Konuralp Medical Journal
Cover Image
ISSN 1309-3878 | e-ISSN 1309-3878 | Period Tri-annual | Founded: 2009 | Publisher Duzce University | http://www.konuralptipdergi.duzce.edu.tr/


Konuralp Medical Journal (ISSN: 1309-3878) is a publication of Düzce University School of Medicine Department of Family Medicine. Our Journal was published on October 2009 firstly. Our Journal is planned to be published three times a year in March, June and October and the articles which are sent to our Journal will be evaluated by "peer review" method. The scientific articles which will be sent to Konuralp Medical Journal should be appropriate to the World Health Editors Board’s (http://www.icmje.org/) ("icmje_08.pdf" Turkish Translation ICMJE) common rules of the current version which are necessary in the articles for biomedical journals. 

Konuralp Medical Journal (ISSN: 1309-3878) aims to publish articles related to primary care in general medicine, such as Turkish review articles, case reports, with pictures of a subject, letters to the editor, news and developments in the world of medicine and basic and clinical research. The articles should not be published anywhere else previously and should not be under review for publication in another journal. The articles that are not prepared according to the extension rules will not be considered. Articles can be found online as Free Full Text at the website of http://www.konuralptipdergi.duzce.edu.tr/. The Editorial Board of our journal suggests that the key words of scientific articles should be taken from Turkey Science Terms and the authors can get benefit in the website of http://www.bilimterimleri.com/

Konuralp Tıp Dergisi  [Konuralp Medical Journal] ISSN: 1309-3878 have a deposit policy directory (SHERPA/RoMEO) http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php. We have accepted manuscripts from all international authors. Our journal have a waiver policy (for developing countries ,etc.).

Konuralp Tıp Dergisi  [Konuralp Medical Journal] ISSN: 1309-3878 is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles in this journal without asking prior permission from the publisher or the author. This is in accordance with the DOAJ definition of open access.

Best Regards,

Yrd. Doc. Dr. Cemil Işık SÖNMEZ
Editor 

Konuralp Medical Journal

ISSN 1309-3878 | e-ISSN 1309-3878 | Period Tri-annual | Founded: 2009 | Publisher Duzce University | http://www.konuralptipdergi.duzce.edu.tr/
Cover Image

105.758

413.264


Konuralp Medical Journal (ISSN: 1309-3878) is a publication of Düzce University School of Medicine Department of Family Medicine. Our Journal was published on October 2009 firstly. Our Journal is planned to be published three times a year in March, June and October and the articles which are sent to our Journal will be evaluated by "peer review" method. The scientific articles which will be sent to Konuralp Medical Journal should be appropriate to the World Health Editors Board’s (http://www.icmje.org/) ("icmje_08.pdf" Turkish Translation ICMJE) common rules of the current version which are necessary in the articles for biomedical journals. 

Konuralp Medical Journal (ISSN: 1309-3878) aims to publish articles related to primary care in general medicine, such as Turkish review articles, case reports, with pictures of a subject, letters to the editor, news and developments in the world of medicine and basic and clinical research. The articles should not be published anywhere else previously and should not be under review for publication in another journal. The articles that are not prepared according to the extension rules will not be considered. Articles can be found online as Free Full Text at the website of http://www.konuralptipdergi.duzce.edu.tr/. The Editorial Board of our journal suggests that the key words of scientific articles should be taken from Turkey Science Terms and the authors can get benefit in the website of http://www.bilimterimleri.com/

Konuralp Tıp Dergisi  [Konuralp Medical Journal] ISSN: 1309-3878 have a deposit policy directory (SHERPA/RoMEO) http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php. We have accepted manuscripts from all international authors. Our journal have a waiver policy (for developing countries ,etc.).

Konuralp Tıp Dergisi  [Konuralp Medical Journal] ISSN: 1309-3878 is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles in this journal without asking prior permission from the publisher or the author. This is in accordance with the DOAJ definition of open access.

Best Regards,

Yrd. Doc. Dr. Cemil Işık SÖNMEZ
Editor 

Volume 11 - Issue 1 - Mar 2019
 1. Birinci Basamak İçin Fiziksel Aktivite Anketinin Türkçe Uyarlamasının Geçerlilik ve Güvenilirliği
  Pages 1 - 8
  Ayşe Emel Kaya Noğay, Mehmet Özen
 2. Death Rates and Causes of Death in Turkey Between 2009 and 2016 Based on TUIK Data
  Pages 9 - 16
  Selçuk Akturan, Burak Gümüş, Ömer Özer, Hüseyin Balandız, Ali Kemal Erenler
 3. The Power of Diagnostic Tests for Benign Paroxysmal Positional Vertigo: A Syndromic Approach
  Pages 17 - 23
  Hatice Sema Başak, Özkan Doğan, Okay Başak
 4. Akut Pankreatit Şiddeti ile Trombosit Lenfosit Oranı, Nötrofil Lenfosit Oranı, Eritrosit Dağılım Genişliği ve Ortalama Platelet Volümü Arasındaki İlişki
  Pages 24 - 29
  Attila Önmez, Ece Bilir, Serkan Torun
 5. Relationship Between Activities of Daily Living and Cognitive Function Among Community-Dwelling Elderly in Urban Areas of Kayseri, Turkey: A Cross-Sectional Study
  Pages 30 - 35
  Elif Deniz Şafak, Hatice Duygu Kızılçay, Sibel Arguvanlı, Mumtaz M. Mazıcıoğlu, Salime Mucuk, Ahmet Öztürk, Şemsinur Göçer, Yusuf Kırış, Sibel Akın
 6. Obstruktif Uyku Apne Ön Tanısında Tiroid Fonksiyon Testlerinin Önemi ve Gerekliliği
  Pages 36 - 40
  Deniz Doğan, Nesrin Öcal
 7. Is Epidural Fat Affected by Peripheric or Visceral Adipose Tissue? A Radiologic View
  Pages 41 - 47
  Nilüfer Aylanç, Mustafa Reşorlu, Gürhan Adam
 8. Şiddetli Preeklampsiye Eşlik Eden HELLP Sendromu Olgularında Maternal ve Perinatal Sonuçların Değerlendirilmesi
  Pages 48 - 54
  Taner Günay, Abdulkadir Turgut, Oğuz Devrim Yardımcı, Ergül Demirçivi Bör, Gökhan Göynümer
 9. Perkütan Koroner İşlem Yapılan Hastalarda Klopidogrel Direncinin Klinik Belirteçleri
  Pages 55 - 61
  Cem Özde, Osman Kayapinar
 10. Drug Eluting Stents versus Bare Metal Stents in ST- Segment Elevation Myocardial Infarction
  Pages 62 - 68
  Adnan Kaya, Mustafa Adem Tatlısu
 11. Gated Miyokard Perfüzyon Spect Çalışmasındaki Stres Defekt Skorları İle Homosistein Düzeylerinin Karşılaştırılması
  Pages 69 - 75
  Ayşe Yılmaz
 12. An Evaluation of the Infant Mortality Rate in 2014 and 2015 in Northeastern Anatolia
  Pages 76 - 81
  Zahide Koşan, Banu Bedir, Sinan Yılmaz, Aysun Aras, Elif Okşan Çalıkoğlu, Mahmut Uçar
 13. Bir Ortaöğretim Kurumunda Akran Zorbalığının Değerlendirilmesi
  Pages 82 - 88
  Aslıhan Öztürk, Ayfer Tezel, Fatma Özlem Öztürk
 14. Çocukluk Çağı Hashimoto Tiroiditi Tanılı Olguların Klinik Özellikleri ve İzlem Bulguları-Retrospektif Tek Merkez Deneyimi
  Pages 89 - 94
  Özlem Korkmaz, Samim Özen, Damla Gökşen, Şükran Darcan
 15. Psoriazis Hastalarında Sistemik Tedavinin Hematolojik Parametreler Üzerine Etkisi
  Pages 95 - 100
  Ebru Karagün
 16. Kronik Spontan Ürtikerli Hastalarda Kronik Yaygın Ağrı Sıklığı ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi
  Pages 101 - 105
  Ragıp Ertaş, Kemal Erol
 17. Bolu Yöresindeki Multipl Skleroz Hastalarında Görülen Dermatolojik Bulgular
  Pages 106 - 111
  Betül Şereflican, Şule Aydın Türkoğlu
 18. Development and Validation of a Personality Type ‎Inventory ‎Based on Enneagram
  Pages 112 - 118
  Kenan Tastan
 19. Histological and Biochemical Investigation of the Effects of Low Intensity Pulsed Ultrasound on Orthodontic Tooth Movement
  Pages 119 - 125
  Mine Geçgelen Cesur, Tuna Onal, Mehmet Dincer Bilgin, Fevziye Burcu Sirin, Sevinc Inan, Ergun Cem Koken, Afra Alkan, Gokhan Cesur
 20. Kansere Yeni Yaklasim: Akciger Kanserinde İn Vitro Antianjiyogenik Tedavi
  Pages 126 - 131
  Merve Alpay
 21. Türkiye’de Sağlık Okuryazarlığı Politikalarının Hastaneler Açısından Değerlendirilmesi
  Pages 132 - 143
  Gamze Kutlu, Yasemin Akbulut
 22. Association Between Near Infrared Spectroskopy (NIRS) and Normobaric and Hyperbaric Oxygen Treatment in Acute Carbon Monoxide Poisoning
  Pages 144 - 149
  Mücahit Günaydın, Ali Aygün, Ahmet Ali Top, Furkan Yıldırım, Hüseyin Alper Vardar
 23. Transsective Identity Transition in Lesbian Sexual Directions and Clinical Case Study on the Future of the Lesbian Relationship
  Pages 150 - 158
  Ertuğrul Taş, Meryem Vural Batık, Onur Öztürk
 24. Mental Processes on The Clinical Problem Solving in Family Medicine
  Pages 159 - 160
  Turan Set, Elif Ates, Kenan Tastan