Year 2015, Volume 1, Issue 13, Pages 224 - 230 2016-01-11

Sporcu Ve Sedanter Ögrencilerin Sosyal Beceri Düzeylerinin Karşılaştırılması - The Comparison Of Social Skill Level Of Sportsman And Sedantery Students

Oğuzhan DALKIRAN [1] , Cem ASLAN [2] , Emin GEZER [3] , Tonguç VARDAR [4]

294 541

Bu araştırmanın amacı, sporcu ve sedanter öğrencilerin sosyal beceri düzeylerini spor yapma değişkenine göre karşılaştırmaktır. Araştırmaya bir ortaöğretim okulunda öğrenim gören 81 sporcu, 109 sedanter toplam 190 öğrenci katılmıştır.

Araştırmada veri toplama aracı olarak Riggio (1986) tarafından geliştirilen ve Türkçeye Yüksel (2004) tarafından adapte edilen Sosyal Beceri Envanteri (Social Skill Inventory) kullanılmıştır. Verilerin analizi için SPSS (Ver.13) paket programı kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde, tanımlayıcı istatistikler ile spor yapma değişkenine göre grupların karşılaştırılması için t testi kullanılmış, yanılma düzeyi (α) 0,05 olarak kabul edilmiştir.

Araştırmanın sonunda, spor yapan ve yapmayan öğrenciler arasında sosyal beceri düzeyleri açısından anlamlı farklılık tespit edilmiş ve spor yapan öğrencilerin sosyal becerilerinin daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu durumda; spor yapma değişkeninin ilköğretim düzeyinde öğrencilerin sosyal becerilerini arttırdığı söylenebilir.

Sosyal Beceri, Sosyal Beceri Düzeyi, Sporcu Öğrenciler, Sedanter Öğrenciler
 • Akıncı, A.Y. (2007), “Ortaöğretim Kurumlarında Beden Eğitimi ve Spor Etkinliklerinin Sosyalleşme Süreci ve Şahsiyetin Oluşmasında Katkısı”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya.
 • Allison, K.R.; Dwyer, J. J. M. and Makin, S. (1999), “Perceived Barriers to Physical Activity Among High School Students”, Preventive Medicine, No.28, (608-615).
 • Arslanoğlu, C., Yaman, M., Özmutlu, İ., Acar, G. (2013), The Comparision Of Social Skill Of High School Students Doing Sports and Not Doing Sports (Sample of Kars), IIB International
 • Avcıoğlu, H. (2005), Etkinliklerle Sosyal Beceri Öğretimi, Kök Yayıncılık, Ankara.
 • Bacanlı, H. (1999), Sosyal Beceri Eğitimi, Nobel Yayınları, Ankara.
 • Bandura, A. (1994), Self-efficacy. In V.S. Ramachaudran (Ed.), Encyclopedia of Human Behavior (Vol. 4, pp. 71-81), Academic Press, New York.
 • Bandura, A. (1977), Social Learning Theory, Prentice Hall International, U.S.A.
 • Çaha, Ö. (2000), Spora Yaslanarak Bir Nefes Alma, Beta Yayınevi, Ankara.
 • Riggio. R.E. (1986) "The Assessment of Basic Social Skills", Journal of Personality and Social Psychology, No.51, (649-660).
 • Efe, M., Öztürk, F., Koparan, Ş., Şenışık, Y. (2008), “14-16 Yaş Grubu Erkeklerde Voleybol Çalışmalarının Sosyal Yetkinlik Beklentisi ve Atılganlık Üzerine Etkisi”, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt.1, Sayı.21, (69-77).
 • Erkal, M. (1996), Sosyolojik Açıdan Spor, Milli Eğitim Basımevi, Ankara.
 • Fontane, P. E. (1996), “Exercise, Fitness and Feeling Well”, American Behavioral Scientest, No.39, (288305).
 • Guavin, L., Spence, J. C. (1996), “Physical Activity and Psychological Well-Being Knowledge Base”, Current Issues and Caveats, Nutritions Reviews, No.549, (53-63).
 • Keskin, Ö. (2014), “Çocuklarda Beden Eğitimi ve Spora Katılımın Sosyal Gelişim Üzerine Etkileri”, Uluslararası Multidisipliner Akademik Araştırmalar Dergisi, Ekim-Kasım-Aralık, Cilt.1, Sayı.1, (1-6).
 • Kızılçelik, S., Erjen, Y. (1992), Açıklamalı Sosyolojik Terimler Sözlüğü, Günay Ofset, Konya.
 • Lindesmith, A.R., Strauss, A. L. (1956), Social Psychology, N.Y., (124).
 • Mc Auley, E., Milhalko, S.L., Bane, S.M. (1997), “Exercise and Self-Esteem in Middle Age Adults: Multidimensional Relationship and Physical Fitness and Self-Efficacy Influences”, J.of Behavioral Medicine, No.20, (67-83).
 • Özbey, Ç. (2006), Çocuk Gelişiminde Yaşanan Sorunlar, İnkılap Kitapevi, İstanbul.
 • Riggio, R.E. (1986), “The Assessment Of Basic Social Skills”, Journal of Personality and Social Psychology, No.51, (649-660).
 • Ryan, J.G., Dzewaltowski, D.A. (2002), “Comparing The Relationship Between Different Types Of SelfEfficacy and Physical Activity in Youth”, Health Education And Behavior, No.29, (491).
 • Sevinç, M. (2005), Kendine Güven ve Başarı, Morpa Kültür Yayınları, İstanbul.
 • Tekin Akandere M, Arslan F. (2006), “Spor Yapan ve Yapmayan İlköğretim Okullarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Çeşitli Değişkenlere Göre Atılganlık Düzeylerinin İncelenmesi”, 9. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 3-5 Kasım, Muğla, (996).
 • Tolan, B. (1987), Toplum Bilimlerine Giriş. 2. Baskı, Kalite Matbaası, Ankara.
 • Yıldırım, S., Özcan, G. (2011), “Lisanslı Olarak Takım Sporu ve Bireysel Spor Yapan İle Spor
 • Yapmayan Ortaöğretim Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeylerinin Karşılaştırılması”, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt.2, Sayı.23, (111-135).
 • Yüksel, G. (1998), “Sosyal Beceri Eğitiminin Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeyine Etkisi”, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Yüksel, G. (2004), Sosyal Beceri Envanteri, Asıl Yayınevi, Ankara.
Primary Language tr
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Oğuzhan DALKIRAN

Author: Cem ASLAN

Author: Emin GEZER

Author: Tonguç VARDAR

Bibtex @ { makusobed206893, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2016}, volume = {1}, pages = {224 - 230}, doi = {10.20875/sb.01367}, title = {Sporcu Ve Sedanter Ögrencilerin Sosyal Beceri Düzeylerinin Karşılaştırılması - The Comparison Of Social Skill Level Of Sportsman And Sedantery Students}, key = {cite}, author = {DALKIRAN, Oğuzhan and ASLAN, Cem and GEZER, Emin and VARDAR, Tonguç} }
APA DALKIRAN, O , ASLAN, C , GEZER, E , VARDAR, T . (2016). Sporcu Ve Sedanter Ögrencilerin Sosyal Beceri Düzeylerinin Karşılaştırılması - The Comparison Of Social Skill Level Of Sportsman And Sedantery Students. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1 (13), 224-230. Retrieved from http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/19445/206893
MLA DALKIRAN, O , ASLAN, C , GEZER, E , VARDAR, T . "Sporcu Ve Sedanter Ögrencilerin Sosyal Beceri Düzeylerinin Karşılaştırılması - The Comparison Of Social Skill Level Of Sportsman And Sedantery Students". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 (2016): 224-230 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/19445/206893>
Chicago DALKIRAN, O , ASLAN, C , GEZER, E , VARDAR, T . "Sporcu Ve Sedanter Ögrencilerin Sosyal Beceri Düzeylerinin Karşılaştırılması - The Comparison Of Social Skill Level Of Sportsman And Sedantery Students". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 (2016): 224-230
RIS TY - JOUR T1 - Sporcu Ve Sedanter Ögrencilerin Sosyal Beceri Düzeylerinin Karşılaştırılması - The Comparison Of Social Skill Level Of Sportsman And Sedantery Students AU - Oğuzhan DALKIRAN , Cem ASLAN , Emin GEZER , Tonguç VARDAR Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 224 EP - 230 VL - 1 IS - 13 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute Sporcu Ve Sedanter Ögrencilerin Sosyal Beceri Düzeylerinin Karşılaştırılması - The Comparison Of Social Skill Level Of Sportsman And Sedantery Students %A Oğuzhan DALKIRAN , Cem ASLAN , Emin GEZER , Tonguç VARDAR %T Sporcu Ve Sedanter Ögrencilerin Sosyal Beceri Düzeylerinin Karşılaştırılması - The Comparison Of Social Skill Level Of Sportsman And Sedantery Students %D 2016 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 1 %N 13 %R %U
ISNAD DALKIRAN, Oğuzhan , ASLAN, Cem , GEZER, Emin , VARDAR, Tonguç . "Sporcu Ve Sedanter Ögrencilerin Sosyal Beceri Düzeylerinin Karşılaştırılması - The Comparison Of Social Skill Level Of Sportsman And Sedantery Students". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 / 13 (January 2016): 224-230.