Yıl 2018, Cilt 19 , Sayı 2, Sayfalar 54 - 58 2018-04-26

DETERMINATION OF KNOWLEDGE LEVEL OF CARDIOVASCULAR DISEASES USING CARRF-KL SCALE OF 1ST AND 3RD GRADE STUDENTS IN FACULY OF MEDICINE
TIP FAKÜLTESİ 1. VE 3. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN CARRF-KL ÖLÇEĞİ İLE KARDİYOVASKÜLER HASTALIK BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

Nazan ERENOĞLU SON [1]


OBJECTIVE: Cardiovascular diseases (CVD) are still one of the most mortality disease all over the world and some of the risk factors of CVD are preventable. Although many students have knowledge of the risk factors of CVD, the perception level of medical students is still not enough so we aimed to describe knowledge level of CVD risk factors among faculty of medicine students.

MATERIAL AND METHODS: We used the cardiovascular disease risk factors knowledge Level (CARRF-KL) for investigation. Three hundred ten students (168 students were in 1st grade and 142 in 3rd grade) volunteered our study.

RESULTS: The average scores of the students was significantly higher in 1st grade than 3rd grade (24,40±3,07-22,71±4,36, p<0,001). The first four questions mean score in 3rd grade was significantly more than 1st grade (3,66±0,85-3,68±0,61; F:4,169; p= 0,006). For the questions 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 28 mean score was interestingly significantly more in 1st grade than 3rd grade (13,64±1,89-12,15±2,62, F: 20,379; p<0,0001). For the questions 7, 8, 13, 15, 16, 17, 21, 22, 26 mean score was significantly more in 1st grade than 3rd grade again (7,11±1,35-6,89±1,72; F: 58,650; p<0,0001).

CONCLUSIONS: We found mean CARRF-KL scale score was higher in our study students than literature but 1st grade answered betterly to most part of questions than 3rd grade but totally results were unsatisfactory. Smoking is the best known risk factor in contrast to diabetes mellitus at least one. In education knowledge regarding to chronic metabolic diseases like hyperlipidemia, diabetes mellitus should be stressed more efficiently.

AMAÇ: Kardiyovasküler hastalıklar (KVH) halen dünyadaki en büyük mortaliteye sahip hastalıklardan biridir ve KVH’ın bazı risk faktörleri önlenebilir. Birçok öğrenci KVH’ın risk faktörü ile ilgili bilgi sahibi olsa da, tıp öğrencilerinin algılama düzeyi hala yeterli değildir. Bu çalışmada, Tıp Fakültesi öğrencilerinin KVH risk faktörleri bilgi düzeylerini ölçmeyi amaçladık.

GEREÇ VE YÖNTEM: Araştırmada kardiovasküler bilgi düzeyi ölçeği (CARRF-KL) kullanılmıştır. 310 öğrenci (n=168 1. sınıf, n=142 3. sınıf) çalışmamıza gönüllü olarak katılmıştır.

BULGULAR: Öğrencilerin ortalama puanları, 1. sınıfta, 3. sınıfa göre anlamlı derecede yüksek bulundu (24,40±3,07-22,71±4,36, p<0,001). İlk dört sorunun ortalaması 3.sınıfta, 1.sınıftan anlamlı derecede yüksek bulundu (3,66±0,85’ekarşı 3,68±0,61; F: 4,169; p = 0,006). 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 28 sorular için ortalama değer 1.sınıflarda, 3. sınıflara nazaran anlamlı derecede yüksekbulundu (13,64±1,89-12,15±2,62, F: 20,379; p<0,0001). 7, 8, 13, 15, 16, 17, 21, 22, 26 sorular içinde aynı şekilde 1.sınıflarda, 3. sınıflara nazaran anlamlı derecede yüksekbulundu (7,11±1,35-6,89±1,72; F: 58,650; p<0,0001).

SONUÇ: Çalışmamıza katılan öğrencilerin CARRF-KL skor puanı ortalaması literatürden daha yüksek bulunmasına karşın, sonuçlar çok yeterli değildi. 1. sınıflar soruların çoğunluğuna, 3. sınıfa göre daha iyi yanıt vermiştir. Sigara içimi en iyi bilinen risk faktörüdür. Eğitimlerde; hiperlipidemi, diabetes mellitus gibi kronik metabolik hastalıklarla ilgili bilgiler daha etkin olarak vurgulanmalıdır.
 • Reiner Ž, Tedeschi-Reiner E. Atherosclerosis a paradox ofEastern European countries. Atherosclerosis 2006;7(3):461.
 • Graham I, Atar D, Borch-Johnsen K, et al. European guidelines on cardiovascular dise-ase prevention in clinical practice: executive summary. Eur J Prev Cardiol, 2007;14(2):E1-40.
 • Onat A, Ugur M, Cicek G ve ark. The Turkish adult risk factorsurvey 2009: similar cardiovascular mortality in rural and urban areas. Arch Turk Soc Cardiol. 2010;38(3):159-163.
 • Munoz LR, Etnyre A, Adams M, et al. Awareness of heartdisease among female col-lege students. J Women Health, 2010;19:2253-2259.
 • Arıkan I, Metintas S, Kalyoncu C, Yıldız Z. The Cardiovasculardisease risk factors knowledge level (CARRF-KL) scale: a validity and reliability study. Arch Turk Soc Car-diol. 2009;37(1):35-40.
 • Gurdogan EP, Kurt S, Unsar S. The knowledge aboutcardiovascular risk factors among students in a faculty of health science. Euras J Fam Med. 2014;3(2):79-84.7. Kumsar KA, Taskin YF, Akkas AO. The effect of cardiovascularrisk factors knowledge level on healthy life style behaviors and related factors in nursing students. Internatio-nal Journal of Basic and Clinical Studies (IJBCS). 2015;4(2):47-60.
 • Tan M, Dayapoglu N, Sahin ZA, Curcani M, Polat H. Determining cardiovascular disea-se risk factors knowledge level of women living in rural area. Gumushane University Journal of Health Sciences. 2013;2(3):331-341.
 • Uysal H, Enc N, Cenal Y, Karaman A, Topuz C. Awareness about preventable cardio-vascular risk factors of students attending faculties of nursing and literature. Anatol J Cardiol. 2013;13:728-731.
 • Hacialioglu G, Mert N, Deniz S, Orak E. The ınvestigationof awareness of the stu-dents of a private university about myocardial ınfarction risk factors. Florence Nightin-gale Hemşirelik Dergisi. 2011;19(2):99-104.
 • Yadav KD, Wagle RR. Knowledge and attitude regardingmajor risk factors of cardi-ovascular diseases among 15-19 year old students of kathmandu district. Health Pros-pect. 2012;11:7-10.
 • Reiner Z, Sonicki Z, Reiner ET. The perception and knowledge of cardiovascular risk factors among medical students. Croat Med J. 2012;53:278-84.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Makaleler-Araştırma Yazıları
Yazarlar

Yazar: Nazan ERENOĞLU SON (Sorumlu Yazar)

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 26 Nisan 2018

Bibtex @araştırma makalesi { kocatepetip419028, journal = {Kocatepe Tıp Dergisi}, issn = {1302-4612}, eissn = {2149-7869}, address = {}, publisher = {Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {19}, pages = {54 - 58}, doi = {10.18229/kocatepetip.419028}, title = {TIP FAKÜLTESİ 1. VE 3. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN CARRF-KL ÖLÇEĞİ İLE KARDİYOVASKÜLER HASTALIK BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ}, key = {cite}, author = {ERENOĞLU SON, Nazan} }
APA ERENOĞLU SON, N . (2018). TIP FAKÜLTESİ 1. VE 3. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN CARRF-KL ÖLÇEĞİ İLE KARDİYOVASKÜLER HASTALIK BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ. Kocatepe Tıp Dergisi , 19 (2) , 54-58 . DOI: 10.18229/kocatepetip.419028
MLA ERENOĞLU SON, N . "TIP FAKÜLTESİ 1. VE 3. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN CARRF-KL ÖLÇEĞİ İLE KARDİYOVASKÜLER HASTALIK BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ". Kocatepe Tıp Dergisi 19 (2018 ): 54-58 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kocatepetip/issue/36792/419028>
Chicago ERENOĞLU SON, N . "TIP FAKÜLTESİ 1. VE 3. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN CARRF-KL ÖLÇEĞİ İLE KARDİYOVASKÜLER HASTALIK BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ". Kocatepe Tıp Dergisi 19 (2018 ): 54-58
RIS TY - JOUR T1 - TIP FAKÜLTESİ 1. VE 3. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN CARRF-KL ÖLÇEĞİ İLE KARDİYOVASKÜLER HASTALIK BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ AU - Nazan ERENOĞLU SON Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18229/kocatepetip.419028 DO - 10.18229/kocatepetip.419028 T2 - Kocatepe Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 54 EP - 58 VL - 19 IS - 2 SN - 1302-4612-2149-7869 M3 - doi: 10.18229/kocatepetip.419028 UR - https://doi.org/10.18229/kocatepetip.419028 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kocatepe Tıp Dergisi TIP FAKÜLTESİ 1. VE 3. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN CARRF-KL ÖLÇEĞİ İLE KARDİYOVASKÜLER HASTALIK BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ %A Nazan ERENOĞLU SON %T TIP FAKÜLTESİ 1. VE 3. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN CARRF-KL ÖLÇEĞİ İLE KARDİYOVASKÜLER HASTALIK BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ %D 2018 %J Kocatepe Tıp Dergisi %P 1302-4612-2149-7869 %V 19 %N 2 %R doi: 10.18229/kocatepetip.419028 %U 10.18229/kocatepetip.419028
ISNAD ERENOĞLU SON, Nazan . "TIP FAKÜLTESİ 1. VE 3. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN CARRF-KL ÖLÇEĞİ İLE KARDİYOVASKÜLER HASTALIK BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ". Kocatepe Tıp Dergisi 19 / 2 (Nisan 2018): 54-58 . https://doi.org/10.18229/kocatepetip.419028
AMA ERENOĞLU SON N . TIP FAKÜLTESİ 1. VE 3. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN CARRF-KL ÖLÇEĞİ İLE KARDİYOVASKÜLER HASTALIK BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ. KTD. 2018; 19(2): 54-58.
Vancouver ERENOĞLU SON N . TIP FAKÜLTESİ 1. VE 3. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN CARRF-KL ÖLÇEĞİ İLE KARDİYOVASKÜLER HASTALIK BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ. Kocatepe Tıp Dergisi. 2018; 19(2): 58-54.