary Author)
Institution: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Ayşe Nur SOYSAL
Institution: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date: June 15, 2018
Acceptance Date: January 30, 2019
Publication Date: March 1, 2019

Bibtex @research article { klujfeas434127, journal = {Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-3417}, eissn = {2587-2052}, address = {Kirklareli University}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {29 - 40}, doi = {}, title = {SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNE YÖNELİK TUTUM ve PROJE SAHİBİ KURUMLARIN BİLİNİRLİĞİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {KOÇOĞLU, Duygu and SOYSAL, Ayşe Nur} }
APA KOÇOĞLU, D , SOYSAL, A . (2019). SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNE YÖNELİK TUTUM ve PROJE SAHİBİ KURUMLARIN BİLİNİRLİĞİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA. Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8 (1), 29-40. Retrieved from http://dergipark.org.tr/klujfeas/issue/40803/434127
MLA KOÇOĞLU, D , SOYSAL, A . "SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNE YÖNELİK TUTUM ve PROJE SAHİBİ KURUMLARIN BİLİNİRLİĞİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA". Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 8 (2019): 29-40 <http://dergipark.org.tr/klujfeas/issue/40803/434127>
Chicago KOÇOĞLU, D , SOYSAL, A . "SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNE YÖNELİK TUTUM ve PROJE SAHİBİ KURUMLARIN BİLİNİRLİĞİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA". Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 8 (2019): 29-40
RIS TY - JOUR T1 - SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNE YÖNELİK TUTUM ve PROJE SAHİBİ KURUMLARIN BİLİNİRLİĞİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA AU - Duygu KOÇOĞLU , Ayşe Nur SOYSAL Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 29 EP - 40 VL - 8 IS - 1 SN - 2146-3417-2587-2052 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of the Faculty of Economics and Administrative Sciences SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNE YÖNELİK TUTUM ve PROJE SAHİBİ KURUMLARIN BİLİNİRLİĞİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA %A Duygu KOÇOĞLU , Ayşe Nur SOYSAL %T SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNE YÖNELİK TUTUM ve PROJE SAHİBİ KURUMLARIN BİLİNİRLİĞİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA %D 2019 %J Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 2146-3417-2587-2052 %V 8 %N 1 %R %U
ISNAD KOÇOĞLU, Duygu , SOYSAL, Ayşe Nur . "SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNE YÖNELİK TUTUM ve PROJE SAHİBİ KURUMLARIN BİLİNİRLİĞİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA". Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 8 / 1 (March 2019): 29-40.
AMA KOÇOĞLU D , SOYSAL A . SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNE YÖNELİK TUTUM ve PROJE SAHİBİ KURUMLARIN BİLİNİRLİĞİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA. KLUJFEAS. 2019; 8(1): 29-40.
Vancouver KOÇOĞLU D , SOYSAL A . SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNE YÖNELİK TUTUM ve PROJE SAHİBİ KURUMLARIN BİLİNİRLİĞİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA. Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2019; 8(1): 40-29.