Year 2017, Volume 9, Issue 19, Pages 231 - 253 2017-06-30

6360 SAYILI KANUN VE İLLERDE İÇ GÜVENLİK YÖNETİMİNDE DEĞİŞİM

Ahmet BARBAK [1]

290 439

Bu çalışma, bir yerel yönetim düzenlemesi olan 6360 Sayılı Kanunun illerde iç güvenlik yönetimine etkisini incelemektedir. İnceleme, 2012-2015 döneminde iç güvenlik örgütlenmesine ilişkin yasal değişikliklerle birlikte bütüncül olarak yapılmaktadır. 6360 Sayılı Kanun, illerde hizmet sunum ölçeğini değiştirmektedir. Bu değişim, iç güvenlik örgütlenmesine yönelik yasal düzenlemeler ile birlikte ele alındığında, hem iç güvenlik örgütlenmesi hem de yönetimde ortaya çıkan değişimin yönünü belirlemek mümkün olabilecektir. Bu kapsamda çalışma, yerel yönetime ilişkin düzenlemelerin merkezi idare tarafından sunulan kamu hizmetlerini de etkileyeceği savına dayanmaktadır. İllerde iç güvenlik örgütlenmesi de yerel yönetim düzenlemelerinden bağımsız ele alınmamalıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından, Aralık 2012 ayında kabul edilen 6360 Sayılı Kanun illerde iç güvenlik hizmetlerinin örgütlenmesini de etkilemiştir. İnceleme göstermektedir ki, il idaresinde ve merkezi idarede bir merkezileşme ortaya çıkmaktadır.

6360 Sayılı Kanun, İç Güvenlik, Kamu Yönetimi, İl İdaresi, Türkiye
 • Akyüz, Bilal (2015), “Türkiye’de İç Güvenlik Algısının Değiştirilmesi: İç Güvenlik Teşkilatı’na Yönelik Yeni Yapılanma Modeli”, Savunma Bilimleri Dergisi, Cilt.14, Sayı.1, (65-87).
 • Apan, Ahmet (2016), “Bütünşehir Modeli ve Taşra Yönetimine Etkileri”, Çağdaş Yerel Yönetimler, Cilt 25, Sayı 1, (1-24).
 • Bal, Mehmet Ali (2003), Modern Devlet ve Güvenlik, IQ Yayıncılık, İstanbul.
 • Bekdemir, Ünsal-Kocaman, Sinan-Polat, Suat (2014), “Yeni Büyükşehir Yasası Sonrasında Türkiye’de Şehir Nüfusu ve Yerleşmeleri”, Doğu Coğrafya Dergisi, Cilt. 19, Sayı. 32, (277-297).
 • Brodeur, Jean-Paul-Gill, Peter-Töllborg, Dennis (2016), Democracy, Law and Security: Internal Security Services in Contemporary Europe, Ashgate Publishing, USA.
 • Çelikyay, Hicran (2014), Değişen Kent Yönetimi ve 6360 Sayılı Büyükşehir Yasası, Sayı: 101, SETA, İstanbul.
 • Çınar, Bekir (1997), Devlet Güvenliği İstihbarat ve Terör, SAM Yayınları, Ankara.
 • Çiner, Can Umut-Karakaya, Oral (2013), “Merkez-Yerel İlişkileri ve Mülki İdarenin Dönüşümü”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 68, No. 2, (63-93).
 • Drent, Margriet-Dinnissen, Rosa-Van Ginkel, Bibi-Hogeboom, Hans-Homan, Kees (2014), The Relationship Between External and Internal Security, Clingandeal, Netherlands.
 • European Union (2010), Internal Security Strategy for the European Union: Towards a European Security Model, Belgium.
 • Hobbes, Thomas (1651), Leviathan or the Matter, Forme, & Power of a Common-wealth Ecclesiasticall and Civill, Green Dragon in St. Pauls Church-yard, London.
 • Hobbes, Thomas (2013), Leviathan, Çev. Semih Lim, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.
 • İzci, Ferit-Turan, Menaf (2013), “Türkiye’de Büyükşehir Belediyesi Sistemi ve 6360 Sayılı Yasa ile Büyükşehir Belediyesi Sisteminde Meydana Gelen Değişimler: Van Örneği”, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt. 18, Sayı. 1, (117-152).
 • Krause, Keith-Williams, Michael C. (1996), “Broadening the Agenda of Security Studies: Politics and Methods”, Mershon International Security Studies, Vol.40, No.2, (229-254).
 • Mitsigelas, Valsamis-Monar, Jörg-Rees, Wyn (2003), The European Union and Internal Security: Guardian of the People?, Palgrave Mcmillan, New York.
 • OECD (2005), Security System Reform and Governance, OECD, Paris.
 • OECD (2007), OECD DAC Handbook on Security System Reform (SSR): Supporting Security and Justice, OECD, Paris.
 • Owen, Taylor (2004), “Human Security-Conflict, Critique and Consensus: Colloquium Remarks and a Proposal for a Proposal for a Threshold-Based Definition”, Security Dialogue, Vol.35, No.3, (373-387).
 • Pufendorf, Samuel (1995), The Political Writings of Samuel Pufendorf, Der. Carig L. Carr, Oxford University Press, Oxford.
 • Stern, Maria-Öjendal, Joakim (2010), “Mapping the Security-Development Nexus: Conflict, Complexity, Cacophony, Convergence?”, Security Dialogue, Vol.41, No.1, (5-30).
 • TBMM (2012), Tutanak Dergisi, Cilt: 5, Dönem: 24, Yasama Yılı: 3, 18’inci Birleşim, 08 Kasım 2012, https://www.tbmm.gov.tr/tutanak/donem24/yil3/bas/ b018m.htm (22.11.2015).
 • TBMM (2012), Tutanak Dergisi, Cilt: 5, Dönem: 24, Yasama Yılı: 3, 19’uncu Birleşim, 09 Kasım 2012, https://www.tbmm.gov.tr/tutanak/donem24/yil3/bas/ b019m.htm (22.11.2015).
 • Türkiye Belediyeler Birliği (2014), 6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna İlişkin Rehber, Ankara.
 • UNDP (1994), Human Development Report 1994, Oxford University Press, Newyork.
 • Yıldırım, Uğur-Gül, Zehra-Akın, Soner (2015), “İl Mülki Sınırı Büyükşehir Belediye Modelinin Getirdiği Yenilikler”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt. 10, Sayı. 2, (205-229).
 • Yılmaz, Sefer (2012), “Türkiye’nin İç Güvenlik Yapılanmasında Değişim İhtiyacı”, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 21, No. 3, (17-40).
 • Zengin, Ozan (2014),”Büyükşehir Belediyesi Sisteminin Dönüşümü: Son On Yılın Değerlendirmesi”, Ankara Barosu Dergisi, Cilt. 72, Sayı. 2014/2, (91-116).
 • https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_gd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=108037 (22.11.2015).
 • https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_gd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=111710 (22.11.2015).
 • http//:www.mevzuat.gov.tr (22.11.2015).
 • http://www.sivilgozetim.org.tr/Pages/TR/asama1.html (06.02.2016).
 • https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_gd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=108037 (22.11.2015).
 • https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_gd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=111710 (22.11.2015).
 • https://www.tbmm.gov.tr/tutanak/donem24/yil3/bas/b019m.htm (22.11.2015).
 • http://www.goc.gov.tr/icerik6/hakkimizda_308_308_309_icerik (28.01.2016).
 • http://www.goc.gov.tr/icerik/butce/_308_4606 (28.01.2016).
 • http://www.milliyet.com.tr/5-ilde-2-bin-394-bekci-alinacak-gundem-2223550/ (08.04.2016).
 • http://www.sivilgozetim.org.tr /Pages/TR/anasayfa.html (04.04.2016).
 • http://www.illeridaresi.gov.tr/i-g-venlik-sekt-r-n-n-sivil-g-zetiminin-gelistirilmesi (04.04.2016).
Subjects Social
Published Date Haziran 2017
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Ahmet BARBAK

Bibtex @research article { makusobed323881, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2017}, volume = {9}, pages = {231 - 253}, doi = {10.20875/makusobed.323881}, title = {6360 SAYILI KANUN VE İLLERDE İÇ GÜVENLİK YÖNETİMİNDE DEĞİŞİM}, key = {cite}, author = {BARBAK, Ahmet} }
APA BARBAK, A . (2017). 6360 SAYILI KANUN VE İLLERDE İÇ GÜVENLİK YÖNETİMİNDE DEĞİŞİM. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (19), 231-253. DOI: 10.20875/makusobed.323881
MLA BARBAK, A . "6360 SAYILI KANUN VE İLLERDE İÇ GÜVENLİK YÖNETİMİNDE DEĞİŞİM". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 231-253 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/29997/323881>
Chicago BARBAK, A . "6360 SAYILI KANUN VE İLLERDE İÇ GÜVENLİK YÖNETİMİNDE DEĞİŞİM". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 231-253
RIS TY - JOUR T1 - 6360 SAYILI KANUN VE İLLERDE İÇ GÜVENLİK YÖNETİMİNDE DEĞİŞİM AU - Ahmet BARBAK Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.20875/makusobed.323881 DO - 10.20875/makusobed.323881 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 231 EP - 253 VL - 9 IS - 19 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - doi: 10.20875/makusobed.323881 UR - https://doi.org/10.20875/makusobed.323881 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute 6360 SAYILI KANUN VE İLLERDE İÇ GÜVENLİK YÖNETİMİNDE DEĞİŞİM %A Ahmet BARBAK %T 6360 SAYILI KANUN VE İLLERDE İÇ GÜVENLİK YÖNETİMİNDE DEĞİŞİM %D 2017 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 9 %N 19 %R doi: 10.20875/makusobed.323881 %U 10.20875/makusobed.323881
ISNAD BARBAK, Ahmet . "6360 SAYILI KANUN VE İLLERDE İÇ GÜVENLİK YÖNETİMİNDE DEĞİŞİM". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 / 19 (June 2017): 231-253. https://doi.org/10.20875/makusobed.323881