Amaç

Konya Sanat Dergisi, Kültür, Sanat, Güzel Sanatlar, Sanat ve Bilim alanlarında (Geleneksel Türk Sanatları, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Grafik, Heykel, Müzik, Resim, Sahne Sanatları, Sanat Tarihi, Arkeoloji Verileri, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım, Seramik, Sinema-TV, İletişim Sanatları, Tekstil ve Moda Tasarımı, v.b.) ve diğer sanat alanlarıyla ilgili üretilen özgün ve nitelikli çalışmalar ile bilginin ve deneyimin gelecek kuşaklara aktarılmasını destekleyerek ve yayımlamak bilim ve sanat dünyasına katkı sunmaktır.


Kapsam

Konya Sanat Dergisi, Sanat, Kültür, Güzel Sanatlar, Uygulamalı Sanatlar, Sanat Eğitimi, Geleneksel Türk Sanatları, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Mimarlık, İç Mimarlık Tasarımı, Çevre Tasarımı, Grafik, Heykel, Müzik, Resim, Sahne Sanatları, Sanat Tarihi, Arkeoloji Verileri, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım, Seramik, Sinema-Tv, İletişim Sanatları, Tekstil Ve Moda Tasarımı başta olmak üzere doğrudan veya dolaylı olarak ilişki içinde olan tüm sanat ve çalışma alanlarını kapsamaktadır. Bununla beraber, kültür ve sanatla ilgili özgün yaklaşımların, metotların, deneyimlerin ve analize dayalı araştırmaların yayımlandığı yılda 1 (bir) kez elektronik ortamda yayınlanan hakemli bir dergidir.