Year 2018, Volume 5, Issue 3, Pages 991 - 1006 2018-12-27

ALFRED MARSHALL: THE CONCEPTION OF ‘A MAN OF FLESH AND BLOOD’
ALFRED MARSHALL: ‘KANLI-CANLI’ İNSAN ANLAYIŞI

HÜSNÜ BİLİR [1]

51 237

Alfred Marshall objected the idea of ‘rational economic man’ contrary to the other leading figures of neoclassical economics, despite he is evaluated as a neoclassical economist. According to him economics was a changeable, complicated and evolutionary discipline, and this idea which neglects human’s social and cultural sphere, emotions, intuitions, desires and habits was inadequate to explain this complicated sphere. Instead of this concept Marshall suggested the idea of ‘a man of flesh and blood’ which reflects the relationships of human with his/her social and historical context. And this paper aims to examine Marshall’s conceptions of science and ’economics’ and to reveal the essential of his conception of ‘a man of flesh and blood’.  
Neoklasik iktisadın kurucuları arasında değerlendirilen Alfred Marshall, neoklasik iktisadın diğer önde gelen isimlerinin aksine, ‘rasyonel iktisadi insan’ fikrine karşı çıkmıştır. Zira Marshall’a göre iktisat değişken, karmaşık ve evrimsel bir yapıya sahiptir ve insanın hem toplumsal ve kültürel çevresini, hem de duygularını, sezgilerini, arzularını ve alışkanlıklarını dikkate almayan bu rasyonel iktisadi insan fikri, bu karmaşık dünyayı açıklama konusunda yetersiz kalmaktadır. Marshall bu kavramın yerine, insanın toplumsal ve tarihsel bağlamıyla bağlantısını ifade eden ‘kanlı-canlı insan’ fikrini önermiştir. Bu çalışmanın amacı da, Marshall’ın ontolojik ve epistemolojik anlayışı doğrultusunda bilimi ve ‘iktisat’ı nasıl ele aldığını incelemek ve bu doğrultuda ‘kanlı-canlı insan’ anlayışının temelini gözler önüne sermektir. 
 • ALVEY, J. E. (1999), A Short History of Economics as a Moral Science, Journal of Markets&Morality, 2(1), 53-73.
 • ARENA, R. (2008), On the Relationship Between Economics and Sociology: Marshall and Schumpeter, Y. SHIONOYA, T. NISHIZAWA içinde, Marshall and Schumpeter on Evolution: Economic Sociology of Capitalist Development, (s. 65-92), Cheltenham: Edward Elgar.
 • ASPERS, P. (1999), The Economic Sociology of Alfred Marshall: An Overview, American Journal of Economics and Sociology, 58(4), 651-667.
 • BİLİR, H. (2017), Nöroiktisat: Neoklasik İktisadın Yenilenen Yüzü mü, Eleştirel Bir Yaklaşım mı?, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • BLACK, R. D. C. (1990), Jevons, Marshall and The Utilitarian Tradition. Scottish Journal of Political Economy, 37(1), 5-17.
 • BOULDING, K. E. (1975), Notes on the Present State of Neoclassical Economics as a Subset of the Orthodox, Journal of Economic Issues, 9(2), 223-228.
 • BUĞRA, A. (2013), İktisatçılar ve İnsanlar, (9. Baskı), İstanbul: İletişim Yayınları.
 • CEVİZCİ, A. (1999), Paradigma Felsefe Sözlüğü, (3. Baskı), İstanbul: Paradigma Yayıncılık.
 • COOK, S. J. (2009), The Intellectual Foundations of Alfred Marshall’s Economic Science: A Rounded Globe of Knowledge, Cambridge: Cambridge University Press.
 • DAVENPORT, H. J. (1965), The Economics of Alfred Marshall, New York: A. M. Kelley.
 • ELAHI, K. (2015). Homo Economicus in Neoclassical Economics: Some Conceptual Curiosities about Behavioural Criticisms, Homo Oeconomicus, 32(1), 23-51. FRANTZ, R. (2005), Two Minds: Intuition and Analysis in the History of Economic Thought, New York: Springer.
 • GROENEWEGEN, P. (2005), A Book that Never was: Marshall’s Final Volume on Progress and his System of Ethical and Political Beliefs. History of Economics Review, 42, 29-44.
 • GROENEWEGEN, P. (2007), Alfred Marshall: Economist 1842-1924, Hampshire: Palgrave Macmillan.
 • GUILLEBAUD, C. W. (1942), The Evolution of Marshall’s Principles of Economics, The Economic Journal, 52(208), 330-349.
 • HODGSON, G. M. (2005), Alfred Marshall Versus the Historical School, Journal of Economic Studies, 32(4), 331-348.
 • HODGSON, G. M. (2008), Marshall, Schumpeter and the Shifting Boundaries of Economics and Sociology. Y. SHIONOYA, T. NISHIZAWA içinde, Marshall and Schumpeter on Evolution: Economic Sociology of Capitalist Development, (s. 93-115), Cheltenham: Edward Elgar.
 • HODGSON, G. M. (2011), Sickonomics: Diagnoses and Remedies, Review of Social Economy, 69(3), 357-376.
 • HUTCHISON, T. W. (1988), Gustav Schmoller and the Problems of Today, Journal of Institutional and Theoretical Economics, 144(3), 527–31.
 • İNSEL, A. (2012), İktisat İdeolojisinin Eleştirisi, (6. Baskı), İstanbul: Birikim Yayınları.
 • JENSEN, H. E. (1987), Alfred Marshall as a Social Economist, Review of Social Economy, 45(1), 14-36.
 • KEYNES, J. M. (1924), Alfred Marshall, 1842-1924, The Economic Journal, 34(135), 311-372.
 • MARSHALL, A. (1879a), The Pure Theory of Foreign Trade, London: The London School of Economics and Political Science.
 • MARSHALL, A. (1879b), The Pure Theory of (Domestic) Values, London: The London School of Economics and Political Science.
 • MARSHALL, A. (1897), The Old Generation of Economists and the New, The Quarterly Journal of Economics, 11(2), 115-135.
 • MARSHALL, A. (1890), Principles of Economics, London: Macmillan and Co.
 • MARSHALL, A. (1966), Memorials of Alfred Marshall, (Ed. A. C. PIGOU), New York: M. A. Kelley.
 • MARSHALL, A. (2013), Principles of Economics, (8. Baskı), New York: Palgrave Macmillan.
 • MARSHALL, A., MARSHALL, M. P. (1879), The Economics of Industry, London: Macmillan and Co.
 • MARTINOIA, R. (2003), That which is Desired, which Pleases and which Satisfies: Utility According to Alfred Marshall, Journal of the History of Economic Thought, 25(3), 349-364.
 • MITCHELL, W. C. (1969), Types of Economic Theory, (2 Cilt), New York: Kelly.
 • NISHIZAWA, T. (2008), Alfred Marshall and the Historico-Ethical Approach. Y. SHIONOYA, T. NISHIZAWA içinde, Marshall and Schumpeter on Evolution: Economic Sociology of Capitalist Development, (s. 147-165), Cheltenham: Edward Elgar.
 • PARSONS, T. (1931), Wants and Activities in Marshall, The Quarterly Journal of Economics, 46(1), 101-140.
 • PRESSMAN, S. (2006), Fifty Major Economists, (2. Baskı), London: Routledge.
 • RAFFAELLI, T. (2003), Marshall’s Evolutionary Economics, London: Routledge.
 • RAFFAELLI, T. (2008), The General Pattern of Marshallian Evolution. Y. SHIONOYA, T. NISHIZAWA içinde, Marshall and Schumpeter on Evolution: Economic Sociology of Capitalist Development, (s. 36-47), Cheltenham: Edward Elgar.
 • REISMAN, D. A. (1990), Alfred Marshall as a Social Economist, Review of Social Economy, 48(4), 395-414.
 • REISMAN, D. A. (2011), Alfred Marshall: Progress and Politics, (2. Baskı), Oxon: Routledge.
 • SCHABAS, M. (1989), Alfred Marshall, W. Stanley Jevons and the Mathematization of Economics, ISIS, 80(1), 60-73.
 • SCOTT, W. A. (1933), The Development of Economics, London: D. Appleton-Century Company.
 • SKIDELSKY, R. (1983), John Maynard Keynes: Hopes Betrayed, 1883-1920, London: Macmillan.
 • WAGNER, A. (1891), Marshall’s Principles of Economics, The Quarterly Journal of Economics, 5(3), 319-338.
 • WHITAKER, J. K. (1977), Some Neglected Aspects of Alfred Marshall’s Economic and Social Thought, History of Political Economy, 9(1), 161-197.
 • WHITAKER, J. K. (1996), The Correspondence of Alfred Marshall, (3 Cilt), Cambridge: Cambridge University Press.
Primary Language tr
Subjects Management
Journal Section Review Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-9602-8267
Author: HÜSNÜ BİLİR (Primary Author)
Institution: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 27, 2018

APA BİLİR, H . (2018). ALFRED MARSHALL: ‘KANLI-CANLI’ İNSAN ANLAYIŞI. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5 (3), 991-1006. DOI: 10.30798/makuiibf.426727