Year 2017, Volume 9, Issue 21, Pages 131 - 136 2017-10-20

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İSTEĞE BAĞLI STAJLARINDA KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR - PROBLEMS ENCOUNTERED IN VOLUNTARY INTERNSHIPS OF VOCATIONAL COLLEGE STUDENTS

Mehmet KAYAKUŞ [1] , Mustafa TERZİOĞLU [2] , Murat İÇMEN [3]

283 376

Meslek Yüksekokullarının amacı, Mesleki ve Akademik donanıma sahip, ülkeye yararlı bireyler yetiştirmek ve bunu sağlayacak kaliteli Eğitim-Öğretim ortamını sürdürülebilir kılmak olarak tanımlanmaktadır. Mesleki eğitimde eğitim öğretim faaliyetleri teorik ve uygulamalı eğitim olmak üzere iki kısımda yapılmaktadır. Öğrenciler teorik eğitimde aldıkları eğitimlerini uygulama saatlerinde pratiğe dönüştürme imkânı bulmaktadırlar. Uygulamalı eğitim faydalı olmakla birlikte gerekli ortamın oluşturulması ve güncel donanım imkânlarının sağlanmasında çeşitli sorunlar bulunmaktadır. Birçok okul maddi imkânsızlıklardan dolayı öğrencilerine uygulama ortamlarını sağlayamamaktadır.

Öğrenciler okulda aldıkları teorik bilgileri yaz dönemlerinde isteğe bağlı olarak işletmelerde uygulamalı eğitime dönüştürmektedirler. Bu amaç doğrultusunda Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 2547 sayılı Kanunun ek-24 üncü maddesine dayanarak meslek yüksekokulu öğrencilerinin işyerlerindeki eğitim, uygulama ve stajlarına ilişkin esas ve usuller hakkında yönetmelik hazırlamıştır. Bu Yönetmeliğin amacı; mesleki ve teknik eğitim bölgeleri içindeki meslek yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerin öğrenim süreleri içinde kazandıkları teorik bilgi ve deneyimlerini pekiştirmek, laboratuvar ve atölye uygulamalarında edindikleri beceri ve deneyimlerini geliştirmek, görev yapacakları iş yerlerindeki sorumluluklarını, ilişkileri, organizasyon ve üretim sürecini ve yeni teknolojileri tanımalarını sağlamaktır.

Meslek yüksekokulu öğrencileri isteğe bağlı staj uygulamalarında karşılaşılan sorunlar nedeniyle staj eğitimlerine imkân bulamamaktadırlar. Bu sorunlar, staj yeri bulma, sigorta ve ücret yetersizliği temel sıkıntılar olarak özetlenebilir. Bu çalışmada yukarıda belirtilen sorunlar bağlamında meslek yüksekokulu öğrencileri için önceliği tespit edilerek çözüme yönelik öneriler sunulmaktadır. 

Meslek yüksekokulu, staj, stajyer, uygulamalı eğitim
  • 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu T.C. Yasalar. (06.01.1961). 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu. (16.05.2006)
  • 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu. (19.06.1986)
  • Adıgüzel, O. C. (2008). Sanayi ortaklı eğitim kapsamında öğrenci kazanımlarının Değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 41(2), 43-58.
  • Göktaş, M., & Özdamar, M. (2013) Staj Yapan Öğrencilere Ödenen Ücretlerden Vergi ve Sigorta Primi Kesintisi Yapılacak Mı? Yaklaşım Dergisi. 201-208.
  • İlki, V. (2014). Yaz stajı yapan üniversite öğrencilerine ücret ödenir mi? Erişim Tarihi: 30.03.2017, http://www.alitezel.com/index.php?sid=yazi&id=6897 Karabaş, İ. (2014). Üniversite Öğrencilerine staj ücreti ödenir mi. Erişim Tarihi: 30.03.2017, http://www.isakarakas.com.tr/universite-ogrencilerine-staj-ucreti-odenir-mi/
  • Kurt, R. (2011). Stajyer Üniversitelilerin Ücret ve Sosyal Güvenlik Durumu. Yaklaşım Dergisi. 224.
  • Sağlam, H. (2011). Mesleki ve Teknik Yükseköğretimde Endüstriye Dayalı Öğretim. Selçuk Teknik Dergisi, 10(2), 156-168.
  • Sınav, T. (2013). Üniversite öğrencisi stajyerlerin sigortalılığı. Erişim Tarihi: 30.03.2014, http://www.yenisafak.com/yazarlar/tahsinsinav/universite-ogrencisi-stajyerlerin-sigortalılıgı--37874
Subjects Social
Published Date Ekim
Journal Section Ozel Sayi
Authors

Author: Mehmet KAYAKUŞ
Institution: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, KORKUTELİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Author: Mustafa TERZİOĞLU
Institution: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, KORKUTELİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Author: Murat İÇMEN
Institution: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, KORKUTELİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Bibtex @research article { makusobed306875, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2017}, volume = {9}, pages = {131 - 136}, doi = {10.20875/makusobed.306875}, title = {MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İSTEĞE BAĞLI STAJLARINDA KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR - PROBLEMS ENCOUNTERED IN VOLUNTARY INTERNSHIPS OF VOCATIONAL COLLEGE STUDENTS}, key = {cite}, author = {KAYAKUŞ, Mehmet and TERZİOĞLU, Mustafa and İÇMEN, Murat} }
APA KAYAKUŞ, M , TERZİOĞLU, M , İÇMEN, M . (2017). MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İSTEĞE BAĞLI STAJLARINDA KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR - PROBLEMS ENCOUNTERED IN VOLUNTARY INTERNSHIPS OF VOCATIONAL COLLEGE STUDENTS. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (21), 131-136. DOI: 10.20875/makusobed.306875
MLA KAYAKUŞ, M , TERZİOĞLU, M , İÇMEN, M . "MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İSTEĞE BAĞLI STAJLARINDA KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR - PROBLEMS ENCOUNTERED IN VOLUNTARY INTERNSHIPS OF VOCATIONAL COLLEGE STUDENTS". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 131-136 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/31480/306875>
Chicago KAYAKUŞ, M , TERZİOĞLU, M , İÇMEN, M . "MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İSTEĞE BAĞLI STAJLARINDA KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR - PROBLEMS ENCOUNTERED IN VOLUNTARY INTERNSHIPS OF VOCATIONAL COLLEGE STUDENTS". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 131-136
RIS TY - JOUR T1 - MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İSTEĞE BAĞLI STAJLARINDA KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR - PROBLEMS ENCOUNTERED IN VOLUNTARY INTERNSHIPS OF VOCATIONAL COLLEGE STUDENTS AU - Mehmet KAYAKUŞ , Mustafa TERZİOĞLU , Murat İÇMEN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.20875/makusobed.306875 DO - 10.20875/makusobed.306875 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 131 EP - 136 VL - 9 IS - 21 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - doi: 10.20875/makusobed.306875 UR - https://doi.org/10.20875/makusobed.306875 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İSTEĞE BAĞLI STAJLARINDA KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR - PROBLEMS ENCOUNTERED IN VOLUNTARY INTERNSHIPS OF VOCATIONAL COLLEGE STUDENTS %A Mehmet KAYAKUŞ , Mustafa TERZİOĞLU , Murat İÇMEN %T MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İSTEĞE BAĞLI STAJLARINDA KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR - PROBLEMS ENCOUNTERED IN VOLUNTARY INTERNSHIPS OF VOCATIONAL COLLEGE STUDENTS %D 2017 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 9 %N 21 %R doi: 10.20875/makusobed.306875 %U 10.20875/makusobed.306875
ISNAD KAYAKUŞ, Mehmet , TERZİOĞLU, Mustafa , İÇMEN, Murat . "MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İSTEĞE BAĞLI STAJLARINDA KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR - PROBLEMS ENCOUNTERED IN VOLUNTARY INTERNSHIPS OF VOCATIONAL COLLEGE STUDENTS". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 / 21 (October 2017): 131-136. https://doi.org/10.20875/makusobed.306875