Year 2017, Volume 9, Issue 18, Pages 35 - 55 2017-03-31

HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ EĞİTİMİNİN PİYANO DEŞİFRE BECERİSİNE ETKİSİ - EFFECTS OF SPEED READING TECHNIQUES ON PIANO SIGHT READING SKILLS

Mehmet Can ÇİFTÇİBAŞI [1] , Süleyman Cem ŞAKTANLI [2]

428 1610

Bu çalışma, hızlı okuma teknikleri eğitiminin piyano deşifre becerisine etkisini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Alanyazın araştırması sürecinde hızlı okuma ve deşifre becerisi kavramları göz hareketleri bağlamında incelenmiştir.

Araştırmada “Öntest – Sontest Kontrol Gruplu Model” kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı'nda öğrenim görmekte olan Lisans III ve Lisans IV öğrencilerinden seçilen 30 katılımcı oluşturmuştur. Yapılan öntest-sontest ölçümlerinde araştırmacı tarafından oluşturulmuş doğrudan gözlem formu kullanılmıştır. Araştırmada deşifre becerisinin piyano çalma boyutlarında ölçümler yapılmıştır. Deney grubuna uygulanan hızlı okuma teknikleri eğitiminin içeriği nota okuma ile ilişkilendirilerek düzenlenmiştir.

Bulgular doğrultusunda hızlı okuma teknikleri eğitiminin deşifre becerisine etkisinin parçaların özelliklerine göre değiştiği, parçaların bazılarında deney grubu lehine anlamlı fark olduğu, bazılarında ise iki grup arasında anlamlı fark olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Müzik, Müzik Eğitimi, Deşifre, Piyano, Hızlı Okuma Teknikleri
 • Agay, Denes (1981), Teaching Piano, New York, Yorktown Music Press.
 • Berlin, Boris-Champagne, Claude (1964), Practical Sight Reading Exercises for Piano Students Book 5, Toronto, Gordon V. Thompson Limited.
 • Berlin, Boris-Champagne, Claude (1964), Practical Sight Reading Exercises for Piano Students Book 7, Toronto, Gordon V. Thompson Limited.
 • Berseus, Per (2002), Eye Movement İn Prima Vista Singing and Vocal Text Reading, Undergraduate Paper at D-level, Lund University Cognitive Science.
 • Chang, Carrie (2000), Relationship Between Music Learning and Language Reading, Review of Literature, ERIC Document EJ596921.
 • Coşkun, Eyyup (2006), Lise Öğrencilerinin Okuma Hızı ve Anlama Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma, Milli Eğitim Dergisi, 172, (29-39).
 • Çimen, Gül (2001), Piyanoda Deşifre Öğretimine Yaklaşımlar. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 14, 2, (445-452).
 • Dedebali, Nurhak Cem (2008), Hızlı Okuma Tekniğinin Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Okuma Hızlarına ve Okuduğunu Anlama Düzeylerine Etkisi. Yüksek lisans tezi, Aydın, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Elgar, Edward (2004), Concerto in e Minor Opus 85 for Violoncello and Orchestra, London, Novello Publishing Limited.
 • Fine, Philip-Berry, Anna-Rosner, Burton (2006), The Effect of Pattern Recognition and Tonal Predictability on Sight-Singing Ability. Psychology of Music, 34, (4), (431-447).
 • Furneaux, Sophie-Land, Michael (1999), The Effects of Skill on The Eye-Hand Span During Musical Sight-Reading. Proceedings of the Royal Society of London, Series B, 266, (2435-2440).
 • Goolsby, Thomas (1994a), Eye Movements During Sightreading, Music Perception, 12, (97-123).
 • Goolsby, Thomas (1994b), Eye Movement in Music Reading, Effects of Reading Ability, Notational Complexity and Encounters. Music Perception, 12, (77-96).
 • Gudmundsdottir, Helga (2007), Error Analysis of Young Piano Students' Music Reading Performances, 8th Conference of the Society for Music Perception and Cognition, Concordia University, Montreal.
 • Gudmundsdottir, Helga (2010), Advances in Music Reading Research. Music Education Research, 12, (4), (331-338).
 • Güneş, Firdevs (2009), Hızlı Okuma ve Anlamı Yapılandırma. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Henry, Earl-Mobberley, James (2000), Musicianship Ear Training, Rhytmic Reading and Sight Singing Volume I. New Jersey: Prentice Hall Englewood Cliffs.
 • Kopiez, Reinhard-Weihs, Claus-Ligges, Uwe-Lee, Ji (2006), Classification of High and Low Achievers in a Music Sightreading Task. Psychology of Music, 34, (1), (5-26).
 • Levin, Harry-Kaplan, E (1970), Grammatical Structure and Reading. In Basic Studies on Reading, New York, Basic Books.
 • McPherson, Gary (1993), ‘Factors and Abilities İnfluencing the Development of Visual, Aural and Creative Performance Skills in Music and Their Educational İmplications’, PhD Thesis, Australia, University of Sydney.
 • McPherson, Gary (1994), ‘Factors and Abilities İnfluencing Sight-Reading Skill İn Music, Journal of Research in Music Education 42, (3) ,(217-231).
 • Nart, Sevan (2010), Deşifre Şarkı Söyleme Eğitimine Yönelik Deneysel bir Öğretim Metodu. Doktora Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Özaltunoğlu, Özlem (2003). Solfej Öğretim Yöntemleri, Yüksek Lisans Tezi, İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Özer, Burcu (2010), Piyano Öğretiminde Deşifre Becerisinin Kazandırılması. Yüksek Lisans Tezi, Konya: Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Rayner, Keith (1978), Eye Movements in Reading and İnformation Processing. Psychological Bulletin, 85 (3), (618-660).
 • Rayner, Keith-Pollatsek, Alexander (1997). Eye Movements, the Eye-Hand Span, and the Perceptual Span During Sight-Reading of Music. Current Directions in Psychological Science, 6, (2), (49-53).
 • Say, Ahmet (2002), Müzik Sözlüğü. Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.
 • Saygın, Oğuz-Kaya, Sayra (2011), Hızlı Okuma ve Okuduğunu Anlama. Art Reklamcılık Yayınları.
 • Sloboda, John (1977), Phrase Unitsas Determinants of Visual Processing in Music Reading, British Journal of Psychology, 68, (117-124).
 • Şengül, Murat-Yalçın, Süleyman Kaan (2004), Okuma ve Anlama Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik Olarak Hazırlanan Bir Model Önerisi. T.C. MEB Yayımlar Dairesi Başkanlığı Teknikokullar Milli Eğitim Dergisi, 164.
 • Thompson, Burt (1987), Music Sight-Reading Skill in Flute Players. Journal of General Psychology. 114 (4), (345-352).
 • Truitt, Frances-Clifton, Charles-Pollatsek, Alexander-Rayner, Keith (1997), The Perceptual Span and Eye-Hand Span in Sight Reading Music. Visual Cognition, 4, (2), (143-161).
 • Wolf, Thomas (1976), A Cognitive Model of Musical Sight-Reading. Journal of Psycholinguist Research 5, (143-172).
 • Wristen, Brenda (2005), Cognition and Motor Execution in Piano Sight-Reading: a Review of Literature. Applications of Research in Music Education, 24, (1), 44-56.
Subjects Social
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Mehmet Can ÇİFTÇİBAŞI
Institution: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Süleyman Cem ŞAKTANLI
Institution: YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: March 31, 2017

Bibtex @research article { makusobed289321, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2017}, volume = {9}, pages = {35 - 55}, doi = {10.20875/makusobed.289321}, title = {HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ EĞİTİMİNİN PİYANO DEŞİFRE BECERİSİNE ETKİSİ - EFFECTS OF SPEED READING TECHNIQUES ON PIANO SIGHT READING SKILLS}, key = {cite}, author = {ÇİFTÇİBAŞI, Mehmet Can and ŞAKTANLI, Süleyman Cem} }
APA ÇİFTÇİBAŞI, M , ŞAKTANLI, S . (2017). HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ EĞİTİMİNİN PİYANO DEŞİFRE BECERİSİNE ETKİSİ - EFFECTS OF SPEED READING TECHNIQUES ON PIANO SIGHT READING SKILLS. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (18), 35-55. DOI: 10.20875/makusobed.289321
MLA ÇİFTÇİBAŞI, M , ŞAKTANLI, S . "HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ EĞİTİMİNİN PİYANO DEŞİFRE BECERİSİNE ETKİSİ - EFFECTS OF SPEED READING TECHNIQUES ON PIANO SIGHT READING SKILLS". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 35-55 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/28358/289321>
Chicago ÇİFTÇİBAŞI, M , ŞAKTANLI, S . "HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ EĞİTİMİNİN PİYANO DEŞİFRE BECERİSİNE ETKİSİ - EFFECTS OF SPEED READING TECHNIQUES ON PIANO SIGHT READING SKILLS". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 35-55
RIS TY - JOUR T1 - HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ EĞİTİMİNİN PİYANO DEŞİFRE BECERİSİNE ETKİSİ - EFFECTS OF SPEED READING TECHNIQUES ON PIANO SIGHT READING SKILLS AU - Mehmet Can ÇİFTÇİBAŞI , Süleyman Cem ŞAKTANLI Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.20875/makusobed.289321 DO - 10.20875/makusobed.289321 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 35 EP - 55 VL - 9 IS - 18 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - doi: 10.20875/makusobed.289321 UR - https://doi.org/10.20875/makusobed.289321 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ EĞİTİMİNİN PİYANO DEŞİFRE BECERİSİNE ETKİSİ - EFFECTS OF SPEED READING TECHNIQUES ON PIANO SIGHT READING SKILLS %A Mehmet Can ÇİFTÇİBAŞI , Süleyman Cem ŞAKTANLI %T HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ EĞİTİMİNİN PİYANO DEŞİFRE BECERİSİNE ETKİSİ - EFFECTS OF SPEED READING TECHNIQUES ON PIANO SIGHT READING SKILLS %D 2017 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 9 %N 18 %R doi: 10.20875/makusobed.289321 %U 10.20875/makusobed.289321
ISNAD ÇİFTÇİBAŞI, Mehmet Can , ŞAKTANLI, Süleyman Cem . "HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ EĞİTİMİNİN PİYANO DEŞİFRE BECERİSİNE ETKİSİ - EFFECTS OF SPEED READING TECHNIQUES ON PIANO SIGHT READING SKILLS". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 / 18 (March 2017): 35-55. https://doi.org/10.20875/makusobed.289321
AMA ÇİFTÇİBAŞI M , ŞAKTANLI S . HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ EĞİTİMİNİN PİYANO DEŞİFRE BECERİSİNE ETKİSİ - EFFECTS OF SPEED READING TECHNIQUES ON PIANO SIGHT READING SKILLS. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 9(18): 35-55.
Vancouver ÇİFTÇİBAŞI M , ŞAKTANLI S . HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ EĞİTİMİNİN PİYANO DEŞİFRE BECERİSİNE ETKİSİ - EFFECTS OF SPEED READING TECHNIQUES ON PIANO SIGHT READING SKILLS. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 9(18): 55-35.