Cilt: 19 - Sayı: 2

Yıl: 2018

Makaleler-Araştırma Yazıları

Olgu Sunumu

Olgu Sunumu

6. İNTRAABDOMİNAL KİSTİK LEZYONUN NADİR BİR NEDENİ: MEZENTERİK KİSTİK LENFANJİOM

88x31.png
Bu Dergi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.