Year 2018, Volume 19, Issue 2, Pages 59 - 63 2018-04-26

COMPARING THE SUCCESS AND COMPLICATION RATES OF TWO SURGICAL TECHNIQUES FOR TRANSOBTURATOR TAPE PROCEDURE
TRANSOBTURATOR TAPE OPERASYONUNDA SIK KULLANILAN İKİ CERRAHİ TEKNİĞİN BAŞARI VE KOMPLİKASYON ORANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Fatih ÇELİK [1]

58 229

OBJECTIVE: Transobturator tape procedure is one of the preferred methods for the surgical treatment of stress urinary incontinence. This procedure can be performed with either ‘internal-external’ or ‘external-internal’ techniques. This study aims to compare the success, complication and patient satisfaction rates of internal-external and external-internal techniques in patients who underwent transobturator tape procedure during a period of five years.

MATERIAL AND METHODS: Twenty-four patients who were operated with ‘external-internal’ transobturator tape technique and 42 patients who were operated with ‘internal-external’ tension-free vaginal tape-obturator technique were included. Patients were assessed in aspect of success rates, postoperative complication rates, pelvic examination findings, stress test results, operation satisfaction and quality of life scales.

RESULTS: The patients in both groups were statistically similar in terms of age, body mass index and menopausal status. Vaginal / groin pain and postoperative voiding difficulty were significantly more frequent in the internal-external technique group (respectively p=0.043 and p=0.001). Both objective and subjective success rates were statistically similar in both groups. The patient satisfaction and life quality rates scores were also statistically similar in both groups.

CONCLUSIONS: Transobturator tape procedure provides high success rates in the treatment of stress urinary incontinence. As for both internal-external and external-internal techniques, the success rates, the patient satisfaction and postoperative life quality scores were similar.

AMAÇ: Stres üriner inkontinansın cerrahi tedavisinde son on yılda en sık tercih edilen yöntemlerden biri olan transobturator tape operasyonu için ‘iç-dış’ ve ‘dış-iç’ olmak üzere iki farklı cerrahi tekniği tariflenmiştir. Bu araştırma, 5 yıllık bir dönemde, stres üriner inkontinans nedeniyle transobturator tape operasyonu yapılmış hastalarda her iki teknikle ilişkili başarı, komplikasyon ve hasta memnuniyet oranlarını karşılaştırmayı amaçlamıştır.

GEREÇ VE YÖNTEM: Son 5 yıl içerisinde ‘dış-iç’ tekniği ile transobturator tape operasyonu yapılmış 24 hasta ile ‘iç-dış’ tekniği tension-free vaginal tape-obturator yöntemi ile operasyon yapılmış 42 hasta olmak üzere toplam 66 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Hastalar, postoperatif komplikasyonlar, pelvik muayene bulguları, stres testi sonuçları, memnuniyet ve yaşam kalitesi ölçekleri açısından değerlendirilmiştir.

BULGULAR: Her iki teknikle ameliyat edilen hastalar yaş, vücut kitle indeksi ve menopoz durumu açısından benzerdi. Komplikasyon oranlarına bakıldığında, vajina/kasık ağrısı ve postoperatif işeme güçlüğü iç-dış tekniği kullanılan grupta daha yüksek bulunmuştur (sırasıyla p=0.043 ve p=0.001). Operasyon başarı oranları, hem subjektif hem objektif değerlendirmede iki ameliyat tekniği için benzerdi. Ayrıca iki grup, hasta memnuniyet oranı ve yaşam kalitesi skoru bakımından benzerdi.

SONUÇ: Transobturator tape operasyonu, tercih edilen teknikten bağımsız olarak stres üriner inkontinans tedavisinde yüksek başarı oranı sağlayan bir cerrahi yöntemdir. Her iki cerrahi teknikte de operasyonun başarı oranları, hasta memnuniyet oranları ve postoperatif yaşam kalitesi skorları benzer olarak bulunmuştur.
 • Silva WA. Treatment of stress urinary incontinencemidurethral sling: top-down, bottom-up, ‘outside-in’ or ‘inside-out’. Clin Obstet Gynecol 2007; 50: 362-75.
 • LatthePM, Foon R, Toozs-Hobson P. Tranobturator andretropubic tape proceduresin stress urinary incontinence: a systematic review and meta-analysis of effectiveness and complications. BJOG 2007; 114: 522-31.
 • Delorme E. Transobturator urethral suspension: mini-invasive procedure in the treatment of stressurinary incontinence in women. Prog Urol 2001; 11: 1306-13.
 • De Leval J. Nover surgical technique for the treatment offemale stress urinary incontinence: transobturator vaginal tape inside-out. Eur Urol 2003; 44: 724-30.
 • Waltregny D, Gaspar Y, Reul O, Hamida W, Bonnet P, de Leval J. TVT_O for the treatment of female stress urinary incontinence: Results of a procpective study after a 3-year minimum follow-up, Eur Urol 2008; 53: 401-10.
 • Lee KS, Choo MS, Lee YS et al. Prospective comparison ofthe ‘inside-out’ and ‘outside-in’ transobturator tape procedures for the treatment of female stress urinary incontinence. IntUregynecol J Pelvic Floor Dysfunct 2008; 19: 577-82.
 • Debodinance P, Trans-obturator urethral sling for the surgical correction of female stress urinary incontinence: Outside-in (Monarc®) versus inside-out (TVT-O®) Are the two ways…,European journal of obstetrics, gynecology2007;133:2, 232-238.
 • Costa P, Delmas V, Trans-obturator-tape procedure - ‘insideout or outside in’: current concepts and evidence base. Current Opinion in Urology: 2004; 14:6 :313-315.
 • Spinosa PJ, Dubuis YP, Riederer BM. Transobturator surgeryfor female stress incontinence: a comparative anatomical study of outside-in vs inside-out techniques, BJU İnternational 2007;100:5,1097-1102.
 • Abdel-fattah M, Ramsey I, Pringle S et al. Randomisedprospective single-blinded study comparing ‘inside-out’ versus ‘outside-in’ transobturator tapes in the management of urodynamic stress incontinence: 1-year outcomes from the E-TOT study. BJOG 2010; 117;7 : 870-877.
 • Reisenauer C, Kirschniak A, Wallwiener D, Transobturatorvaginal tape inside-out. European Journal of Obstetrics and Gynecology 2006; 127:1, 123-129.
 • Cindolo L, Salzano L, Rota G et al. Tension-free transobturator approach for female stress urinary incontinence. Minerva Urol Nefrol 2004. 56(1):89-98.
 • Darcq C, Guy L, Mansoor A. et al. Compression of the bulbar urethra by transobturator suburethral tape: anatomical study. Prog Urol 2004. 14(4):507-11; discussion 511.
 • Pang MW, Leung HY, Chan LW et al. The impact of urinaryincontinence on quality of life among women in Hong Kong. Hong Kong Med J 2005. 11(3):158-63.
 • Digesu GA, Chaliha C, Salvatore S et al. The relationship ofvaginal prolapse severity to symptoms and quality of life. BJOG 2005. 112(7):971-6.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Articles
Authors

Author: Fatih ÇELİK

Bibtex @research article { kocatepetip419034, journal = {Kocatepe Tıp Dergisi}, issn = {1302-4612}, eissn = {2149-7869}, address = {Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {19}, pages = {59 - 63}, doi = {10.18229/kocatepetip.419034}, title = {TRANSOBTURATOR TAPE OPERASYONUNDA SIK KULLANILAN İKİ CERRAHİ TEKNİĞİN BAŞARI VE KOMPLİKASYON ORANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI}, key = {cite}, author = {ÇELİK, Fatih} }
APA ÇELİK, F . (2018). TRANSOBTURATOR TAPE OPERASYONUNDA SIK KULLANILAN İKİ CERRAHİ TEKNİĞİN BAŞARI VE KOMPLİKASYON ORANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI. Kocatepe Tıp Dergisi, 19 (2), 59-63. DOI: 10.18229/kocatepetip.419034
MLA ÇELİK, F . "TRANSOBTURATOR TAPE OPERASYONUNDA SIK KULLANILAN İKİ CERRAHİ TEKNİĞİN BAŞARI VE KOMPLİKASYON ORANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI". Kocatepe Tıp Dergisi 19 (2018): 59-63 <http://dergipark.org.tr/kocatepetip/issue/36792/419034>
Chicago ÇELİK, F . "TRANSOBTURATOR TAPE OPERASYONUNDA SIK KULLANILAN İKİ CERRAHİ TEKNİĞİN BAŞARI VE KOMPLİKASYON ORANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI". Kocatepe Tıp Dergisi 19 (2018): 59-63
RIS TY - JOUR T1 - TRANSOBTURATOR TAPE OPERASYONUNDA SIK KULLANILAN İKİ CERRAHİ TEKNİĞİN BAŞARI VE KOMPLİKASYON ORANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI AU - Fatih ÇELİK Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18229/kocatepetip.419034 DO - 10.18229/kocatepetip.419034 T2 - Kocatepe Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 59 EP - 63 VL - 19 IS - 2 SN - 1302-4612-2149-7869 M3 - doi: 10.18229/kocatepetip.419034 UR - https://doi.org/10.18229/kocatepetip.419034 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kocatepe Medical Journal TRANSOBTURATOR TAPE OPERASYONUNDA SIK KULLANILAN İKİ CERRAHİ TEKNİĞİN BAŞARI VE KOMPLİKASYON ORANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI %A Fatih ÇELİK %T TRANSOBTURATOR TAPE OPERASYONUNDA SIK KULLANILAN İKİ CERRAHİ TEKNİĞİN BAŞARI VE KOMPLİKASYON ORANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI %D 2018 %J Kocatepe Tıp Dergisi %P 1302-4612-2149-7869 %V 19 %N 2 %R doi: 10.18229/kocatepetip.419034 %U 10.18229/kocatepetip.419034
ISNAD ÇELİK, Fatih . "TRANSOBTURATOR TAPE OPERASYONUNDA SIK KULLANILAN İKİ CERRAHİ TEKNİĞİN BAŞARI VE KOMPLİKASYON ORANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI". Kocatepe Tıp Dergisi 19 / 2 (April 2018): 59-63. https://doi.org/10.18229/kocatepetip.419034