Year 2017, Volume 9, Issue 22, Pages 130 - 154 2017-12-31

MİKROKREDİ UYGULAMALARININ ETKİNLİĞİNİ ÜZERİNE BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI - A SCALE DEVELOPMENT STUDY ON THE EFFICACY OF MICROCREDIT APPLICATIONS

Özlem DEMİR [1]

157 376

Çalışmanın amacı, mikrokredi uygulamalarının yoksulluk ve istihdam yaratma aracı olarak etkinlik düzeyinin belirlenmesine yönelik bir ölçek geliştirmektir. Bu kapsamda, Tokat ili örneğinden hareketle mikrokredi uygulamalarının etkinliğinin ortaya konulması amacı ile “Mikrokredi Ekinliği Ölçeği” geliştirilmiştir. Ölçeğin güvenirlik katsayısı 0,862 olarak hesaplanmış ve bu sonuca göre ölçek, yüksek derecede güvenilir olup, varyansın %56,66’sını açıklamaktadır. Bu anlamda geliştirilen ölçeğin mikrokredi çalışmaları alanında kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebilir. Çalışmada ölçek dört alt boyutlu olarak şekillenmiştir. Mikrokredi Etkin Ölçeği; Ekonomik Güçlenme/Yaşam Kalitesi (EGYK) boyutu, İstihdam Yaratma (İY) boyutu, Mikrokredi Sisteminin Uygulanma (MSU) boyutu ve Kendini Gerçekleştirme/Sosyo-psikolojik (KGSP) boyut olarak dört alt boyutludur. Geliştirilmiş olan ölçek sonuçlarına göre mikrokredi sisteminin toplam etkinlik düzeyi %65,01 olarak hesaplanmıştır. Yani sistem %65,01 oranında başarılıdır. Alt boyutların aldıkları puanlar açısından etkinlik düzeyleri ise şöyledir: MSU %71,61, KGSP %71,09, EGYK %54,08 ve İY ise   %52,24’tür. 
Mikrokredi, Mikrofinans, Yoksullukla Mücadele
 • Alemdar, Tuna Alper, Demirdöven, Ören, M.-Necati (2012), “Kırsal Yoksulluk Ölçüm Sorunu ve Türkiye”, 10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi-Konya, Eylül, (322-329). Alpar, Reha (2012) Uygulamalı İstatistik ve Geçerlik-Güvenirlik, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Büyüköztürk, Şener, Kılıç-Çakmak, Ebru, Akgün, Özcan Erkan, Karadeniz, Şirin ve Demirel, Funda (2014), Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Pegem Akademi, Ankara. Doğan-Burtan, Bahar, Kaya, Mehmet (2013), “Yoksullukla Mücadelede Mikro Kredi Sistemi: Diyarbakır Örneği”. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt.12, Sayı.45, (144-170).
 • Grameen Bank (2016), “What is Microcredit?”, http://www.gremaan–info.org (09.06.2016)
 • Gündoğan, Naci (2008), “Türkiye’de Yoksulluk ve Yoksullukla Mücadele”, Ankara Sanayi Odası Yayınları, Ocak-Şubat, (42-56).
 • Güneş, Samet. (2009), Yoksullukla Mücadelede Mikro Kredi Uygulamaları ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Proje Destekleri. Sosyal Yardım Uzmanlık Tezi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Gürses, Didem (2007), “Türkiye’de Yoksulluk ve Yoksullukla Mücadele Politikaları”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt.17, Sayı.1, Haziran, (59-74).
 • Güzel, Simla (2011), “Kadın Yoksulluğu ile Mücadelede Dünya Bankası ve Mikrokredi Uygulaması: Türkiye Açısından Bir Değerlendirme”, Azerbaycan Vergi Dergisi, Sayı.8, (79-96). http://vergijurnali.az/upload/File/art-24.pdf (06.06.1016).
 • Koray, Meryem (2008), Sosyal Politika, İmge Kitabevi, Ankara.
 • Spicker, Paul (1993). Poverty and Social Security: Concepts and Principles, London.
 • Townsend, Peter (1962), “The Meaning of Poverty”, The British Journal of Sociology, Cilt.13, Sayı.3, (210-227).
 • Taşcı, Faruk (2010), “Yoksulluğa ve Yoksullara Dönük Ahlak Yaklaşımları” Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, İstanbul, (481-514).
 • TUIK (2016), “Yoksullukla İlgili Tanımlar”. Türkiye İstatistik Kurumu, http://www.tuik.gov.tr/MicroVeri/GYKA_2011/turkce/metaveri/tanim/yoksullukla-ilgilitaniimlar/index.html (02.06.2016).
 • TGMP (2016), “Türkiye Grameen Mikrofinans Programı”, http://www.tgmp.net/Hakkimizda.aspx (12.06.2016).
 • TGMP (2016), “Mikrokredi Uygulaması” http://tgmp.net/MicroKrediIcerik.aspx?id=2 (22.12.2016).
 • UNDP (2014), “Eradicate Extreme Poverty and Hunger”, http://www.undp.org/content/undp/en/home/mdgoverview/mdg_goals/mdg1/ (09.06.2016).
 • Yunus, Muhammed ve Weber, Karl (2012), Sosyal İşletme Kurmak, Çev. Ahmet Nebil İmre, Doğan Kitap, İstanbul.
Subjects Social
Published Date Aralık
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Özlem DEMİR
Institution: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 31, 2017

Bibtex @research article { makusobed307213, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2017}, volume = {9}, pages = {130 - 154}, doi = {10.20875/makusobed.307213}, title = {MİKROKREDİ UYGULAMALARININ ETKİNLİĞİNİ ÜZERİNE BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI - A SCALE DEVELOPMENT STUDY ON THE EFFICACY OF MICROCREDIT APPLICATIONS}, key = {cite}, author = {DEMİR, Özlem} }
APA DEMİR, Ö . (2017). MİKROKREDİ UYGULAMALARININ ETKİNLİĞİNİ ÜZERİNE BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI - A SCALE DEVELOPMENT STUDY ON THE EFFICACY OF MICROCREDIT APPLICATIONS. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (22), 130-154. DOI: 10.20875/makusobed.307213
MLA DEMİR, Ö . "MİKROKREDİ UYGULAMALARININ ETKİNLİĞİNİ ÜZERİNE BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI - A SCALE DEVELOPMENT STUDY ON THE EFFICACY OF MICROCREDIT APPLICATIONS". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 130-154 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/33082/307213>
Chicago DEMİR, Ö . "MİKROKREDİ UYGULAMALARININ ETKİNLİĞİNİ ÜZERİNE BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI - A SCALE DEVELOPMENT STUDY ON THE EFFICACY OF MICROCREDIT APPLICATIONS". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 130-154
RIS TY - JOUR T1 - MİKROKREDİ UYGULAMALARININ ETKİNLİĞİNİ ÜZERİNE BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI - A SCALE DEVELOPMENT STUDY ON THE EFFICACY OF MICROCREDIT APPLICATIONS AU - Özlem DEMİR Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.20875/makusobed.307213 DO - 10.20875/makusobed.307213 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 130 EP - 154 VL - 9 IS - 22 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - doi: 10.20875/makusobed.307213 UR - https://doi.org/10.20875/makusobed.307213 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute MİKROKREDİ UYGULAMALARININ ETKİNLİĞİNİ ÜZERİNE BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI - A SCALE DEVELOPMENT STUDY ON THE EFFICACY OF MICROCREDIT APPLICATIONS %A Özlem DEMİR %T MİKROKREDİ UYGULAMALARININ ETKİNLİĞİNİ ÜZERİNE BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI - A SCALE DEVELOPMENT STUDY ON THE EFFICACY OF MICROCREDIT APPLICATIONS %D 2017 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 9 %N 22 %R doi: 10.20875/makusobed.307213 %U 10.20875/makusobed.307213
ISNAD DEMİR, Özlem . "MİKROKREDİ UYGULAMALARININ ETKİNLİĞİNİ ÜZERİNE BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI - A SCALE DEVELOPMENT STUDY ON THE EFFICACY OF MICROCREDIT APPLICATIONS". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 / 22 (December 2018): 130-154. https://doi.org/10.20875/makusobed.307213
AMA DEMİR Ö . MİKROKREDİ UYGULAMALARININ ETKİNLİĞİNİ ÜZERİNE BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI - A SCALE DEVELOPMENT STUDY ON THE EFFICACY OF MICROCREDIT APPLICATIONS. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 9(22): 130-154.
Vancouver DEMİR Ö . MİKROKREDİ UYGULAMALARININ ETKİNLİĞİNİ ÜZERİNE BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI - A SCALE DEVELOPMENT STUDY ON THE EFFICACY OF MICROCREDIT APPLICATIONS. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 9(22): 154-130.