Year 2015, Volume 7, Issue 12, Pages 34 - 64 2015-06-02

Kültürel Antropolojinin Bilgi Yönetimi İle Bağdaştırılması: Nortel Vakası Analizi İle İşlevselcilik Teorisinin Çok Uluslu Şirketlerin Bilgi Yönetimi Uygulamalarına Olan Yansımaları-Reconciling Knowledge Management With Cultural Anthropology: The Reflecti

Mehmet DİNÇ [1] , Ümmühan KAYGISIZ [2]

187 747

Küresel ölçekli rekabet işletme birimleri arasında sınırları aşan bilgi ve bilgi yönetimi (BY) çalışmalarını özellikle çok uluslu işletmelerin (ÇUİ) başarısı için vazgeçilmez hale getirmiştir. Bu tür şirketlerin bilgi ve BY çalışmalarında çok çeşitli disiplin alanları önemli katkılar sağlamaya başlamıştır. Farklı coğrafi alanlara yayılmış birimleri arasındaki uyumu ve bütünleşmeyi sağlamak adına ÇUİ’ler BY uygulamalarında işlevsellik gibi kültürel antropoloji bakış açısını bütünleştirmelidirler.

Çalışmanın amacı, ÇUİ’lerin BY uygulamalarında genel anlamda kültürel antropoloji teorilerinin, özel anlamda ise “işlevselcilik” teorisinin yansımalarının ne boyutta olduğunu açıklamaktır.

Çalışma ÇUİ olan Nortel’de derinlemesine tekli vaka çalışmasını içerir. Nortel Vakası analizi yardımıyla işlevselcilik teorisinin BY’ye olan etkileri ve yansımaları “Bütüncül Yaklaşım” temasıyla incelenecektir.

Nortel Vakasında elde edilen bulgular değerlendirildiğinde bilgi ve BY çalışmaları kapsamında performans çevresinin bütüncül bakış açısıyla ele alınması ve bir şirkete yönelik bir bilgi yönetimi girişiminin uygunluğunu sağlamada stratejik, işlemsel, teknik, süreçsel ve kültürel faktörlerin bütünleştirilmesi gerektiğini  öne çıkarmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bilgi, Bilgi Yönetimi, Kültürel Antropoloji, İşlevselcilik Teorisi, Çok Uluslu Şirketler, Nortel.

Bilgi; Bilgi Yönetimi.
Primary Language tr
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Mehmet DİNÇ

Author: Ümmühan KAYGISIZ

Bibtex @ { makusobed206833, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2015}, volume = {7}, pages = {34 - 64}, doi = {10.20875/sb.59760}, title = {Kültürel Antropolojinin Bilgi Yönetimi İle Bağdaştırılması: Nortel Vakası Analizi İle İşlevselcilik Teorisinin Çok Uluslu Şirketlerin Bilgi Yönetimi Uygulamalarına Olan Yansımaları-Reconciling Knowledge Management With Cultural Anthropology: The Reflecti}, key = {cite}, author = {DİNÇ, Mehmet and KAYGISIZ, Ümmühan} }
APA DİNÇ, M , KAYGISIZ, Ü . (2015). Kültürel Antropolojinin Bilgi Yönetimi İle Bağdaştırılması: Nortel Vakası Analizi İle İşlevselcilik Teorisinin Çok Uluslu Şirketlerin Bilgi Yönetimi Uygulamalarına Olan Yansımaları-Reconciling Knowledge Management With Cultural Anthropology: The Reflecti. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7 (12), 34-64. Retrieved from http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/19444/206833
MLA DİNÇ, M , KAYGISIZ, Ü . "Kültürel Antropolojinin Bilgi Yönetimi İle Bağdaştırılması: Nortel Vakası Analizi İle İşlevselcilik Teorisinin Çok Uluslu Şirketlerin Bilgi Yönetimi Uygulamalarına Olan Yansımaları-Reconciling Knowledge Management With Cultural Anthropology: The Reflecti". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (2015): 34-64 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/19444/206833>
Chicago DİNÇ, M , KAYGISIZ, Ü . "Kültürel Antropolojinin Bilgi Yönetimi İle Bağdaştırılması: Nortel Vakası Analizi İle İşlevselcilik Teorisinin Çok Uluslu Şirketlerin Bilgi Yönetimi Uygulamalarına Olan Yansımaları-Reconciling Knowledge Management With Cultural Anthropology: The Reflecti". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (2015): 34-64
RIS TY - JOUR T1 - Kültürel Antropolojinin Bilgi Yönetimi İle Bağdaştırılması: Nortel Vakası Analizi İle İşlevselcilik Teorisinin Çok Uluslu Şirketlerin Bilgi Yönetimi Uygulamalarına Olan Yansımaları-Reconciling Knowledge Management With Cultural Anthropology: The Reflecti AU - Mehmet DİNÇ , Ümmühan KAYGISIZ Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 34 EP - 64 VL - 7 IS - 12 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute Kültürel Antropolojinin Bilgi Yönetimi İle Bağdaştırılması: Nortel Vakası Analizi İle İşlevselcilik Teorisinin Çok Uluslu Şirketlerin Bilgi Yönetimi Uygulamalarına Olan Yansımaları-Reconciling Knowledge Management With Cultural Anthropology: The Reflecti %A Mehmet DİNÇ , Ümmühan KAYGISIZ %T Kültürel Antropolojinin Bilgi Yönetimi İle Bağdaştırılması: Nortel Vakası Analizi İle İşlevselcilik Teorisinin Çok Uluslu Şirketlerin Bilgi Yönetimi Uygulamalarına Olan Yansımaları-Reconciling Knowledge Management With Cultural Anthropology: The Reflecti %D 2015 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 7 %N 12 %R %U
ISNAD DİNÇ, Mehmet , KAYGISIZ, Ümmühan . "Kültürel Antropolojinin Bilgi Yönetimi İle Bağdaştırılması: Nortel Vakası Analizi İle İşlevselcilik Teorisinin Çok Uluslu Şirketlerin Bilgi Yönetimi Uygulamalarına Olan Yansımaları-Reconciling Knowledge Management With Cultural Anthropology: The Reflecti". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 / 12 (June 2015): 34-64.