Yayın Kurulu

Baş Editör: Dr. Nejat TAMZOK, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu

Editör: Dr. Bülent TOKA, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

Editör: Dr. İlkay Bengü ÇELİK, Hacettepe Üniversitesi

Editör: Dr. Mehtap Gülsüm KILIÇ, Dicle Üniversitesi

Editör: Dr. Nuray DEMİRELOrta Doğu Teknik Üniversitesi

Editör Yrd: Dr. Mustafa ERKAYAOĞLU, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Editör Yrd: Ercan POLAT, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi