Year 2015, Volume 16, Issue 1, Pages 1 - 10 2015-05-08

Bir Üniversite Hastanesinde Hemşirelik Mesleğinde İş Tatmini ve Motivasyon
Bir Üniversite Hastanesinde Hemşirelik Mesleğinde İş Tatmini ve Motivasyon

Züleyha KUNDAK [1] , Hanife ÜZEL TAŞ [2] , Anıl KELEŞ [3] , Hanife EĞİCİOĞLU [4]

447 1457

Objective: The job satisfaction is one of the most important factors that increase employees’ organizational purpose. It can be said that, there is a positive relationship between quality and efficiency of the service job satisfaction and motivation of employees. The nurses’ job satisfaction can be affected by many factor such as individual characteristics. colleague etc.The descriptive study was aimed to examine the factors that influence nurses’ job satisfaction and affecting factors.Material and Methods: The sample was the 129 nurses who work in Afyon Kocatepe University Hospital. The data was collected by “demographic characteristics form”. “Minnesota Job Satisfaction Scale” and “Herzberg’s double factor motivation scale”. Spearman correlation was performed between the categorical data. and Pearson correlation analysis was performed between numerical data to determine the relationship. Results: Mean score of nurses’ job satisfaction was found 61. 91 ±16.08. The motivating power of the institution was found to be significantly correlated with job satisfaction (r=0.469 p<0.001) . Conclusion: Organization’s ability to motivate people may have an effect on job satisfaction.The degree of provision of motivational factors can be one of the most important agent that determine the success of an institution
Amaç: İş tatmini, çalışanların örgütsel amaçlarını arttıran en önemli faktörlerden biridir. Çalışanların iş tatmininin ve motivasyonlarının, gerçekleştirilen hizmetin kalitesi ve etkinliği arasında pozitif bir ilişkisi olduğu söylenebilir. Hemşirelerin iş tatmin düzeyleri; kişilik özellikleri, çalışma arkadaşları ile yaşadıkları sorunlar vb. gibi pek çok değişkenden etkilenmektedir. Tanımlayıcı olan bu çalışma hemşirelerin iş tatmini ve iş tatminini etkileyen faktörleri incelemek amacıyla yapıldı.Gereç ve Yöntem: Araştırmanın örneklemini Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde çalışan 129 hemşire oluşturdu. Veriler “Demografik Özellikler Formu”, “Minnesota İş Tatmin Ölçeği” ve “Herzberg’in Çift Yönlü Motivasyon Ölçeği” ile toplandı. Veriler arasındaki ilişkiye kategorik veriler için Spearman, sayısal veriler için Pearson korelasyon analizi ile bakıldı. Bulgular: Hemşirelerin iş tatmini puan ortalamalarının 61.91 ± 16.08 olduğu saptandı. Kurumun motive edici gücü ile iş tatmini arasında anlamlı ilişki olduğu görüldü (r=0.469p<0.001) . Sonuç: Kurumun kişiyi motive edebilme gücünün de iş tatmini üzerinde etkisi olabilir. Kurumların motivasyon faktörlerini sağlama derecesi kurumun başarısını etkileyen en önemli etkenlerden biri olabilir
 • Karayel B, İşletme yöneticilerinin önderlik davranışları ve işgören tatmini üzerine etkileri. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. 1999.
 • Tengilimoğlu D, Yiğit A, Hastanelerde liderlik davranışlarının personel iş doyumuna etkisini belirlemeye yönelik bir alan çalışması. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi 2005;8(3):374-400.
 • Margerison C (Çeviri: Güneri Y), Nasıl bir yöneticisiniz. İstanbul: İlgi Yayıncılık. 1989:86-9
 • Yazıcıoğlu İ, Sökme A, Otel işletmelerinin yiyecek giyecek departmanlarında görev yapan işgörenlerin iş tatmin düzeylerinin değerlendirilmesi:” Adana’da bir uygulama”, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2007;18:79
 • Derin N, Devlet hastanelerinde çalışan sağlık personelinin iş doyum düzeyleri ve etkileyen faktörler. Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir: Osmangazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. 2007.
 • Kahraman G, Engin E, Dülgerler Ş, Öztürk E, Yoğun bakım hemşirelerinin iş doyumları ve etkileyen faktörler. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi 2011;4(1):12-8.
 • Ebrinç S, Açıkel , Başoğlu C, Çetin M, Çeliköz B, Yanık merkezi hemşirelerinin anksiyete. depresyon. iş doyumu. tükenme ve stresle başa çıkma: karşılaştırmalı bir çalışma. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2002;3(3):162-8.
 • Durmuş S, Günay O, Hemşirelerde iş doyumu ve anksiyete düzeyini etkileyen faktörler. Erciyes Tıp Dergisi 2007;29(2):139-46.
 • Çimen, Şahin İ, Bir kurumda çalışan sağlık personelinin iş doyum düzeyinin belirlenmesi Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi 2000;5(4):53-67.
 • Çınar İ, Kavlak O, İzmir ilinde çalışan ambulans ve acil bakım teknikerlerinde iş doyumunun ve buna etki eden faktörlerin incelenmesi Acil Tıp Dergisi 2009;8(3):33
 • Oflezer C, Ateş M, Bektaş G, İrban A, Bir kamu hastanesinde çalışan işçilerin iş doyumu ve etkileyen faktörler. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2011;2(4):206
 • Aştı N, Çalışan hemşirelerin iş günü kaybı. nedenleri. sıklığı ve iş doyumu ilişkisi. Doktora Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Hemşirelik Anabilim Dalı.1993.
 • TOKER B, “Demografik değişkenlerin iş Tatminine etkileri: İzmir‟deki beş ve dört yıldızlı otellere yönelik bir uygulama”, Doğuş Üniversitesi Dergisi 2007; 8(1):92-107.
 • Demirkan E, Hemşirelerde mesleki motivasyon eksikliğinin nedenleri ve sonuçları üzerine sosyolojik bir çözümleme. Yüksek Lisans Tezi. Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 2007
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Züleyha KUNDAK

Author: Hanife ÜZEL TAŞ

Author: Anıl KELEŞ

Author: Hanife EĞİCİOĞLU

Bibtex @ { kocatepetip182153, journal = {Kocatepe Tıp Dergisi}, issn = {1302-4612}, eissn = {2149-7869}, address = {Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {16}, pages = {1 - 10}, doi = {10.18229/ktd.50196}, title = {Bir Üniversite Hastanesinde Hemşirelik Mesleğinde İş Tatmini ve Motivasyon}, key = {cite}, author = {KUNDAK, Züleyha and TAŞ, Hanife ÜZEL and KELEŞ, Anıl and EĞİCİOĞLU, Hanife} }
APA KUNDAK, Z , TAŞ, H , KELEŞ, A , EĞİCİOĞLU, H . (2015). Bir Üniversite Hastanesinde Hemşirelik Mesleğinde İş Tatmini ve Motivasyon. Kocatepe Tıp Dergisi, 16 (1), 1-10. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kocatepetip/issue/17400/182153
MLA KUNDAK, Z , TAŞ, H , KELEŞ, A , EĞİCİOĞLU, H . "Bir Üniversite Hastanesinde Hemşirelik Mesleğinde İş Tatmini ve Motivasyon". Kocatepe Tıp Dergisi 16 (2015): 1-10 <http://dergipark.org.tr/kocatepetip/issue/17400/182153>
Chicago KUNDAK, Z , TAŞ, H , KELEŞ, A , EĞİCİOĞLU, H . "Bir Üniversite Hastanesinde Hemşirelik Mesleğinde İş Tatmini ve Motivasyon". Kocatepe Tıp Dergisi 16 (2015): 1-10
RIS TY - JOUR T1 - Bir Üniversite Hastanesinde Hemşirelik Mesleğinde İş Tatmini ve Motivasyon AU - Züleyha KUNDAK , Hanife ÜZEL TAŞ , Anıl KELEŞ , Hanife EĞİCİOĞLU Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Kocatepe Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 10 VL - 16 IS - 1 SN - 1302-4612-2149-7869 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kocatepe Medical Journal Bir Üniversite Hastanesinde Hemşirelik Mesleğinde İş Tatmini ve Motivasyon %A Züleyha KUNDAK , Hanife ÜZEL TAŞ , Anıl KELEŞ , Hanife EĞİCİOĞLU %T Bir Üniversite Hastanesinde Hemşirelik Mesleğinde İş Tatmini ve Motivasyon %D 2015 %J Kocatepe Tıp Dergisi %P 1302-4612-2149-7869 %V 16 %N 1 %R %U
ISNAD KUNDAK, Züleyha , TAŞ, Hanife ÜZEL , KELEŞ, Anıl , EĞİCİOĞLU, Hanife . "Bir Üniversite Hastanesinde Hemşirelik Mesleğinde İş Tatmini ve Motivasyon". Kocatepe Tıp Dergisi 16 / 1 (May 2015): 1-10.