Year 2018, Volume , Issue 1, Pages 28 - 41 2018-12-28

KURUMSAL İMAJ OLUŞTURMADA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİ: İZLENİM YÖNETİMİ TAKTİKLERİNİN YOUTUBE VİDEOLARINDA KULLANIMI

Salih GÜRBÜZ [1]

107 210

Kurumlar kamuları nezdinde daha iyi algılanmak amacına yönelik çok çeşitli faaliyetlerini hedef kitlelerinin izleyebileceği özellikler ve araçlar üzerinden tanıtma ve duyurma çabasındadır. Sosyal sorumluluk faaliyetleri bu tanıtım faaliyetleri arasında önemlidir. Sosyal sorumluluk bakımından hedef kitlesi nezdinde başarılı bulunan kurumlar ise kurumsal anlamda olumlu bir imaja sahip olabilmektedir. Kurumsal imaj oluşumunda da çeşitli teknikler kullanılmaktadır. Bu teknikler arasında izlenim yönetimi taktikleri ise imaj oluşturmada kurumlara önemli fırsatlar sunmaktadır. Bu çalışmada Garanti Bankasının kuruculuğunu yaptığı Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) bünyesinde yürütülen sosyal sorumluluk faaliyetlerinin vakfın kurumsal sosyal medya hesapları üzerinden kitlelere nasıl ulaştırıldığı ve kitleler üzerinde nasıl bir imaj bırakılmak istendiği izlenim yönetimi taktikleri bağlamında değerlendirilecektir. Bu amaca yönelik ÖRAV’ın kurumsal Youtube hesabında paylaştığı videolar nitel içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Buna göre Garanti Bankası ÖRAV üzerinden yürüttüğü sosyal sorumluluk faaliyetleri ile hedef kitlesi üzerinde kendini kabul ettirme, kurumsal tanıtım ve kendini örnek bir kurum olarak gösterme taktiklerini kullanarak, Bankanın sosyal sorumluluk sahibi, becerikli, etkin, çekici bir kurum olduğuna yönelik imajlar oluşturmak istediği değerlendirilmiştir. 

Kurumsal İmaj, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, İzlenim Yönetimi, Sosyal Medya, YouTube
 • Armağan, A. (2001). Medya Ve İzlenim Yönetimi. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi|, (11). 313-320.
 • Aslan, E. Ş., ve Aydın, C. (2018). Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerinin Marka Tercihine Etkisi Üzerine Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 11 (1), 146-166.
 • Aydede, C. (2007). Yükselen Trend Kurumsal Sosyal Sorumluluk. Mediacat Yayınları: İstanbul.
 • Bakan, Ö. (2005). Kurumsal İmaj. Tablet Kitabevi: Konya.
 • Barich, H. ve Kotler, P. (1991). A Framework For Marketing İmage Management. Mıt Sloan Management Review, 32 (2), 94.
 • Bolino, M. C., Kacmar, K. M., Turnley, W. H., and Gilstrap, J. B. (2008). A multi-level review of impression management motives and behaviors. Journal of Management, 34 (6), 1080-1109.
 • Cho, J. Y., and Lee, E. H. (2014). Reducing confusion about grounded theory and qualitative content analysis: Similarities and differences. The qualitative report, 19 (32), 1-20.
 • Eroğlu, E. ve Özkan, G. (2009). “Örgüt Kültürü” Ve “İletişim Doyumu” İle Bireysel Özellikler Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi: Bir Uygulama Örneği. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 5(4), 50-61.
 • Forman, J.ve Damschroder, L. (2007). Qualitative content analysis. In Empirical methods for bioethics: A primer (pp. 39-62). Emerald Group Publishing Limited.
 • Geçikli, F. (2012). Kurum İmajı. Fenomen Yayınları: Erzurum.
 • Harwood, T. G. ve Garry, T. (2003). An overview of content analysis. Marketing Review, 3(4), 479-498.
 • Hooghiemstra, R. (2000). Corporate Communication And İmpression Management–New Perspectives Why Companies Engage İn Corporate Social Reporting. Journal Of Business Ethics, 27(1-2), 55-68.
 • Hsieh, H-F. and Shannon, S. E. (2005). Three approaches to qualitative content analysis. Qualitative Health Research, 15(9), 1277-1288.
 • Jaja, S. A. (2003). Impression Management Metaphors: An Agenda For The 21st Century African İndustrial Managers. Management Research News, 26(12), 73-94.
 • Jones, E. E. And Pittman, T. S. (1982). Toward A General Theory Of Strategic Self-Presentation. In J. Suls (Ed.), Psychological Perspectives Of The Self (Pp. 231-263). Hillsdale,Nj: Erlbaum.
 • Kalyon, Y. (2007). Halkla İlişkiler. Nobel Yayın Dağıtım: Ankara.
 • Kracauer, S. (1952). The challenge of qualitative content analysis. Public Opinion Quarterly, 16, 631-642. https://www.jstor.org/stable/2746123 Erişim tarihi: 12.11.2018.
 • Mohamed, A. A., Gardner, W. L., and Paolillo, J. G. P. (1999). A Taxonomy Of Organizational Impression Management Tactics. Advances İn Competitiveness Research, 7(1), 108 - 130.
 • Newman, D. M. (2009). Sociology: Exploring The Architecture Of Everyday Life. Thousandoaks, Ca: Pineforgepress.
 • Nguyen, N. and Leblanc, G. (2001). Corporate İmage And Corporate Reputation İn Customers’ Retention Decisions İn Services. Journal Of Retailing And Consumer Services, 8(4), 227-236.
 • Okay, A. (2013). Kurum Kimliği. Derin Yayınları: İstanbul.
 • Okay, A. ve Okay, A. (2002). Halkla İlişkiler Kavram Strateji ve Uygulamaları. Der Yayınları: İstanbul.
 • Özgen, E. (2006). Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri. Maviağaç Kültür Sanat Yayıncılık: İstanbul.
 • Öztürk, M. C. ve Şardağı, E. (2018). Kurumsal Kimlik Aracı Olarak Facebook: Türkiye’deki Sivil Toplum Kuruluşları (Stk) Üzerine Bir Değerlendirme. İleti-Ş-İm. 28. 115-141
 • Özüpek, M. N. (2008). Sosyal Sorumluluk. (Editörler: Ahmet Kalender ve Mehmet Fidan). Halkla İlişkiler. Tablet Yayınları: Konya, 251-288.
 • Peltekoğlu, F. B.ve Tozlu, E. (2018). Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kampanyalarının Dijital Paydaşları; Sosyal Medya Fenomenleri. Erciyes İletişim Dergisi, 5(4), 285-299.
 • Peltekoğlu, F. B. (2014). Halkla İlişkiler Nedir?. Beta Yayıncılık: İstanbul.
 • Priest, H., Roberts, P., and Woods, L. (2002). An overview of three different approaches to the interpretation of qualitative data. Part 1: Theoretical issues. Nurse Researcher, 10(1), 30.
 • Schreier, M. (2012). Qualitative content analysis in practice. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Solmaz, B. (2011). Kurumsal İletişim Yönetimi. Tablet Kitabevi : Konya.
 • Tengilimoğlu, D. ve Öztürk, Y. (2004). İşletmelerde Halkla İlişkiler. Seçkin Yayıncılık: Ankara.
 • Tosun, B. N. (2003). Kurumsal İletişim Sürecinde Reklam Ve İmaj Yönetiminin Bütünleşik Konumu. Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi. 18 (1).173 191.
 • Yavuz, C. (2013). Halkla İlişkiler. Detay Yayıncılık: Ankara.
 • Yücel, İ. (2013). Örgütlerde İzlenim Yönetimi Ve Taktikleri Üzerine Kavramsal Bir İnceleme. Akademik Bakış Dergisi, (35), 1-20.
 • Zivnuska, S., Kacmar, K. M., Witt, L. A., Carlson, D. S. and Bratton, V. K. (2004). Interactive effects of impression management and organizational politics on job performance. Journal of Organizational Behavior, 25 (5), 627-640.
 • Link 1, Garanti- ÖRAV (2 Kasım 2016). https://www.youtube.com/watch?v=eovdOxfxyiI
 • Link 2, Öğretmen Akademisi Vakfı- Garanti (11 Kasım 2017). https://www.youtube.com/watch?v=SjTzLHmlMnA. (Erişim Tarihi:26.09.2018)
 • Link 3, ÖRAV’lılar Öğretmen Akademisi Vakfı’nı anlatıyor (21 Aralık 2015). https://www.youtube.com/watch?v=WKXxgG152io. (Erişim tarihi:26.09.2018)
 • Link 4, ÖRAV. http://Www.Orav.Org.Tr/Hakkimizda/Orav-Hakkinda. (Erişim tarihi: 26.09.2018).
Primary Language tr
Subjects Communication
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-5690-8136
Author: Salih GÜRBÜZ (Primary Author)
Institution: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 28, 2018

Bibtex @research article { ks482801, journal = {Konya Sanat}, issn = {2667-789X}, address = {Necmettin Erbakan University}, year = {2018}, volume = {}, pages = {28 - 41}, doi = {}, title = {KURUMSAL İMAJ OLUŞTURMADA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİ: İZLENİM YÖNETİMİ TAKTİKLERİNİN YOUTUBE VİDEOLARINDA KULLANIMI}, key = {cite}, author = {GÜRBÜZ, Salih} }
APA GÜRBÜZ, S . (2018). KURUMSAL İMAJ OLUŞTURMADA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİ: İZLENİM YÖNETİMİ TAKTİKLERİNİN YOUTUBE VİDEOLARINDA KULLANIMI. Konya Sanat, (1), 28-41. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ks/issue/41836/482801
MLA GÜRBÜZ, S . "KURUMSAL İMAJ OLUŞTURMADA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİ: İZLENİM YÖNETİMİ TAKTİKLERİNİN YOUTUBE VİDEOLARINDA KULLANIMI". Konya Sanat (2018): 28-41 <http://dergipark.org.tr/ks/issue/41836/482801>
Chicago GÜRBÜZ, S . "KURUMSAL İMAJ OLUŞTURMADA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİ: İZLENİM YÖNETİMİ TAKTİKLERİNİN YOUTUBE VİDEOLARINDA KULLANIMI". Konya Sanat (2018): 28-41
RIS TY - JOUR T1 - KURUMSAL İMAJ OLUŞTURMADA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİ: İZLENİM YÖNETİMİ TAKTİKLERİNİN YOUTUBE VİDEOLARINDA KULLANIMI AU - Salih GÜRBÜZ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Konya Sanat JF - Journal JO - JOR SP - 28 EP - 41 VL - IS - 1 SN - 2667-789X- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Konya Sanat KURUMSAL İMAJ OLUŞTURMADA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİ: İZLENİM YÖNETİMİ TAKTİKLERİNİN YOUTUBE VİDEOLARINDA KULLANIMI %A Salih GÜRBÜZ %T KURUMSAL İMAJ OLUŞTURMADA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİ: İZLENİM YÖNETİMİ TAKTİKLERİNİN YOUTUBE VİDEOLARINDA KULLANIMI %D 2018 %J Konya Sanat %P 2667-789X- %V %N 1 %R %U
ISNAD GÜRBÜZ, Salih . "KURUMSAL İMAJ OLUŞTURMADA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİ: İZLENİM YÖNETİMİ TAKTİKLERİNİN YOUTUBE VİDEOLARINDA KULLANIMI". Konya Sanat / 1 (December 2018): 28-41.
AMA GÜRBÜZ S . KURUMSAL İMAJ OLUŞTURMADA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİ: İZLENİM YÖNETİMİ TAKTİKLERİNİN YOUTUBE VİDEOLARINDA KULLANIMI. Konya Sanat. 2018; (1): 28-41.
Vancouver GÜRBÜZ S . KURUMSAL İMAJ OLUŞTURMADA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİ: İZLENİM YÖNETİMİ TAKTİKLERİNİN YOUTUBE VİDEOLARINDA KULLANIMI. Konya Sanat. 2018; (1): 41-28.