Year 2017, Volume 9, Issue 20, Pages 158 - 178 2017-09-30

KÜRESELLEŞME VE FİNANSAL GELİŞME ARASINDAKİ ETKİLEŞİMİN TÜRKİYE VE BRICS ÜLKELERİ İÇİN İNCELENMESİ - EXAMINING THE INTERACTION BETWEEN GLOBALIZATION AND FINANCIAL DEVELOPMENT FOR TURKEY AND BRICS COUNTRIES

Yeşim HELHEL [1]

277 627

Bu çalışmada, BRICS ülkeleri(Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika) ile Türkiye’yi kapsayan yükselen piyasa ekonomileri için küreselleşme indeksinin finansal gelişmişlik düzeyini gösteren değişkenlerle ilişkisi panel veri analizi yöntemi uygulanarak 2002-2015 dönemi için incelenmiştir. Analizde, finansal gelişmenin göstergesi olarak bankacılığa ilişkin üç temel parametre (özel sektöre verilen krediler, M3 para arzı ve bankacılık sektörü tarafından sağlanan yurtiçi kredi hacmi) ve sermaye piyasasının bir alt piyasası olan hisse senedi piyasasına ilişkin üç temel parametre (borsa kapitalizasyon oranı, hisselerin dönüş oranı ve hisselerin işlem değeri) kullanılmıştır. Küreselleşmenin ölçütü olarak ise politik,sosyal ve ekonomik alt indekslerden oluşan KOF küreselleşme indeksi dikkate alınmıştır. Analiz sonucunda küreselleşmenin, özel sektöre verilen krediler, hisselerin dönüş oranı ve işlem değeri ile çift taraflı pozitif ve istatistiki olarak anlamlı bir etkisinin olduğu ortaya çıkmıştır. İlaveten, ülkelerin küreselleşme düzeyine yaptıkları katkılar karşılığında, küreselleşmenin de finansal sistemin gelişmesine sınırlı alanlarda katkıda bulunduğu tespit edilmiştir. 
Küreselleşme, Finansal Gelişme, Panel Veri Analizi
  • Agènor P-R (2003).“Does Globalization Hurt the Poor?” World Bank, Policy Research Working Papers, Mimeo, Washington.
  • Ahn B.C.(2008). “Capital Flows and Effects on Financial Markets in Korea: Developments and Policy Responses”, BIS Papers, 44: 305-320.
  • Akıncı, Y., G., Akıncı, M. ve Yılmaz, Ö.(2014). Finansal Kalkınma Sürecinin Ar-Ge Harcamaları Üzerindeki Etkisi: Schumpeter Haklı mıydı? Maliye Dergisi, Sayı: 166, Ocak-Haziran 2014, 56-74.
  • Akıncı, G.Y., Akıncı, M. ve Yılmaz, Ö. (2013). “İktisadi Küreselleşme ve Finansal Özgürlükler Arasındaki İlişki: Bir Panel Veri Analizi”, Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, Yıl:3, Sayı:9, 80-99.
  • Baldwin, RE ve Forslid, R. (1996). “Trade Liberalization and Endogenous Growth: Aq-Theory Approach”, NBER Working Paper, 5549, National Bureau of Economic Research, 1-29.
  • Baltagi, B.H.,Demetriades, P.O ve Law, S.H.(2008).“Financial Development and Openness: Evidence From Panel Data”, Syracuse University, Center For Policy Research, NewYork, 1-29.
  • Büberkökü, Ö.(2014). “Yükselen Piyasa Ekonomilerinde Uluslararası Satın Alma Gücü Paritesi: Panel Koentegrasyon Testlerinden Kanıtlar”, BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar, Cilt:8, Sayı:1, 117-139.
  • Çemrek, F ve Burhan, E.(2014). ”Petrol Tüketiminin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisinin Panel Veri Analizi İle İncelenmesi: Avrupa Birliği Ülkeleri Ve Türkiye Örneği”, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, C:6, S:3, 47-58.
  • Çetin, R.(2013).”Ekonomik Özgürlüğün Gelir Düzeyi Üzerindeki Etkisinin Panel Veri Analizi Yöntemiyle İncelenmesi”, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 8(2), 37-47.
  • Falahaty, M. ve Law, SH (2012). “The Effects of Globalization on Financial Development in The MENA Region”, Transit StudRev 19: 205-223.
Subjects Social
Published Date Eylül
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Yeşim HELHEL
Institution: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: September 30, 2017

Bibtex @research article { makusobed293046, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2017}, volume = {9}, pages = {158 - 178}, doi = {10.20875/makusobed.293046}, title = {KÜRESELLEŞME VE FİNANSAL GELİŞME ARASINDAKİ ETKİLEŞİMİN TÜRKİYE VE BRICS ÜLKELERİ İÇİN İNCELENMESİ - EXAMINING THE INTERACTION BETWEEN GLOBALIZATION AND FINANCIAL DEVELOPMENT FOR TURKEY AND BRICS COUNTRIES}, key = {cite}, author = {HELHEL, Yeşim} }
APA HELHEL, Y . (2017). KÜRESELLEŞME VE FİNANSAL GELİŞME ARASINDAKİ ETKİLEŞİMİN TÜRKİYE VE BRICS ÜLKELERİ İÇİN İNCELENMESİ - EXAMINING THE INTERACTION BETWEEN GLOBALIZATION AND FINANCIAL DEVELOPMENT FOR TURKEY AND BRICS COUNTRIES. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (20), 158-178. DOI: 10.20875/makusobed.293046
MLA HELHEL, Y . "KÜRESELLEŞME VE FİNANSAL GELİŞME ARASINDAKİ ETKİLEŞİMİN TÜRKİYE VE BRICS ÜLKELERİ İÇİN İNCELENMESİ - EXAMINING THE INTERACTION BETWEEN GLOBALIZATION AND FINANCIAL DEVELOPMENT FOR TURKEY AND BRICS COUNTRIES". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 158-178 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/31299/293046>
Chicago HELHEL, Y . "KÜRESELLEŞME VE FİNANSAL GELİŞME ARASINDAKİ ETKİLEŞİMİN TÜRKİYE VE BRICS ÜLKELERİ İÇİN İNCELENMESİ - EXAMINING THE INTERACTION BETWEEN GLOBALIZATION AND FINANCIAL DEVELOPMENT FOR TURKEY AND BRICS COUNTRIES". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 158-178
RIS TY - JOUR T1 - KÜRESELLEŞME VE FİNANSAL GELİŞME ARASINDAKİ ETKİLEŞİMİN TÜRKİYE VE BRICS ÜLKELERİ İÇİN İNCELENMESİ - EXAMINING THE INTERACTION BETWEEN GLOBALIZATION AND FINANCIAL DEVELOPMENT FOR TURKEY AND BRICS COUNTRIES AU - Yeşim HELHEL Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.20875/makusobed.293046 DO - 10.20875/makusobed.293046 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 158 EP - 178 VL - 9 IS - 20 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - doi: 10.20875/makusobed.293046 UR - https://doi.org/10.20875/makusobed.293046 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute KÜRESELLEŞME VE FİNANSAL GELİŞME ARASINDAKİ ETKİLEŞİMİN TÜRKİYE VE BRICS ÜLKELERİ İÇİN İNCELENMESİ - EXAMINING THE INTERACTION BETWEEN GLOBALIZATION AND FINANCIAL DEVELOPMENT FOR TURKEY AND BRICS COUNTRIES %A Yeşim HELHEL %T KÜRESELLEŞME VE FİNANSAL GELİŞME ARASINDAKİ ETKİLEŞİMİN TÜRKİYE VE BRICS ÜLKELERİ İÇİN İNCELENMESİ - EXAMINING THE INTERACTION BETWEEN GLOBALIZATION AND FINANCIAL DEVELOPMENT FOR TURKEY AND BRICS COUNTRIES %D 2017 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 9 %N 20 %R doi: 10.20875/makusobed.293046 %U 10.20875/makusobed.293046
ISNAD HELHEL, Yeşim . "KÜRESELLEŞME VE FİNANSAL GELİŞME ARASINDAKİ ETKİLEŞİMİN TÜRKİYE VE BRICS ÜLKELERİ İÇİN İNCELENMESİ - EXAMINING THE INTERACTION BETWEEN GLOBALIZATION AND FINANCIAL DEVELOPMENT FOR TURKEY AND BRICS COUNTRIES". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 / 20 (September 2017): 158-178. https://doi.org/10.20875/makusobed.293046
AMA HELHEL Y . KÜRESELLEŞME VE FİNANSAL GELİŞME ARASINDAKİ ETKİLEŞİMİN TÜRKİYE VE BRICS ÜLKELERİ İÇİN İNCELENMESİ - EXAMINING THE INTERACTION BETWEEN GLOBALIZATION AND FINANCIAL DEVELOPMENT FOR TURKEY AND BRICS COUNTRIES. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 9(20): 158-178.
Vancouver HELHEL Y . KÜRESELLEŞME VE FİNANSAL GELİŞME ARASINDAKİ ETKİLEŞİMİN TÜRKİYE VE BRICS ÜLKELERİ İÇİN İNCELENMESİ - EXAMINING THE INTERACTION BETWEEN GLOBALIZATION AND FINANCIAL DEVELOPMENT FOR TURKEY AND BRICS COUNTRIES. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 9(20): 178-158.