Year 2014, Volume 6, Issue 11, Pages 186 - 191 2015-01-16

Kavramsal Metafor Ve Şiirsel Metafor İlişkisi Bağlamında Ahmet Haşim'in "Merdiven" Adlı Şiiri-Ahmet Haşim's Poem Of "Merdiven" In The Context Of Relation Between Conceptual Metaphor And Poetical Metaphor

Gökhan TUNÇ [1]

561 2916

Zoltán Kövecses, gerçek ve özgün metaforların edebiyatta ve sanatın diğer dallarında bulunabileceğine dair genel kanaate değinir ve hakiki metafor örneklerini oluşturan unsurun şairin ya da sanatçının yaratıcı dehası olduğu görüşünü sorgular. Ona göre sanılanın aksine şiir dilinin büyük kısmı sıradan kavramsal metaforlara dayanır. Kövecses, şairin gündelik dildeki kavramsal metaforları yeniden işleyerek şiirini oluşturduğunu iddia eder. Bu makalede, Kövecses’in sözü edilen görüşlerinden yola çıkılarak, Ahmet Haşim’in “Merdiven” şiirini yazarken, gündelik dilde yer alan “Yaşam bir yolculuktur”, “Ömür bir güne benzer” ve “Yaşam dört mevsimdir” kavramsal metaforlarını kullandığı ve bunları işleyerek edebî metaforlara dönüştürdüğü ortaya konmaya çalışılacaktır.

Ahmet Haşim, Merdiven, Zoltán Kövecses, kavramsal metafor, edebî metafor.
  • Ahmet Haşim (2008), Bütün Şiirleri: Piyale/Göl Saatleri, Diğer Şiirler, Dergâh Yayınları, İstanbul.
  • Aksan, Doğan (2004), Cumhuriyet Döneminden Bugüne Örneklerle Şiir Çözümlemeleri, Bilgi Yayınevi, Ankara.
  • Cebeci, Oğuz (2013), Metafor ve Şiir Dilinin Yapısal Özellikleri, İthaki Yayınları, İstanbul.
  • Çetin, Nurullah (2008), Şiir Tahlilleri 1, Öncü Kitap, Ankara.
  • Çetişli, İsmail (2004), Metin Tahlillerine Giriş/1 Şiir, Akçağ Yayınları, Ankara.
  • Çoban, Ahmet (2004), Göller ve Çöller Şairi Ahmet Haşim, Akçağ Yayınları, Ankara.
  • Draaisma, Douwe (2007), Bellek Metaforları: Zihinle İlgili Fikirlerin Tarihi, Çev. Gürol Koca, Metis Yayınları, İstanbul.
  • Kövecses, Zoltán (2003), “Edebiyatta Metafor”, Çev: Ali Kaftan, Kitaplık, Sayı. 65, (79-86).
  • Lakoff, George ve Mark Johnson (2005), Metaforlar: Hayat, Anlam ve Dil, Çev: Gökhan Yavuz Demir, Paradigma Yayıncılık, İstanbul.
  • Sezer, Engin (2003), “Dilde ve Edebiyatta ‘Yol’ Metaforu”, Kitaplık, Sayı. 65, (88-92).
Primary Language tr
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Gökhan TUNÇ

Bibtex @ { makusobed206844, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2015}, volume = {6}, pages = {186 - 191}, doi = {10.20875/sb.32334}, title = {Kavramsal Metafor Ve Şiirsel Metafor İlişkisi Bağlamında Ahmet Haşim'in "Merdiven" Adlı Şiiri-Ahmet Haşim's Poem Of "Merdiven" In The Context Of Relation Between Conceptual Metaphor And Poetical Metaphor}, key = {cite}, author = {TUNÇ, Gökhan} }
APA TUNÇ, G . (2015). Kavramsal Metafor Ve Şiirsel Metafor İlişkisi Bağlamında Ahmet Haşim'in "Merdiven" Adlı Şiiri-Ahmet Haşim's Poem Of "Merdiven" In The Context Of Relation Between Conceptual Metaphor And Poetical Metaphor. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 (11), 186-191. Retrieved from http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/19443/206844
MLA TUNÇ, G . "Kavramsal Metafor Ve Şiirsel Metafor İlişkisi Bağlamında Ahmet Haşim'in "Merdiven" Adlı Şiiri-Ahmet Haşim's Poem Of "Merdiven" In The Context Of Relation Between Conceptual Metaphor And Poetical Metaphor". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2015): 186-191 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/19443/206844>
Chicago TUNÇ, G . "Kavramsal Metafor Ve Şiirsel Metafor İlişkisi Bağlamında Ahmet Haşim'in "Merdiven" Adlı Şiiri-Ahmet Haşim's Poem Of "Merdiven" In The Context Of Relation Between Conceptual Metaphor And Poetical Metaphor". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2015): 186-191
RIS TY - JOUR T1 - Kavramsal Metafor Ve Şiirsel Metafor İlişkisi Bağlamında Ahmet Haşim'in "Merdiven" Adlı Şiiri-Ahmet Haşim's Poem Of "Merdiven" In The Context Of Relation Between Conceptual Metaphor And Poetical Metaphor AU - Gökhan TUNÇ Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 186 EP - 191 VL - 6 IS - 11 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute Kavramsal Metafor Ve Şiirsel Metafor İlişkisi Bağlamında Ahmet Haşim'in "Merdiven" Adlı Şiiri-Ahmet Haşim's Poem Of "Merdiven" In The Context Of Relation Between Conceptual Metaphor And Poetical Metaphor %A Gökhan TUNÇ %T Kavramsal Metafor Ve Şiirsel Metafor İlişkisi Bağlamında Ahmet Haşim'in "Merdiven" Adlı Şiiri-Ahmet Haşim's Poem Of "Merdiven" In The Context Of Relation Between Conceptual Metaphor And Poetical Metaphor %D 2015 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 6 %N 11 %R %U
ISNAD TUNÇ, Gökhan . "Kavramsal Metafor Ve Şiirsel Metafor İlişkisi Bağlamında Ahmet Haşim'in "Merdiven" Adlı Şiiri-Ahmet Haşim's Poem Of "Merdiven" In The Context Of Relation Between Conceptual Metaphor And Poetical Metaphor". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 / 11 (January 2015): 186-191.