Sahibi

Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı Adına

Prof. Dr. Ahmet ÇAYCI


Editör

Dr. Öğr. Üyesi Osman PERÇİN

Yayın Kurulu / Editorial Board

Prof. Dr. Ahmet ÇAYCI (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Prof. Dr. Murat ERTEKİN (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Doç. Dr. Ali Fuat BAYSAL (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Doç. Dr. Mustafa KINIK (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Osman PERÇİN (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Tayfur ÖZTÜRK (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Mine ÖZTÜRK (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Salih GÜRBÜZ (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Dergi Danışma Kurulu

Prof. Dr. Adnan TEPECİK (Başkent Üniversitesi)

Prof. Dr. Abdülhamit TÜFEKÇİOĞLU (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Alev KURU (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Melek GÖKAY (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Prof. Dr. Namık Kemal SARIKAVAK (Hacettepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Osman ALTINTAŞ (Giresun Üniversitesi)

Prof. Türkan ERDEM (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Prof. Dr. Yüksel BİNGÖL (Atılım Üniversitesi)

Prof. İlhan ÖZKEÇECİ (Yıldız Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Bilal KUŞPINAR(Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Prof. Dr. Ahmet KALENDER (Selçuk Üniversitesi)

Prof. Dr. Şükrü BAĞCI (Selçuk Üniversitesi)

Doç. Dr. Süleyman BERK (Yalova Üniversitesi)

Doç. Dr. Enderhan KARAKOÇ (Selçuk Üniversitesi)

Doç. Dr. Harun Hilmi POLAT(Selçuk Üniversitesi)

Doç. Dr. Ali Atıf POLAT(Selçuk Üniversitesi)

Doç. Dr. Uğur ATAN (Selçuk Üniversitesi)

Doç. Dr. Yusuf KEŞ (Süleyman Demirel Üniversitesi)

Doç. Dr. Mehmet ÖZKARTAL (Süleyman Demirel Üniversitesi)

Doç. Dr. Levent MERCİN (Dumlupınar Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Şehnaz BİÇER ÖZCAN (Marmara Üniversitesi)