Yayın Kurulu

Baş Editör: Dr. Nejat TAMZOK, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu

Editör: Dr. Bülent TOKA, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

Editör: Dr. İlkay Bengü CAN, Hacettepe Üniversitesi

Editör: Dr. Ümit Özer, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

Editör: Dr. Mehtap Gülsüm KILIÇ, Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü

Editör Yrd: Emre Yılmazkaya, Hacettepe Üniversitesi

Editör Yrd: Dr. Ece Kundak, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Editör Yrd: Ercan POLAT, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi