Year 2017, Volume 9, Issue 19, Pages 301 - 313 2017-06-30

EMEĞİN MEKÂNDA YER SEÇİMİ OLARAK GÖÇ HAKKINDA TEKELİ ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME

Emin YİĞİT [1]

273 465

Çok iyi bir metodolojik kurgudan hareketle tartışmanın ana aksını belirleyen Tekeli’de çalışmanın temel sorunsalı ve bu sorunsalın hangi perspektiften tartışılacağı son derece nettir.  Tekeli’nin bu bilimsel tutumu üretken olduğu tüm alanlarda olduğu gibi “göç” olgusunun işlenmesinde de görülürken, “göç”ün, özellikle sanayi toplumları ile birlikte bir emek hareketi niteliği kazandığını onun çalışmalarına bakarak ifade etmek mümkündür.  Hal böyle olunca çok yönlü bir olgu olan “göç”ün, bir emek hareketi olarak analiz edilebilmesi için olgunun tanımlanması, zaman ve mekân üzerinden sınırlılıklarının saptanması, göç tercihlerinde sistemin belirleyiciliğini ortaya çıkaran dinamiklerin ve kişilerin kararlarını belirleyen süreçlerin irdelenmesi Tekeli için önemlidir. Tekeli’nin yapmış olduğu analizler, aynı zamanda sonraki sosyolojik çalışmalar içinde yol göstericidir. Sanayi toplumları için geçerli olan bu analizler, geride kalmış gibi görünse de hemen belirtilmeli ki değişmenin eş zamanlı olmaması nedeniyle birçok mikroluğu da bünyesinde barındıran sanayileşmekte olan toplumları analiz etmede son derece önemlidir. Bu nedenle bu çalışma, emeğin mekânda hareket etme biçimini Tekeli anlatılarına gönderme yaparak sanayi toplumlarının dinamikleri üzerinden tartışmayı amaçlamaktadır.

Tekeli, Göç, Emek, Mekânsal Hareket, Rasyonel Karar
 • KAYNAKLAR Balan, Jorge (1969), “Migrant-Native Socioeconomic Differences in Latin American Cities: A Structural Analysis”, Latin American Resarch Review, Volume. 4, (3-29)
 • Fabricant, Ruth A.(1970), “An Expectational Model of Migration”, Journal of Regional Science, Volume. 10, (13-24)
 • Friedmann, John (1970) “The Future Of Urbanization in Latin America”, Studies in Comparative International Development, Volume. 5, (179-197)
 • Greenwood, Michael J. (1970) Lagged Response in the Decion to Migrate, Jornel of Religion Science, Volume.10, (375-385)
 • Morrison, Peter A (1970), The Rationale For a Policy on Population Distrubution, Calif.Road Corporation, Santa Monica
 • Nelson, Philip (1959) Migration, Real Income and Information, Journal of Regional Science, Volume. 1, (43-75)
 • Okun, Bernard and Harry W. Richardson (1961), “Regional Income and Inequalityand Internal Population Migration”, Ekonomic Development and Culturel Change, Volume.9, (128-143)
 • Riew, John (1973) “Migration and Public Policy”, Journal of Regional Science, Volume.13, (65-77)
 • Sjoberg, Gideon (2002) “ Sanayi Öncesi Kenti”, 20. Yüzyıl Kenti, Ed ve Çev: Bülent Duru ve Ayten Aklan, İmge Kitapevi, Ankara
 • Simon, A. Herbert (1957) Models of Man, Newyork:John Wiley and Sons
 • Stouffer, Samuel A. (1961) “Intervening Opportunities and Competing Migrants”, Journal of Regional Science, Volume.2, (1-26)
 • Tekeli, İlhan (1975), “Göç Teorileri ve Politikaları Arasındaki İlişkiler”, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, Sayı.1, (153-176)
 • Tekeli, İlhan ve Leila Erder (1978), Yerleşme Yapısının Uyum Süreci Olarak İç Göçler, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara
 • Tekeli, İlhan (1982), “Türkiye’de Kentleşmenin Kavranma Dinamiği Üzerine”, Türkiye’de Kentleşme Yazıları, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar:3, Turhan Kitapevi, Ankara
 • Tekeli, İlhan (1998), “Türkiye’de İç Göç Sorunsalı Yeniden Tanımlanma Aşamasına Geldi”, Türkiye’de İç Göç Konferansı, Türkiye Ekonomik Toplumsal Tarih Vakfı Yayınları, (7-21)
 • Todaro, Michael P. (1961), “An Analysis of Industrulazition Employment in Less Developed Countries”, Yale Economic Essays, Volume. 2, (1-26)
 • Wolpert, Julian ( 1965), “Behavioral Aspects of the Decision to Migrate”, Regional Science Association Papers, Volume.15, (159-178)
 • Youmans, R and G Schuli (1968) An Emprical Study of the Agricultural Labor Market in a Devoloping Country Brazil, American Journal of Agricultural Economies, Volume.80, (943-961)
Subjects Social
Published Date Haziran 2017
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Emin YİĞİT
Country: Turkey


Bibtex @research article { makusobed311322, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2017}, volume = {9}, pages = {301 - 313}, doi = {10.20875/makusobed.311322}, title = {EMEĞİN MEKÂNDA YER SEÇİMİ OLARAK GÖÇ HAKKINDA TEKELİ ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME}, key = {cite}, author = {YİĞİT, Emin} }
APA YİĞİT, E . (2017). EMEĞİN MEKÂNDA YER SEÇİMİ OLARAK GÖÇ HAKKINDA TEKELİ ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (19), 301-313. DOI: 10.20875/makusobed.311322
MLA YİĞİT, E . "EMEĞİN MEKÂNDA YER SEÇİMİ OLARAK GÖÇ HAKKINDA TEKELİ ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 301-313 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/29997/311322>
Chicago YİĞİT, E . "EMEĞİN MEKÂNDA YER SEÇİMİ OLARAK GÖÇ HAKKINDA TEKELİ ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 301-313
RIS TY - JOUR T1 - EMEĞİN MEKÂNDA YER SEÇİMİ OLARAK GÖÇ HAKKINDA TEKELİ ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME AU - Emin YİĞİT Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.20875/makusobed.311322 DO - 10.20875/makusobed.311322 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 301 EP - 313 VL - 9 IS - 19 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - doi: 10.20875/makusobed.311322 UR - https://doi.org/10.20875/makusobed.311322 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute EMEĞİN MEKÂNDA YER SEÇİMİ OLARAK GÖÇ HAKKINDA TEKELİ ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME %A Emin YİĞİT %T EMEĞİN MEKÂNDA YER SEÇİMİ OLARAK GÖÇ HAKKINDA TEKELİ ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME %D 2017 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 9 %N 19 %R doi: 10.20875/makusobed.311322 %U 10.20875/makusobed.311322
ISNAD YİĞİT, Emin . "EMEĞİN MEKÂNDA YER SEÇİMİ OLARAK GÖÇ HAKKINDA TEKELİ ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 / 19 (June 2017): 301-313. https://doi.org/10.20875/makusobed.311322