Year 2016, Volume 8, Issue 14, Pages 248 - 260 2016-04-05

Türk Resim Sanatında Resimlerarası Yöntemlere Örnekler- Examples of Interpictural Methods in Turkish Painting Art

Tuğba KODAL [1] , Oktay KÖSE [2]

505 1148

Postmodern süreçte yazınsal alanda iki ya da daha fazla metin arasındaki alışverişleri belirtmek için kullanılan metinlerarasılık kavramı, yazınsal alanın dışında göstergelerarasılık işlemiyle kendini göstermektedir. Sözsel olmayan sanatlar sözsel sanatlardan ayrı olarak farklı anlatım biçimlerini kullanarak göstergebilimsel bir ayrım oluşturmaktadırlar. Bu nedenle sözsel olmayan sanatların kendi aralarındaki alışverişlerine “metinlerarası alışverişler” yerine “göstergelerarası alışverişler” adı verilmektedir. Bu tanımlamaya uygun olarak, farklı disiplinlerin bir araya gelmesi, daha önce yapılan bir çalışmanın alıntılanması, yansılanması, taklit edilmesi vb. işlemleriyle bir yenidenüretim sürecine girilir. Bu genel kullanımın yanında, zamanla aynı sanat türüne ait olan yapıtlar arasındaki alışverişleri tanımlamak için her uğraş alanına özgü kavramlar türetilmiştir: sinemalararasılık, müziklerarasılık vd. Bu çalışmanın odağında yer alan temel kavram ise “resimlerarasılık” kavramıdır. Bu çalışmada resimlerarasılık olgusunun Türk Resim Sanatındaki yeri sorgulanmıştır. Makalede yöntem olarak yazınsal alandaki metinlerarası yaklaşımın resim sanatındaki karşılığı olarak resimlerarasılık adı verilen bakış açısına göre tanımlanacaktır. Bir başka deyişle çalışmamızda metinlerarasılığın kimi verilerinin Türk Ressamların resimlerindeki var olma biçimleri belirlenmeye çalışılmıştır.
Türk Resim Sanatı; Resimlerarası Yöntemler; Metinlerarasılık; Göstergelerarasılık; Yenidenüretim; Alıntı; Pastiş; Parodi; Palempsest
 • Aktulum, Kubilay (2000), Metinlerarası İlişkiler, Öteki Yay., İstanbul.
 • Aktulum, Kubilay (2011), Metinlerarasılık//Göstergelerarasılık, Kanguru Yayınları, 1. Baskı, Ankara.
 • Aktulum, Kubilay (2009-2010), “Metinlerarasılık Göstergelerarasılık Doktora Ders Notları”, 2009-2010
 • Eğitim Dönemi, Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı, Isparta. Artble, (2016). The Soul of the Rose, http://www.artble.com/artists/john_william_waterhouse/paintings/the_soul_of_the_rose(02.01.2016)
 • Bechler, Ernst (2008), “Modern İroniden Postmodern İroniye”, Cogito, Sayı.57-İroni, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.
 • Compagnon, Antoine (1979), la Seconde Main ou le Travail de la Citation, Paris, Seuil. Emile Zola, http://www.musee- orsay.fr/index.php?id=851&L=1&tx_commentaire_pi1%5BshowUid%5D=313&no_cache=1 (03.03.2012)
 • Genç, Adem (2009), “Vincent Van Gogh’un Trajik Yaşamından Artakalanlar”, Beykent Üniversitesi
 • Sosyal Bilimler Dergisi, No.65, Cilt.3, Sayı.1, 2009 Bahar, Beykent Üniversitesi Yayınları, İstanbul jwwaterhouse.com, (2016), http://www.jwwaterhouse.com/(02.01.2016)
 • Kodal, Tuğba (2011), “Yasumasa Morimura’nın Yapıtlarında Göstergelerarasılık”, 7. Uluslararası
 • Fotoğraf Günleri, Yakın Doğu Üniversitesi, Kıbrıs. Kodal, Tuğba (2012), Resimlerarasılık ve Herman Braun-Vega’nın Resimlerinde Resimlerarasılık
 • Sorunsalının İrdelenmesi, Yayımlanmamış Sanatta Yeterlik Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı, Isparta. Louvel, Lilian (1998), L'oeil du texte, texte et image dans la littérature de langue anglaise, Presses
 • Universitaires du Mirail Toulouse, France Oxford Dictionaries, (2016). http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/palimpsest (03.01.2016)
 • Özsezgin, Kaya (2002), Cumhuriyetin 75. Yılında Türk Resmi, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul.
 • Öztokat Nedret Tanyolaç (2005), Yazınsal Metin Çözümlemesinde Kuramsal Yaklaşımlar, Multilingual Yayınları, İstanbul.
 • Saussure, Ferdinand (1988), Genel Dilbilim Dersleri, B. Vardar (çev.), Multilingual Yayınları, İstanbul.
 • Savcı, Betül (2011), Denizli İlinde Cumhuriyet Dönemi Çağdaş Türk Resim Sanatının Gelişimine İlişkin
 • Belgeler ve Uzman Görüşleri (1950-2010), Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale
 • Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı, Denizli. Tolun Okur, Elif (2011), Yüzyıl Türk Resim Sanatı, http://inar323.cankaya.edu.tr/uploads/files/week%208_20_yy%20Turk%20resim%20sanat%C4%B1.pdf (04.03.2012)
 • Tosun, Necip (2007), “Öyküde Bir İmkan Olarak Postmodern Açılım”, Hece Öykü Dergisi, Aralık-Ocak,
 • Sayı.24, Öncü Basımevi, Ankara Yücel, Tahsin (2000), Eleştirinin ABC’si, Simavi Yayınları, İstanbul.
 • Yüksel, Oylum., (2016). Günde 1 Resim, http://www.gunde1resim.com/post/13989135562/ressam-john- william-waterhouse (02.01.2016)
Primary Language tr
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Tuğba KODAL

Author: Oktay KÖSE

Bibtex @ { makusobed206951, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2016}, volume = {8}, pages = {248 - 260}, doi = {10.20875/sb.92461}, title = {Türk Resim Sanatında Resimlerarası Yöntemlere Örnekler- Examples of Interpictural Methods in Turkish Painting Art}, key = {cite}, author = {KODAL, Tuğba and KÖSE, Oktay} }
APA KODAL, T , KÖSE, O . (2016). Türk Resim Sanatında Resimlerarası Yöntemlere Örnekler- Examples of Interpictural Methods in Turkish Painting Art. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (14), 248-260. Retrieved from http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/19446/206951
MLA KODAL, T , KÖSE, O . "Türk Resim Sanatında Resimlerarası Yöntemlere Örnekler- Examples of Interpictural Methods in Turkish Painting Art". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (2016): 248-260 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/19446/206951>
Chicago KODAL, T , KÖSE, O . "Türk Resim Sanatında Resimlerarası Yöntemlere Örnekler- Examples of Interpictural Methods in Turkish Painting Art". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (2016): 248-260
RIS TY - JOUR T1 - Türk Resim Sanatında Resimlerarası Yöntemlere Örnekler- Examples of Interpictural Methods in Turkish Painting Art AU - Tuğba KODAL , Oktay KÖSE Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 248 EP - 260 VL - 8 IS - 14 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute Türk Resim Sanatında Resimlerarası Yöntemlere Örnekler- Examples of Interpictural Methods in Turkish Painting Art %A Tuğba KODAL , Oktay KÖSE %T Türk Resim Sanatında Resimlerarası Yöntemlere Örnekler- Examples of Interpictural Methods in Turkish Painting Art %D 2016 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 8 %N 14 %R %U
ISNAD KODAL, Tuğba , KÖSE, Oktay . "Türk Resim Sanatında Resimlerarası Yöntemlere Örnekler- Examples of Interpictural Methods in Turkish Painting Art". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 / 14 (April 2016): 248-260.