Year 2017, Volume 9, Issue 21, Pages 24 - 39 2017-10-20

ÖĞRENCİLERİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN MESLEĞİN GELECEĞİNE BAKIŞ AÇILARINA ETKİSİ: HİLVAN MYO ÖRNEĞİ - THE EFFECTS OF THE PERSONAL PROPERTIES OF THE STUDENTS ON THE PROFESSION FUTURE VIEW: HİLVAN VOCATIONAL HIGH SCHOOL EXAMPLE

Kayhan AHMETOĞULLARI [1] , Melike GÜNEŞ [2]

233 848

Bu çalışmanın amacı, MYO öğrencilerinin kişilik özelliklerinin mesleğin geleceğine dönük bakış açılarında bir etkisinin olup olmadığını incelemektedir. Çalışma, Harran Üniversitesi Hilvan MYO öğrencilerini kapsamaktadır. Örneklem büyüklüğü belirlenirken evren büyüklüğünün bilindiğinden hareketle hesaplanmış ve 160 olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda, %5 hata oranıyla evreni temsil edebilecek 167 öğrenciye ulaşılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 18 paket programı ile analiz edilmiştir. Açıklayıcı Faktör analizi, Pearson Korelasyon ve Doğrusal Regresyon Analizleri uygulanmıştır. Sonuçlar, Beş faktör kişilik ölçeği dört alt bileşende toplanırken, gelecek beklentisi iki alt bileşende gözlenmiştir. Temel değişkenlerden kişilik ölçeği ile mesleğin geleceğine bakış açısı arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir etkileşim gözlenmiştir. Ayrıca, alt değişkenlerden yeni yaşantılara açık olmanın kariyer yapma üzerinde anlamlı ve pozitif yönlü etkisi gözlenmiştir. Dahası, yeni yaşantılara açık olmanın çalışma imkânları üzerinde de anlamlı ve pozitif etkisi doğrulanmıştır. 

Kişilik Özellikleri, Kariyer, Mesleki Gelecek, MYO’lar
  • Aymankuy, Y., ve Aymankuy, Ş. (2013). Turizm işletmeciliği eğitimi alan öğrencilerin turizm sektöründeki istihdamla ilgili görüşleri ve sektördeki kariyer beklentileri: Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu örneği. Akademik Bakış Dergisi, 35(Mart/Nisan), 1-21.
  • Temeloğlu E. ve Aksu, M. (2016). Turizm eğitimi alan öğrencilerin kişilik özelliklerinin turizmde kariyer yapma istekleri üzerindeki etkisi: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Örneği. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9 (43), 1512-1521.
  • Serin, E., Soran, S., Kılıç, A. (2014). Üniversite öğrencilerinin kariyer değerlerinin eğitim süreleri açısından incelenmesi ve bir uygulama. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 15(1), 209-220.
Subjects Social
Published Date Ekim
Journal Section Ozel Sayi
Authors

Author: Kayhan AHMETOĞULLARI
Institution: HARRAN ÜNİVERSİTESİ, HİLVAN MESLEK YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Author: Melike GÜNEŞ
Institution: HARRAN ÜNİVERSİTESİ, HİLVAN MESLEK YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Bibtex @research article { makusobed312297, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2017}, volume = {9}, pages = {24 - 39}, doi = {10.20875/makusobed.312297}, title = {ÖĞRENCİLERİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN MESLEĞİN GELECEĞİNE BAKIŞ AÇILARINA ETKİSİ: HİLVAN MYO ÖRNEĞİ - THE EFFECTS OF THE PERSONAL PROPERTIES OF THE STUDENTS ON THE PROFESSION FUTURE VIEW: HİLVAN VOCATIONAL HIGH SCHOOL EXAMPLE}, key = {cite}, author = {AHMETOĞULLARI, Kayhan and GÜNEŞ, Melike} }
APA AHMETOĞULLARI, K , GÜNEŞ, M . (2017). ÖĞRENCİLERİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN MESLEĞİN GELECEĞİNE BAKIŞ AÇILARINA ETKİSİ: HİLVAN MYO ÖRNEĞİ - THE EFFECTS OF THE PERSONAL PROPERTIES OF THE STUDENTS ON THE PROFESSION FUTURE VIEW: HİLVAN VOCATIONAL HIGH SCHOOL EXAMPLE. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (21), 24-39. DOI: 10.20875/makusobed.312297
MLA AHMETOĞULLARI, K , GÜNEŞ, M . "ÖĞRENCİLERİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN MESLEĞİN GELECEĞİNE BAKIŞ AÇILARINA ETKİSİ: HİLVAN MYO ÖRNEĞİ - THE EFFECTS OF THE PERSONAL PROPERTIES OF THE STUDENTS ON THE PROFESSION FUTURE VIEW: HİLVAN VOCATIONAL HIGH SCHOOL EXAMPLE". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 24-39 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/31480/312297>
Chicago AHMETOĞULLARI, K , GÜNEŞ, M . "ÖĞRENCİLERİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN MESLEĞİN GELECEĞİNE BAKIŞ AÇILARINA ETKİSİ: HİLVAN MYO ÖRNEĞİ - THE EFFECTS OF THE PERSONAL PROPERTIES OF THE STUDENTS ON THE PROFESSION FUTURE VIEW: HİLVAN VOCATIONAL HIGH SCHOOL EXAMPLE". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 24-39
RIS TY - JOUR T1 - ÖĞRENCİLERİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN MESLEĞİN GELECEĞİNE BAKIŞ AÇILARINA ETKİSİ: HİLVAN MYO ÖRNEĞİ - THE EFFECTS OF THE PERSONAL PROPERTIES OF THE STUDENTS ON THE PROFESSION FUTURE VIEW: HİLVAN VOCATIONAL HIGH SCHOOL EXAMPLE AU - Kayhan AHMETOĞULLARI , Melike GÜNEŞ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.20875/makusobed.312297 DO - 10.20875/makusobed.312297 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 24 EP - 39 VL - 9 IS - 21 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - doi: 10.20875/makusobed.312297 UR - https://doi.org/10.20875/makusobed.312297 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute ÖĞRENCİLERİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN MESLEĞİN GELECEĞİNE BAKIŞ AÇILARINA ETKİSİ: HİLVAN MYO ÖRNEĞİ - THE EFFECTS OF THE PERSONAL PROPERTIES OF THE STUDENTS ON THE PROFESSION FUTURE VIEW: HİLVAN VOCATIONAL HIGH SCHOOL EXAMPLE %A Kayhan AHMETOĞULLARI , Melike GÜNEŞ %T ÖĞRENCİLERİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN MESLEĞİN GELECEĞİNE BAKIŞ AÇILARINA ETKİSİ: HİLVAN MYO ÖRNEĞİ - THE EFFECTS OF THE PERSONAL PROPERTIES OF THE STUDENTS ON THE PROFESSION FUTURE VIEW: HİLVAN VOCATIONAL HIGH SCHOOL EXAMPLE %D 2017 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 9 %N 21 %R doi: 10.20875/makusobed.312297 %U 10.20875/makusobed.312297
ISNAD AHMETOĞULLARI, Kayhan , GÜNEŞ, Melike . "ÖĞRENCİLERİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN MESLEĞİN GELECEĞİNE BAKIŞ AÇILARINA ETKİSİ: HİLVAN MYO ÖRNEĞİ - THE EFFECTS OF THE PERSONAL PROPERTIES OF THE STUDENTS ON THE PROFESSION FUTURE VIEW: HİLVAN VOCATIONAL HIGH SCHOOL EXAMPLE". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 / 21 (October 2017): 24-39. https://doi.org/10.20875/makusobed.312297