Year 2016, Volume 8, Issue 14, Pages 181 - 192 2016-04-05

Sağlık Hizmetlerinde Kalite Tam Olarak Ne Demek?-What Actually Is Quality In Healthcare?

Aygen OKSAY [1]

377 2379

Bu çalışmanın amacı sağlık hizmetlerinin iç ve dış müşterilerinin “Kalite nedir?” ve “Size göre kaliteli bir hastane nasıl olmalıdır?” sorularına nasıl cevap vereceğini belirlemektir. Her iki müşteri grubunun beklentileri ve algıları aynı yönde mi, hangi yönlerde farklılık gösteriyor tespit edilmeye çalışılmıştır. Bunun belirlenmesi hastane yönetimlerinin uyguladığı kalite çalışmalarına yön vermesi açısından son derece önemlidir. Nitekim yapılan çalışma sonucunda hem iç müşterilerin hem de dış müşterilerin kalite algılarının örtüştüğü bulunmuştur. 
Kalite; hekim;hasta;iç ve dış müşteri; TKY
 • Alexander, J.A.-Weiner, B.J.-Griffith, J. (2006), “Quality Improvement and Hospital Financial Performance”, Journal of Organizational Behaviour, Sayı.27, (1003–1029).
 • Bakan, İsmail-Erşahan, Burcu-Büyükbeşe, Tuba vd, (2014), “Sağlıkta Hizmet Kalitesi, Öğrenen Örgüt ve İş Tatmini İlişkisi: Bir Alan Araştırması”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt. 4, Sayı.2, (189-202).
 • Elbek, Osman-Adaş, Emin Baki (2009), “Sağlıkta Dönüşüm: Eleştirel Bir Değerlendirme”, Türkiye Psikiatri Derneği Bülteni, Cilt. 12, Sayı.1, (33-44).
 • Erkılıç, Turan A (2007), “Toplam Kalite Yönetimi İlkelerinin Yönetim Yaklaşımları Bağlamında Tartışılması”, GAU J. Soc. & Appl. Sci., Cilt. 2, Sayı.4, (50-62).
 • Kaynak, Hale (2003), “The Relationship Between Total Quality Management Practices And Their Effects On Firm Performance”, Journal of Operations Management, Cilt. 21, (405–435). Kömürcü, Nuran (2006), “Sağlık Hizmetlerinde
 • Kalite”, http://212.174.46.149/w/sb/egt/pdf/saglik_hizmetlerinde_kalite.pdf (30.11.2015).
 • Macinati, Manuela S. (2008), “The Relationship Between Quality Management Systems and Organizational Performance in the Italian National Health Service”, Health Policy, Sayı.85, (228–241).
 • Mosadeghrad, Ali Mohammad (2013), “Obstacles to TQM Success in Health Care Systems”, International Journal of Health Care Quality Assurance, Cilt. 26, Sayı.2, (147-173).
 • Pamela SL, Goodman SH (1998), Management: Challenges in the 21st Century, South Western College Publishing, Paul Minn.
 • Prajogo, Daniel I.-Amrik S. Sohal (2006), “The Relationship Between Organization Strategy, Total Quality Management (TQM) and Organization Performance––The Mediating Role of TQM”, European Journal of Operational Research, Sayı.168, (35–50).
 • Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı (2012), SKS Işığında Sağlıkta Kalite, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı, Ankara.
 • Salaheldin, Salaheldin Ismail-Fathi, Samia-Shawaheen, Mohammad S (2015), “Critical Success Factors For Total Quality Management Implementation in Jordanian Healthcare Sector”, European Scientific Journal, Cilt. 11, Sayı.13, (153-162).
 • Sarp, Nilgün- Esatoğlu, Afsun Ezel-Akbulut, Yasemin (2002), “An Example Of Health Sector Reforms in Turkey: Hospital Decentralization (Health Enterprises),” Journal Of Ankara Medical School, Cilt. 55, Sayı.1, (9-18).
 • Shortell, Stephen-Jones, Robert H.-Rademaker, Alfred W. etc.(2000), “Assessing the Impact of Total Quality Management and Organizational Culture on Multiple Outcomes of Care for Coronary Artery Bypass Graft Surgery Patients”, Medical Care, Cilt. 38, Sayı.2, (207-217).
 • Talib, F.-Rahman, Z.-Azam, M. (2011), “Best Practices of Total Quality Management Implementation in Health Care Settings”, Health Marketing Quarterly, Sayı.28, (232–252).
Primary Language tr
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Aygen OKSAY

Bibtex @ { makusobed206932, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2016}, volume = {8}, pages = {181 - 192}, doi = {10.20875/sb.86063}, title = {Sağlık Hizmetlerinde Kalite Tam Olarak Ne Demek?-What Actually Is Quality In Healthcare?}, key = {cite}, author = {OKSAY, Aygen} }
APA OKSAY, A . (2016). Sağlık Hizmetlerinde Kalite Tam Olarak Ne Demek?-What Actually Is Quality In Healthcare?. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (14), 181-192. Retrieved from http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/19446/206932
MLA OKSAY, A . "Sağlık Hizmetlerinde Kalite Tam Olarak Ne Demek?-What Actually Is Quality In Healthcare?". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (2016): 181-192 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/19446/206932>
Chicago OKSAY, A . "Sağlık Hizmetlerinde Kalite Tam Olarak Ne Demek?-What Actually Is Quality In Healthcare?". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (2016): 181-192
RIS TY - JOUR T1 - Sağlık Hizmetlerinde Kalite Tam Olarak Ne Demek?-What Actually Is Quality In Healthcare? AU - Aygen OKSAY Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 181 EP - 192 VL - 8 IS - 14 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute Sağlık Hizmetlerinde Kalite Tam Olarak Ne Demek?-What Actually Is Quality In Healthcare? %A Aygen OKSAY %T Sağlık Hizmetlerinde Kalite Tam Olarak Ne Demek?-What Actually Is Quality In Healthcare? %D 2016 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 8 %N 14 %R %U
ISNAD OKSAY, Aygen . "Sağlık Hizmetlerinde Kalite Tam Olarak Ne Demek?-What Actually Is Quality In Healthcare?". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 / 14 (April 2016): 181-192.