Year 2014, Volume 6, Issue 10, Pages 143 - 163 2014-08-05

Türkiye'de Sağlık Turizmi: Türkiye Ve Özelinde İzmir'de Sağlık Turizminin Mevcut Durum Analizi Ve Strateji Önerileri - Health Tourism In Turkey: Swot Analysis Of Health Tourism In Turkey And Izmir, And Strategy Recommendations

İlker DAŞTAN [1]

653 889

Dünyadaki genel ekonomik bakış açısına göre sağlık turizmi diğer alternatif turizm seçenekleri içinde çok hızlı şekilde gelişen sektörlerden biri konumundadır. Fakat gerek coğrafi konumu ve kültürel yapısı, gerekse de ekonomik ve sağlık sektörü kapasitesine göre Türkiye’nin sağlık turizmi alanında dünya pazarında istediği yeri elde ettiği söylenemez. Dünya sağlık turizmi piyasasında önemli bir ülke olarak yer alabilmek için diğer ülkelerle rekabet etmek kaçınılmazdır. Bu rekabet ortamında ele alınacak olan Türkiye’nin ve örnek olarak seçilen İzmir’in bu alanda güçlü ve zayıf yönleri bulunmaktadır. Bu açıdan, gelişen sağlık turizmi sektöründe bulunan rakip ülkelerin uygulamalarının ne olduğunun araştırılması, kamu ve özel kuruluş çalışmalarının incelenmesi ve bu sektördeki yatırımların artmasının gerekçelerinin ortaya konulması gerekmektedir. Bu çalışmada sağlık turizmi ve çeşitleri ele alınarak, Türkiye ve İzmir’deki mevcut durum incelenmiş, GZFT analizi yardımı ile sağlık turizminin Türkiye ve İzmir’e hangi alanlarda katkı sağlayacağı belirtilerek dünya sağlık turizmi pazarından elde edilen payın artırılabilmesi için çeşitli öneriler getirilmiştir.
Sağlık turizmi, Türkiye, İzmir, medikal turizm, GZFT analizi
 • de Arellano, Annette Ramirez (2007), “Patients without borders: the emergence of medical tourism”, International Journal of Health Services, sayı.37, (193-8).
 • Aydın, Dursun-Şeker, Süreyya (2011), “Kamu Hastanelerinde Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Uygulama Rehberi” http://www.saglik.gov.tr/SaglikTurizmi/dosya/1-74694/h/rehber-uygulama.pdf (01.11.2013).
 • Çetinkaya, T- Zengin, B (2009), “Yaşlı bakımı ve turizm”, VII.Geleneksel Turizm Paneli, Sakarya, (172180).
 • Deloitte (2008), “Medical tourism. Consumers in search of value”, Washington: Deloitte http://www.deloitte,com/assets/Dcom-Croatia/Local%20Assets/Documents/hr_tourism.pdf (31.01.2014).
 • Dünya Sağlık Örgütü (2005), “Trade in health-related services and GATS”, Cairo: World Health Organization Regional Office for the Eastern Mediterranean. Dünya Sağlık Örgütü http://www.who.int/bulletin/volumes/89/1/10-076612/en/ (10.01.2014).
 • Dyson, Robert (2002), “Strategic Development and SWOT Analysis at the University of Warwick”, European Journal Of Operational Research, sayı.152, (631–640).
 • Gençay, C (2007), “Sağlık Turizmi”, (Ed) M. Bulu ve İ.H. Eraslan, Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Elde Etmede Turizm Sektörü, İstanbul: Kazancı Hukuk Yayımevi, (172-180).
 • İzmir Kalkınma Ajansı (2009), “İzmir Mevcut Durum Analizi”, İzmir Kalkınma Ajansı, http://www.izka.org.tr/files/Mevcut_Durum_Analizi.pdf (23.04.2014).
 • İZTO (2013), “İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2013”, İzmir Ticaret Odası, http://www.izto.org.tr/portals/0/kurumsal/2013yilifaaliyetraporu.pdf (01.05.2014).
 • Joint Commission International (2014), “JCI Akreditasyonuna Sahip Kuruluşlar”, Joint Commission International, http://tr.jointcommissioninternational.org/about-jci/jci-accredited-organizations/ (11.02.2014).
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı. Sağlık ve Termal Turizm (2013), “Sağlık ve Termal Turizm”, http://www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr/TR,10392/saglik-ve-termal-turizm.html (12.01.2014).
 • Lengyel, Gabor- Ötvös, P (2003), “Cross-border cooperation in health care in the acceding countries”, Free movement and cross-border cooperation in Europe. The Role of Hospitals & Practical Experiences in Hospitals, Entente Des Hospitaux Luxembourgeois, (79-82).
 • Özsarı, Salih Haluk-Karatana, Özlem (2013), “Sağlık Turizmi Açısından Türkiye’nin Durumu”, J Kartal TR, sayı.24(2),(136-144).
 • Sağlık Bakanlığı (2011), “Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2011”, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü, http://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/siy_2011.pdf (01.05.2014).
 • Sağlık Bakanlığı (2012), “Türkiye Medikal Turizm Değerlendirme Raporu 2012”, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü,, http://www.saglik.gov.tr/BAKAN/dosya/17896/h/medikalturizmweb.pdf (15.03.2014).
 • Sağlık Bakanlığı (2013), “Termal Bölgeler”, Sağlık Turizm Daire Başkanlığı, http://www.saglikturizmi.gov.tr/34-termal-bolgeler.html (10.03.2014).
 • Sağlık Turizm Daire Başkanlığı (2013), “Sağlık Turizmi 2012 Faaliyet Raporu”, Sağlık Bakanlığı, http://saglikturizmi.gov.tr/dosyalar/Saglik_Turizmi_2012_Faaliyet_Raporu.pdf (11.03.2014).
 • Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü (2011), “Medikal Turizm Araştırması 2011”, Sağlık Bakanlığı Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, http://www.saglikturizmi.gov.tr/saglik-turizmikitaplari/Medikal%20Turizm%20Arastirmas%C4%B1%20T%C3%BCrk%C3%A7e.pdf (01.05.2014)
 • Tatar, M. (2011), “Sağlık Hizmetlerinin Finansman Modelleri: Sosyal Sağlık Sigortasının Türkiye’deki Gelişimi”, Sosyal Güvenlik Dergisi, sayı.1, (103-130).
 • Tübitak (2013), “Tübitak Vizyon 2013, Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinin Durumu, SWOT Analizi, (Yazan: Ali Savaş)”, Tübitak, Ankara, http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/vizyon2023/si/EK21.pdf, (11.04.2014).
 • UNWTO (2013), “UNWTO Tourism Highlights 2013 Edition”, UNWTO, http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/unwto_highlights13_en_lr_0.pdf (03.02.2014).
 • Yıldırım, Hasan Hüseyin-Yıldırım Türkan-Akbulut Yasemin (2012), “Sağlık Sigortacılığı”, Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi Yayını No: 1498, http://eogrenme.anadolu.edu.tr/eKitap/sak205u.pdf, (13.04.2014).
Primary Language tr
Journal Section Research Articles
Authors

Author: İlker DAŞTAN

Dates

Publication Date: August 5, 2014

Bibtex @ { makusobed206806, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2014}, volume = {6}, pages = {143 - 163}, doi = {10.20875/sb.46715}, title = {Türkiye'de Sağlık Turizmi: Türkiye Ve Özelinde İzmir'de Sağlık Turizminin Mevcut Durum Analizi Ve Strateji Önerileri - Health Tourism In Turkey: Swot Analysis Of Health Tourism In Turkey And Izmir, And Strategy Recommendations}, key = {cite}, author = {DAŞTAN, İlker} }
APA DAŞTAN, İ . (2014). Türkiye'de Sağlık Turizmi: Türkiye Ve Özelinde İzmir'de Sağlık Turizminin Mevcut Durum Analizi Ve Strateji Önerileri - Health Tourism In Turkey: Swot Analysis Of Health Tourism In Turkey And Izmir, And Strategy Recommendations. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 (10), 143-163. Retrieved from http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/19442/206806
MLA DAŞTAN, İ . "Türkiye'de Sağlık Turizmi: Türkiye Ve Özelinde İzmir'de Sağlık Turizminin Mevcut Durum Analizi Ve Strateji Önerileri - Health Tourism In Turkey: Swot Analysis Of Health Tourism In Turkey And Izmir, And Strategy Recommendations". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2014): 143-163 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/19442/206806>
Chicago DAŞTAN, İ . "Türkiye'de Sağlık Turizmi: Türkiye Ve Özelinde İzmir'de Sağlık Turizminin Mevcut Durum Analizi Ve Strateji Önerileri - Health Tourism In Turkey: Swot Analysis Of Health Tourism In Turkey And Izmir, And Strategy Recommendations". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2014): 143-163
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye'de Sağlık Turizmi: Türkiye Ve Özelinde İzmir'de Sağlık Turizminin Mevcut Durum Analizi Ve Strateji Önerileri - Health Tourism In Turkey: Swot Analysis Of Health Tourism In Turkey And Izmir, And Strategy Recommendations AU - İlker DAŞTAN Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 143 EP - 163 VL - 6 IS - 10 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute Türkiye'de Sağlık Turizmi: Türkiye Ve Özelinde İzmir'de Sağlık Turizminin Mevcut Durum Analizi Ve Strateji Önerileri - Health Tourism In Turkey: Swot Analysis Of Health Tourism In Turkey And Izmir, And Strategy Recommendations %A İlker DAŞTAN %T Türkiye'de Sağlık Turizmi: Türkiye Ve Özelinde İzmir'de Sağlık Turizminin Mevcut Durum Analizi Ve Strateji Önerileri - Health Tourism In Turkey: Swot Analysis Of Health Tourism In Turkey And Izmir, And Strategy Recommendations %D 2014 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 6 %N 10 %R %U
ISNAD DAŞTAN, İlker . "Türkiye'de Sağlık Turizmi: Türkiye Ve Özelinde İzmir'de Sağlık Turizminin Mevcut Durum Analizi Ve Strateji Önerileri - Health Tourism In Turkey: Swot Analysis Of Health Tourism In Turkey And Izmir, And Strategy Recommendations". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 / 10 (August 2014): 143-163.
AMA DAŞTAN İ . Türkiye'de Sağlık Turizmi: Türkiye Ve Özelinde İzmir'de Sağlık Turizminin Mevcut Durum Analizi Ve Strateji Önerileri - Health Tourism In Turkey: Swot Analysis Of Health Tourism In Turkey And Izmir, And Strategy Recommendations. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2014; 6(10): 143-163.
Vancouver DAŞTAN İ . Türkiye'de Sağlık Turizmi: Türkiye Ve Özelinde İzmir'de Sağlık Turizminin Mevcut Durum Analizi Ve Strateji Önerileri - Health Tourism In Turkey: Swot Analysis Of Health Tourism In Turkey And Izmir, And Strategy Recommendations. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2014; 6(10): 163-143.