Konya Sanat
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2667-789X | Yayın Aralığı Yıllık | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Necmettin Erbakan Üniversitesi | http://dergipark.org.tr/tr/pub/ks


Konya Sanat Dergisi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde yayımlanan bilimsel ve hakemli bir e-dergidir. 2018 yılında yayın hayatına başlayan Konya Sanat Dergisi her yılın Aralık döneminde yayımlanır. Dergiye yayımlanmak üzere gönderilecek makaleler daha önce başka bir dergide yayımlanmamış ve yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Makalelerin formatı Dergi Editör kurulu tarafından onaylanan yazım kurallarına göre düzenlenmelidir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir. Yayımlanan yazıların içerikleriyle ilgili her türlü yasal sorumluluk, yazarına/yazarlarına aittir.

Konya Sanat Dergisi, Asos Index veri tabanı tarafından taranmaktadır.

Makale göndermek için tıklayınız.

Makale şablonunu indirmek için tıklayınız.

Kitap değerlendirmesi şablonunu indirmek için tıklayınız.

Konya Sanat

ISSN 2667-789X | Yayın Aralığı Yıllık | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Necmettin Erbakan Üniversitesi | http://dergipark.org.tr/tr/pub/ks
Kapak Resmi


Konya Sanat Dergisi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde yayımlanan bilimsel ve hakemli bir e-dergidir. 2018 yılında yayın hayatına başlayan Konya Sanat Dergisi her yılın Aralık döneminde yayımlanır. Dergiye yayımlanmak üzere gönderilecek makaleler daha önce başka bir dergide yayımlanmamış ve yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Makalelerin formatı Dergi Editör kurulu tarafından onaylanan yazım kurallarına göre düzenlenmelidir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir. Yayımlanan yazıların içerikleriyle ilgili her türlü yasal sorumluluk, yazarına/yazarlarına aittir.

Konya Sanat Dergisi, Asos Index veri tabanı tarafından taranmaktadır.

Makale göndermek için tıklayınız.

Makale şablonunu indirmek için tıklayınız.

Kitap değerlendirmesi şablonunu indirmek için tıklayınız.