Year 2017, Volume 9, Issue 21, Pages 315 - 327 2017-10-20

TÜRKİYE’DE MUHASEBE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMININ KARİYER PLANLAMASI ETKİSİ - THE IMPACT OF ACCOUNTING INFORMATION TEKNOLOGY USAGE ON CAREER PLANNING IN TURKEY

Osman Kürşat ONAT [1] , Osman AKIN [2] , Aslan AYDOĞDI [3]

264 283

Bilgi teknolojileri, tüm sektörlerdeki iş yapma şekillerini köklü olarak değiştirmekte ve ilgili uzmanlık alanındaki teorisyenler, kullanıcılar ve politika geliştiriciler açısından yeni ihtiyaçları beraberinde getirmektedir. Muhasebe bilgi teknolojileri de benzer bir şekilde muhasebe uygulamacıları açısından gün geçtikçe daha önemli olmakta ve muhasebe eğitiminde daha önemli bir yer tutmaktadır. Bu çalışmada, ülkemizdeki işverenlerin çalışana adaylarından aradıkları muhasebe bilgi teknolojisi nitelikleri incelenerek kariyer planlamasına olan etkileri araştırılmıştır. 

Muhasebe, Bilgi Teknolojisi, , Kariyer
 • Alkan, Cevat- Doğan, Hıfzı- Sezgin, İlhan (1998), Mesleki ve Teknik Eğitimin Esasları. Alkım Yayınları, Ankara.
 • Alkan, Reha Metin- Suiçmez, Menderes- Aydınkal, Mehmet- Şahin, Menekşe (2014), “Meslek Yüksekokullarındaki Mevcut Durum: Sorunlar ve Bazı Çözüm Önerileri”, Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, Cilt 4, Sayı 3, (133-140).
 • Altay, Ahmet- Akın Gürdal, Seda (2012), “İlçelerde Bulunan Meslek Yüksekokulları ve İlçe Halk Kütüphaneleri: Kırklareli Örneğinde Bir İşbirliği Önerisi”, http://acikerisim.kirklareli.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/20.500.11857/201/15.html.pdf?sequence=1&isAllowed=y (03.04.2017).
 • Baskan, Gülsün Atanur (2001), “Türkiye’de Yükseköğretimin Gelişimi”, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 21, Sayı 1 (21-32).
 • Büyüköztürk, Şener- Kılıç Çakmak, Ebru, Akgün, Özcan Erkan- Karadeniz, Şirin- Demirel, Funda (2012), Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Pegem Akademi, Geliştirilmiş 13. Baskı, Ankara.
 • Çetinsaya, Gökhan (2014), Büyüme, Kalite, Uluslararasılaşma: Türkiye Yükseköğretimi İçin Bir Yol Haritası. Yükseköğretim Kurulu. Anadolu Üniversitesi Basımevi, Eskişehir.
 • Çögenli, Mehmed Zahit- Döner, Emine (2015), “Türkiye’de Akademisyenler Üzerine Gerçekleştirilen Mobbing Konulu Lisansüstü Çalışmaların İncelenmesi”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 19, Sayı 3, (27-46).
 • Günay, Durmuş (2011), “Türk Yükseköğretiminin Yeniden Yapılandırılması Bağlamında Sorunlar, Eğilimler, İlkeler ve Öneriler-I”, Journal of Higher Education & Science/Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, Cilt 1, Sayı 3. (113-121).
 • Kalkınma Bakanlığı (2014), Onuncu Kalkınma Planı: Mesleki Eğitimin Yeniden Yapılandırılması Çalışma Grubu Raporu.
 • Karakaya, İsmail (2009), “Bilimsel Araştırma Yöntemleri”, (Ed) Abdurrahman Tanrıöğen, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Anı Yayıncılık, Ankara, (55-84).
 • Örs, Ferlal (2003), “Meslek Yüksekokullarının Toplumsal İşlevi Bir Meslek Yüksekokulunun Kurumsal İmaj Araştırması”, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 1, Sayı 10, (1-16)
 • ÖSYM (2002), “Mesleki ve Teknik Eğitimde Orta ve Yükseköğretim Kurumları Arasında Program Bütünlüğünün ve Devamlılığının Sağlanması (Sınavsız Geçiş) Bilgi Kılavuzu”, http://www.osym.gov.tr/Eklenti/1214,sinavsizpdf.pdf (11.07.2017)
 • Şenerkal, Rıza (2014), Üniversitelerde Akademik Personele Yönelik Mobbing Süreci: Mobbing Davranışları ile Akademisyenlerin Sağlığı ve Bireysel Performansı İlişkisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Uçar, Canan- Özerbaş, Mehmet Arif (2013), “Mesleki ve Teknik Eğitimin Dünyadaki ve Türkiye'deki Konumu”, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, Cilt 2, Sayı 2, (242- 253).
 • Ulus, Leyla- Tuncer, Nuran- Sözen Şahin (2015), “Mesleki Eğitim, Gelişim ve Yeterlilik Açısından Meslek Yüksekokullarının Önemi”, Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, Ekim 2015, (168-185)
 • Ünver, Halil Murat- Yaylı, Hasan- Ceylan Hüseyin (2009), “Taşra Meslek Yüksekokullarının Sorunları ve Çözüm Önerileri”, 1.Uluslararası 5.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu. 27-29 Mayıs 2009, Konya.
 • Yıldırım, Hakan (2017), Mobil Öğrenme: Meslek Yüksekokullarında Bilginin Yeniden Yapılandırılması Üzerine Bir Durum Çalışması, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Yücebaş, Elif- Alkan, Gönül- Atasağun, Hande Gül- Egeli, Hüseyin Avni (2013), “Ege Bölgesi’nde Bulunan Meslek Yüksekokullarının Durum Analizi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Electronic Journal of Vocational Colleges, Aralık 2013, (44-50).
 • YÖK (2017a), “2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu”, http://www.yok.gov.tr/web/denklikbirimi/2547-sayili-kanun (04.03.2017).
 • YÖK (2017b), “Mesleki Eğitiminin Geliştirilmesi Konferansı Bilgi Notu”, http://yok.gov.tr/documents/10279/2922270/Mesleki+E%C4%9Fitimin+Geli%C5%9Ftirilmesi+Konferans%C4%B1%20Bilgi+Notu.pdf/6fdd2a38-f274-4e0b-9cb6-22dc18374ca1 (10.03.2017).
Subjects Social
Published Date Ekim
Journal Section Ozel Sayi
Authors

Author: Osman Kürşat ONAT
Institution: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Osman AKIN
Institution: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Aslan AYDOĞDI
Institution: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { makusobed316582, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2017}, volume = {9}, pages = {315 - 327}, doi = {10.20875/makusobed.316582}, title = {TÜRKİYE’DE MUHASEBE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMININ KARİYER PLANLAMASI ETKİSİ - THE IMPACT OF ACCOUNTING INFORMATION TEKNOLOGY USAGE ON CAREER PLANNING IN TURKEY}, key = {cite}, author = {ONAT, Osman Kürşat and AKIN, Osman and AYDOĞDI, Aslan} }
APA ONAT, O , AKIN, O , AYDOĞDI, A . (2017). TÜRKİYE’DE MUHASEBE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMININ KARİYER PLANLAMASI ETKİSİ - THE IMPACT OF ACCOUNTING INFORMATION TEKNOLOGY USAGE ON CAREER PLANNING IN TURKEY. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (21), 315-327. DOI: 10.20875/makusobed.316582
MLA ONAT, O , AKIN, O , AYDOĞDI, A . "TÜRKİYE’DE MUHASEBE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMININ KARİYER PLANLAMASI ETKİSİ - THE IMPACT OF ACCOUNTING INFORMATION TEKNOLOGY USAGE ON CAREER PLANNING IN TURKEY". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 315-327 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/31480/316582>
Chicago ONAT, O , AKIN, O , AYDOĞDI, A . "TÜRKİYE’DE MUHASEBE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMININ KARİYER PLANLAMASI ETKİSİ - THE IMPACT OF ACCOUNTING INFORMATION TEKNOLOGY USAGE ON CAREER PLANNING IN TURKEY". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 315-327
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’DE MUHASEBE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMININ KARİYER PLANLAMASI ETKİSİ - THE IMPACT OF ACCOUNTING INFORMATION TEKNOLOGY USAGE ON CAREER PLANNING IN TURKEY AU - Osman Kürşat ONAT , Osman AKIN , Aslan AYDOĞDI Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.20875/makusobed.316582 DO - 10.20875/makusobed.316582 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 315 EP - 327 VL - 9 IS - 21 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - doi: 10.20875/makusobed.316582 UR - https://doi.org/10.20875/makusobed.316582 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute TÜRKİYE’DE MUHASEBE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMININ KARİYER PLANLAMASI ETKİSİ - THE IMPACT OF ACCOUNTING INFORMATION TEKNOLOGY USAGE ON CAREER PLANNING IN TURKEY %A Osman Kürşat ONAT , Osman AKIN , Aslan AYDOĞDI %T TÜRKİYE’DE MUHASEBE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMININ KARİYER PLANLAMASI ETKİSİ - THE IMPACT OF ACCOUNTING INFORMATION TEKNOLOGY USAGE ON CAREER PLANNING IN TURKEY %D 2017 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 9 %N 21 %R doi: 10.20875/makusobed.316582 %U 10.20875/makusobed.316582
ISNAD ONAT, Osman Kürşat , AKIN, Osman , AYDOĞDI, Aslan . "TÜRKİYE’DE MUHASEBE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMININ KARİYER PLANLAMASI ETKİSİ - THE IMPACT OF ACCOUNTING INFORMATION TEKNOLOGY USAGE ON CAREER PLANNING IN TURKEY". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 / 21 (October 2017): 315-327. https://doi.org/10.20875/makusobed.316582